Có thể quét một hình ảnh từ dòng lệnh?


8

Có một công cụ quét hình ảnh từ dòng lệnh? Tôi trông giống như scanimage trên linux hoạt động như thế này:

scanimage > image.pnm

Tôi đã thử googling và kiểm tra xem ImageCapture có thể được script thông qua applescript nhưng không có kết quả.

Câu trả lời:


7

Tôi không biết cách nào để làm điều đó với các công cụ tích hợp, nhưng có một phiên bản OSE của SANE có thể thực hiện chính xác những gì bạn yêu cầu ( scanimage> image.pnm).

VỆ SINH

Đây là nguồn dữ liệu TWAIN cho MacOS X chứa hình ảnh bằng thư viện phụ trợ SANE. Các thư viện phụ trợ SANE cung cấp quyền truy cập vào một loạt các máy quét được kết nối thông qua SCSI hoặc USB. Để biết danh sách đầy đủ, xem tài liệu trên trang chủ của dự án SANE .

Nó có sẵn tại http://www.ellert.se/twain-sane/


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.