Sử dụng ma thuật trackpad cho giao diện phát / tạm dừng đơn giản cho phim hoặc nhạc


0

Backstory ... mẹ chồng tôi bị ngã và bị chấn thương cột sống (C5), và bà không sử dụng ngón tay, chỉ có cánh tay. Tôi muốn cho cô ấy một số quyền kiểm soát iPad của mình để phát hoặc tạm dừng phim và nhạc. Bất cứ ai cũng có một tập lệnh để gán nút phát / tạm dừng dưới dạng một lần chạm vào bàn di chuột ma thuật?

Ngoài ra, bất kỳ tập lệnh đơn giản nhưng thông minh nào khác để sử dụng handicap với trackpad sẽ được đánh giá cao nhất.

Cảm ơn, Don donroy (tại) gmail

Câu trả lời:


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.