vấn đề tự động


1

Tôi có một chiếc Yosemite Mac Mini có vấn đề về hiệu năng. Khi nhìn vào hoạt động của đĩa với opensnooptôi nhận thấy automount đang thực hiện hàng tấn truy cập như sau

 UID  PID COMM     FD PATH
  0  1124 automountd   4 /etc/auto_home
  0  1124 automountd   6 /etc/auto_home
  0 55536 od_user_homes  5 /System/Library/OpenDirectory/request-schema.plist
  0 55536 od_user_homes  7 /usr/libexec
  0 55536 od_user_homes  7 /usr/libexec
  0 55536 od_user_homes  7 /usr/libexec/od_user_homes
  0  1124 automountd   4 /etc/auto_home
  0  1124 automountd   6 /etc/auto_home
  0  1124 automountd   6 /usr/libexec/od_user_homes
 501  464 syncdefaultsd  4 /Users/corti/Library/SyncedPreferences/.dat01d0.559
  0  1124 automountd   6 /usr/libexec/od_user_homes
  0   58 opendirectoryd  9 /var/db/dslocal/nodes//Default/users/corti.plist
  0 55537 od_user_homes  5 /System/Library/OpenDirectory/request-schema.plist
  0 55537 od_user_homes  7 /usr/libexec
  0 55537 od_user_homes  7 /usr/libexec
  0 55537 od_user_homes  7 /usr/libexec/od_user_homes
  0   58 opendirectoryd  9 /var/db/dslocal/nodes//Default/users/corti.plist
  0 55538 od_user_homes  5 /System/Library/OpenDirectory/request-schema.plist
  0 55538 od_user_homes  7 /usr/libexec
  0 55538 od_user_homes  7 /usr/libexec/od_user_homes
  0 55539 od_user_homes  5 /System/Library/OpenDirectory/request-schema.plist
  0 55539 od_user_homes  7 /usr/libexec
  0 55539 od_user_homes  7 /usr/libexec
  0  1124 automountd   4 /etc/auto_home
  0  1124 automountd   6 /etc/auto_home
  0  1124 automountd   6 /usr/libexec/od_user_homes
  0 55540 od_user_homes  5 /System/Library/OpenDirectory/request-schema.plist
  0 55540 od_user_homes  7 /usr/libexec
  0 55540 od_user_homes  7 /usr/libexec
  0  1124 automountd   4 /etc/auto_home
  0  1124 automountd   6 /etc/auto_home
  0  1124 automountd   6 /usr/libexec/od_user_homes
  0 55541 od_user_homes  5 /System/Library/OpenDirectory/request-schema.plist
  0 55541 od_user_homes  7 /usr/libexec
  0 55541 od_user_homes  7 /usr/libexec
  0 55541 od_user_homes  7 /usr/libexec/od_user_homes

Hàng trăm truy cập mỗi giây. Điều này có bình thường không? Điều gì có thể sai?


Vui lòng mô tả đầy đủ hơn về thiết lập mạng Open Directory của bạn: số lượng máy khách / máy chủ và phiên bản Mac OS X trên mỗi máy. Có bao nhiêu khối lượng đang được phục vụ?
IconDaemon

@IconDaemon Tôi có một máy duy nhất và không bao giờ cấu hình bất cứ điều gì đặc biệt. Tôi nên tìm ở đâu?
Matteo

Nếu đây là một máy độc lập, thì mọi thứ rất kỳ quặc. Trong Tùy chọn hệ thống> Người dùng & Nhóm> Tùy chọn đăng nhập, nhấp vào nút Máy chủ tài khoản mạng: Nút Tham gia . Trong bảng thả xuống, nhấp vào nút Mở thư mục tiện ích .... Nhấp vào biểu tượng Khóa và xác thực. Mở và kiểm tra từng dịch vụ. Active Directory : Không có tên miền Active Directory nào được xác định; LDAPv3 : Hiển thị các tùy chọn và không nên có cấu hình được xác định; NIS Không có tên miền nên được xác định. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ máy chủ được xác định, xóa chúng.
IconDaemon

@IconDaemon Máy chủ thả xuống trống. Tiện ích thư mục hiển thị: AD (Forest tự động và không có tên miền), LDAP trống và NIS trống. Theo tôi biết, không có máy chủ thư mục nào có thể tự động được phát hiện: đó là một mạng gia đình có địa chỉ riêng.
Matteo

Có lẽ tập tin / System / L Library / OpenDirectory / revest-schema.plist bị hỏng bằng cách nào đó. Hãy thử di chuyển nó ra khỏi thư mục của nó và khởi động lại. Yosemite có thể cố gắng tạo lại nó.
IconDaemon

Câu trả lời:


0

Có vẻ như đó là sự kết hợp giữa Dropbox và các symlink bị hỏng (xem opendirectoryd tiêu tốn 40% CPUopendirectoryd chiếm 1/4 cpu và khiến người hâm mộ phát cuồng trên MacBook Air ).

Gần đây tôi đã chuyển một số tệp cũ từ máy Linux sang Mac Mini của mình với khoảng 10 liên kết tượng trưng bị hỏng sang /home/.../(trong thư mục được đồng bộ hóa Dropbox). Dropbox đã gây ra opendirectorydliên tục cố gắng để gắn kết /home/.

Tôi đã gỡ bỏ các liên kết bị hỏng và máy có vẻ ổn định.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.