Hình ảnh hồ sơ iMessage


0

Vì vậy, gần đây tôi đã chụp ảnh cho hồ sơ iMessage của mình bằng máy ảnh, cuối cùng tôi thực sự thích bức ảnh đó vì vậy tôi đã suy nghĩ nếu có cách nào tôi có thể lưu nó hoặc tìm thấy nó


Sử dụng camera tích hợp? bạn đã sử dụng ứng dụng nào để chụp ảnh?
Buscar웃

Câu trả lời:


1

Trong iMessage - Nhấp đúp vào pic hiện tại để hiển thị bảng thay đổi.

Nó sẽ mở trên Recents, hiển thị cho bạn lựa chọn hiện tại và bất kỳ pic nào khác đã được sử dụng trong System Preferences & gt; Người dùng và nhóm & gt; tài khoản của bạn & gt; Ảnh và Ứng dụng Danh bạ & gt; Thẻ của tôi & gt; hình của bạn.

hoặc là

Menu Tin nhắn & gt; Thay đổi hình ảnh của tôi!

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.