Email và mật khẩu iCloud của tôi


1

Tài khoản iCloud của tôi nằm dưới địa chỉ @ yahoo.com đã bị hủy bởi yahoo vì một số lý do và các câu hỏi bảo mật dường như không phải là địa chỉ tôi sẽ chọn. Vì vậy, tôi không thể lấy lại từ iCloud vì tôi vừa mua iPhone mới. Có thể lấy mật khẩu cũ của tôi để tôi có thể thay đổi email và mật khẩu iCloud không?


Nếu bạn không thể nhớ mật khẩu iCloud của mình (sẽ tiếp tục hoạt động bất kể bạn truy cập vào email được liên kết) và bạn không có quyền truy cập vào email để khôi phục mật khẩu, thì cách tốt nhất của bạn là liên hệ với bộ phận hỗ trợ iCloud của Apple: apple .com / hỗ trợ / icloud / liên hệ
Mark Reed

Câu trả lời:


2

Rất có thể hệ thống của bạn đã "lưu" thông tin đăng nhập iCloud của bạn trong keyhain.

Mở nó và gõ iCloud trong tìm kiếm.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.