Khi tôi được phép kéo một khoảng trắng / ứng dụng giữa các màn hình?


4

Khi tôi chuyển sang chế độ "Điều khiển nhiệm vụ", một số ứng dụng toàn màn hình và các không gian khác có thể được kéo giữa hai màn hình của tôi và một số không thể - chúng chỉ dừng ở cạnh.

Tôi chưa tìm ra mô hình nào. Một số không gian có thể được kéo giữa các màn hình, nhưng các không gian khác có vẻ rất giống nhau (cùng loại cửa sổ trong đó) không thể, ngay cả trong cùng một phiên Điều khiển nhiệm vụ.

Quy tắc là gì? Tại sao đôi khi tôi không thể kéo mọi thứ giữa các không gian?

Câu trả lời:


5

Sau khi chơi xung quanh với nó thêm một số, tôi đã phát hiện ra mô hình. (Thật khó để tìm ra vì nó thay đổi!)

Bạn không thể kéo máy tính để bàn hiện tại (của bất kỳ màn hình nào) tắt màn hình đó.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.