Làm cách nào để kiểm tra kiểu máy tính Apple của tôi?


6

Có cách nào để tôi kiểm tra số kiểu máy tính Apple của mình không? (Ví dụ , iMac9,1.)

Câu trả lời:


8

Hồ sơ hệ thống

Ở góc trái của menu trên cùng, chọn menu táo và chọn About This Mac.

Trong About This Macbảng điều khiển, nhấp vào More Info...nút. Điều này khởi động System Profiler.

Trên trang đầu tiên (Tổng quan về phần cứng) có một Model Identifier, đó là tên mà bạn quan tâm.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.