Khung hình ảnh lõi của Apple có phải là nguồn mở không?


Câu trả lời:


1

Không, nó không phải là.

Chỉ có một vài thành phần trong OSX là nguồn mở (Kernel, các thành phần được kế thừa BSD, Grand Central Dispatch). Không thuộc các Khung lõi (Hình ảnh, Lưu trữ, Hoạt hình, Đồ họa) là nguồn mở.


1
Tất cả các thành phần nguồn mở được liệt kê trên trang mà OP liên kết đến
Đánh dấu

Vậy thì tại sao không có nắp đậy ở đó?
Matthieu Riegler

Nắp đậy là gì và nếu không có thì đó là một lỗi và cần được báo cáo cho Apple
Đánh dấu

Nó dành cho GCD. Nhưng dường như Apache đứng đằng sau nó, không phải Apple: libdispatch.macosforge.org
Matthieu Riegler

Nó là một phần của OSX hay chỉ có thể được sử dụng? Danh sách này là bất kỳ OSX nguồn mở nào sử dụng không phải những gì Apple đã đóng góp
Đánh dấu
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.