Ổ cứng ngoài 500 GB miễn phí nhưng không thể sao chép dữ liệu 8 GB


5

Tôi có ổ cứng gắn ngoài WD, hoạt động tốt. MS-DOS của nó được định dạng. Tôi đã tải xuống một tệp trong .mkv, hoạt động tốt và không bị hỏng. Khi sao chép tệp 8 gb, nó báo "Tệp quá lớn để sao chép", trong khi đó chỉ có 8 GB được sao chép trên đĩa 500 GB. Tôi đã thử định dạng nó. vẫn không có gì. Tôi có thể làm gì nữa?


Lỗi của bạn hơi khác so với lỗi ở đây . Vui mừng điều này đã được sắp xếp nhanh chóng.
bmike

Câu trả lời:


10

Ổ cứng được định dạng bằng FAT32, có giới hạn kích thước tệp 4GB đã biết. Bạn cần định dạng nó bằng exFAT được OS X và Windows hỗ trợ.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.