Kết nối máy Mac Mini 2007 với TV Samsung


0

Tôi có một chiếc Mac Mini giữa năm 2007 mà tôi đã mua để kết nối với TV và sử dụng cho Netflix, tv, v.v.

Khi tôi kết nối với tv, nó sẽ hiển thị một mode not supportedthông báo.

Tôi đã làm theo các hướng dẫn trên web và tôi có thể đăng nhập từ xa khi được kết nối và nó đang chạy ở tần số 60Hz và tôi đã thử hầu hết các độ phân giải đều không có kết quả.

Có ai đã thành công khi kết nối hai thiết bị này?


Loại kết nối và bất kỳ bộ chuyển đổi đang được sử dụng?
douggro

Nó được kết nối tại tv với một hdmi và tại mac mini với một dvi.
Brandon

Câu trả lời:


1

Tôi đã giải quyết nó. Sau khi thiết lập kết nối từ xa, tôi đã xem qua các cài đặt video và hóa ra độ phân giải duy nhất được hỗ trợ là 720p. Theo mặc định, nó đã sử dụng một cái gì đó không hoạt động.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.