Tôi có thể thay thế mua trong ứng dụng bằng Apple Pay không?


1

Phí hoa hồng Apple Pay thấp hơn nhiều so với 30% khi mua trong ứng dụng. Có vẻ như nó đáng giá hơn để sử dụng Apple Pay.

Tôi hiện đang sử dụng Mua trong ứng dụng để cho phép xóa quảng cáo khỏi ứng dụng của mình. Bạn có nghĩ rằng tôi có thể thay thế nó bằng Apple Pay?

Câu trả lời:


2

Không, Apple Pay chỉ dành cho hàng hóa hoặc dịch vụ vật lý.

Apple Pay hoặc Mua trong ứng dụng

Điều quan trọng là phải hiểu sự khác biệt giữa Apple Pay và Mua trong ứng dụng. Sử dụng Apple Pay để bán hàng hóa vật chất như cửa hàng tạp hóa, quần áo và thiết bị. Đồng thời sử dụng Apple Pay cho các dịch vụ như thành viên câu lạc bộ, đặt phòng khách sạn và vé cho các sự kiện. Mặt khác, sử dụng Mua trong ứng dụng để bán hàng hóa ảo như nội dung cao cấp cho ứng dụng của bạn và đăng ký cho nội dung kỹ thuật số.

Nguồn: https://developer.apple.com/apple-pay/Getting-Started-with-Apple-Pay.pdf (trang 2)


Và nếu tôi gửi email cho bạn ticketvới giá 1,33 đô la và nhân tiện tôi xóa quảng cáo khỏi ứng dụng bạn đang sử dụng thì sao? Tôi nghĩ vé, tức là vé vào rạp là một cái gì đó liên quan đến thế giới vật chất.
János

1
@ János Điều đó có thể được chấp nhận vì bạn đang cung cấp một sản phẩm bên ngoài ứng dụng, nhưng tôi không phải là Apple!
grg

0

Không có gì. Như @grgarside nói với Apple pay là một loại thay thế cho thẻ tín dụng và chỉ dành cho hàng hóa vật chất.

Ngoài ra, nếu bạn đọc thỏa thuận Ứng dụng trả phí trên iOS, bạn sẽ thấy phần sau về hoa hồng:

(a) Để bán Ứng dụng được cấp phép cho người dùng cuối ở các quốc gia được liệt kê trong Phụ lục B, Mục 1 của Biểu 2 này được cập nhật theo thời gian thông qua trang web iTunes Connect, Apple sẽ được hưởng một khoản hoa hồng bằng ba mươi phần trăm (30%) của tất cả giá phải trả của mỗi người dùng cuối. Đối với mục đích xác định hoa hồng mà Apple được hưởng theo Mục 3.4 (a) này, giá mà người dùng cuối phải trả sẽ bằng bất kỳ và tất cả các khoản thuế được thu, như được quy định trong Mục 3.2 của Biểu 2 này.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.