Macfusion không hoạt động


0

Tôi muốn gắn ổ SFTP trên OS X. Tôi đã dùng thử MacFUSION nhưng dường như nó không hoạt động, luôn đưa ra "Không thể gắn hệ thống tập tin: Quá trình gắn kết bị dừng đột ngột". Theo MacFusion có thể được sử dụng dưới Mountain Lion không? , MacFUSION không còn hoạt động. Có bất kỳ sự thay thế hoặc giải pháp thay thế?

Câu trả lời:


1

Nếu bạn đang tìm kiếm đề xuất cho bất kỳ thứ gì FTP và SFTP, tôi sẽ khuyên bạn nên Tìm nạp hoặc Truyền. Tôi không biết có cách giải quyết nào để khiến MacFUSION hoạt động trên Mavericks không, xin lỗi.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.