Nếu tôi tạo tài khoản Game Center, tôi có bị mất làng Clash of Clans không?


1

Tôi không có tài khoản Game Center và tôi chơi clash of clans. Nếu tôi tạo một tài khoản, tôi sẽ mất ngôi làng của mình chứ?

Câu trả lời:


1

Bạn sẽ không mất tiến trình clash of clans bằng cách tạo tài khoản Game Center.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.