Nhấp đúp vào nút tai nghe để thay đổi chức năng theo dõi


1

Khi nghe nhạc trên iTunes trên MacBook Air chạy HĐH 10.9, tôi có thể nhấp đúp vào nút tai nghe trung tâm để thay đổi bản nhạc.

Tôi tự hỏi liệu có thể sao chép hành vi này sang khi tôi đang nghe nhạc trong ví dụ Spotify.


Bạn đã thử à ?
Ruskes

Có, nhưng không có thành công không may. Nếu một lần bấm vào nút giữa, bài hát mới nhất của tôi trên Itunes sẽ bắt đầu phát ngay cả khi tôi mở cửa sổ Spotify.
Seb

Câu trả lời:


1

Nó hoạt động như mong đợi trong Spotify v1.0,65.320 cho tất cả những người quan tâm.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.