Làm cách nào để giải phóng chuột trong VirtualBox?


8

enter image description here

Tôi đang dùng MacbookPro và sử dụng TeamViewer để truy cập từ xa vào Máy chủ 2k3 của mình. Trên máy chủ này, tôi đã cài đặt VirtualBox để tạo một máy ảo. Nhưng bây giờ tôi bị kẹt ở màn hình này và không thể sử dụng chuột nữa.

Làm thế nào tôi có thể giải phóng việc bắt chuột?

Câu trả lời:


9

Bạn cần nhấn "khóa máy chủ" được viết ở góc dưới bên phải của cửa sổ VirtualBox.

Nhìn vào ảnh chụp màn hình của bạn Ctrl phải .

Mac không mặc định Lệnh ⌘ bởi vì bạn đang chạy VirtualBox trên máy chủ Windows mà bạn đang truy cập bằng TeamViewer.

Xem hướng dẫn sử dụng virtualBox: liên kết


6

nhấn Điều khiển + Chỉ huy + đồng thời nhả chuột khỏi cửa sổ VirtualBox.


Tôi đã thử nó nhiều lần nhưng không có may mắn. Tôi đã tìm thấy một giải pháp cho vấn đề của mình: thoát khỏi Teamviewer sau đó đăng nhập lại và tôi đã lấy lại con trỏ của mình.
quangtruong1985

0

Bạn cũng có thể thử kích hoạt Phím dính (Nhấn Shift liên tục) sẽ đưa bạn trở lại kiểm soát cửa sổ. không bấm vào cửa sổ bật lên Phím dính trước khi bạn nhấp lại vào hộp ảo (Bạn không thể kích hoạt các phím dính nếu cửa sổ bật lên mở).

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.