Nâng cấp có sẵn cho card đồ họa Open GL


0

Có card đồ họa Open GL tương thích cho iMac 17 inch (MA590LL) của tôi để hỗ trợ phần mềm 3D không?

Câu trả lời:


1

Đây là một con chip tích hợp, vì vậy không, không thể nâng cấp cho thế hệ iMac này.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.