Chỉ thay đổi với PAC nhưng đã viết số của tôi trước


0

Tôi mới mua một chiếc iPhone 4s và tôi đã đổi từ tmobile sang Vodafone bằng mã PAC. Tôi đang chờ đợi dịch vụ mới của tôi. Tuy nhiên tôi đã viết vào số của mình trên cài đặt> số của tôi. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc chuyển mạng của tôi?

Câu trả lời:


1

Không - mã PAC chỉ liên quan đến việc thay đổi số tuyến đường đến SIM của bạn. Số bạn đã nhập vào điện thoại của bạn không dành cho bất cứ điều gì ngoài mục đích nhắc nhở chính bạn!

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.