Tôi có thể di chuyển tất cả dữ liệu từ MacBook sang iMac không


0

Làm cách nào tôi có thể di chuyển tất cả dữ liệu từ MacBook sang iMac mà không mất dữ liệu từ Macbook?


Vấn đề với cách tiếp cận này là bạn sẽ sao chép tất cả dữ liệu cấu hình của mình, điều này có thể chỉ xử lý lại sự cố Mail trên máy Mac mới.
nohillside

Điều đó, và ổ đĩa của anh ta sẽ lấp đầy với dữ liệu trùng lặp.
Fyrefly

Câu trả lời:


2

Ứng dụng Goto> Tiện ích> Trợ lý di chuyển trên cả hai thiết bị, chúng phải ở trên cùng một mạng wifi hoặc được kết nối vật lý với Cáp như thunderbolt, Ethernet, v.v. Nó sẽ hướng dẫn bạn chuyển dữ liệu.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.