Đảo ngược cuộn chuột trong mavericks


1

Cách đảo ngược cuộn chuột để di chuyển một bánh xe lên sẽ làm cho trang đi lên và một bánh xe chuột xuống làm cho trang đi xuống.

Câu trả lời:


1

Hệ thống Prefs -> Chuột. Chuyển đổi 'Hướng cuộn: tự nhiên'.

nhập mô tả hình ảnh ở đây


1

Theo mặc định trên Mavericks nếu bạn sử dụng chuột có bánh xe cuộn (như Razer), cuộn xuống (về phía bạn) sẽ làm cho nội dung trên màn hình di chuyển lên.

Để làm cho nó để cuộn xuống sẽ làm cho trang xuống, bạn chỉ cần bỏ chọn hướng cuộn.

Để đến đó, đi đến tùy chọn hệ thống

nhập mô tả hình ảnh ở đây

Sau đó chọn chuột

nhập mô tả hình ảnh ở đây

Sau đó, trong tùy chọn trình đơn chuột của bạn, bỏ chọn hộp cho hướng cuộn "tự nhiên"

nhập mô tả hình ảnh ở đây

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.