iPad 3G, chỉ có 3G


8

IPad 3G chỉ có thể sử dụng 3G và Wifi, hay có thể sử dụng Edge hoặc 2G (chấm nhỏ màu xanh trên iphone)?

Câu trả lời:


11

" 3G + WiFi " chỉ là một dòng thẻ thương mại.

phần 3G là viết tắt của truy cập internet trong suốt kết nối di động, thường sử dụng Thẻ SIM.

thể tìm thấy đầy đủ các kết nối trên mô hình "3G" trong Thông số kỹ thuật của sản phẩm, trong trường hợp này:

văn bản thay thế


9

IPad sử dụng cùng một bộ chip di động như iPhone và cam (tùy thuộc vào nhà cung cấp dữ liệu của bạn) sử dụng Edge (ký hiệu là E) hoặc GPRS (được xem là một vòng tròn).

O2 ở Anh chắc chắn làm được.


Tôi có thể đảm bảo rằng nó hoạt động trên EDGE. Vợ chồng tôi sống ở Texas Panhandle và tôi chỉ nhận được sự tiếp nhận EDGE ở đó.
Chris R. Donnelly
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.