Sách không xuất hiện trong iBooks trên iPad


0

Tôi có một vài cuốn sách trong ứng dụng iBooks của mình trên iPad, nhưng khi tôi không có wifi, ibooks thậm chí không hiển thị những cuốn sách đang ngồi trong thư viện của tôi, tại sao?

Câu trả lời:


1

Nếu sách không hiển thị khi ngoại tuyến, điều đó có nghĩa là chúng chưa thực sự được tải xuống iPad của bạn. Bạn sẽ thấy một biểu tượng đám mây nhỏ ở góc của biểu tượng sách để nói rằng nó ở trên đám mây chứ không phải trên thiết bị.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.