Công cụ cảm ứng tốt hơn vô hiệu hóa kéo ba ngón tay. Tại sao?


1

Khi cả hai công cụ cảm ứng tốt hơn và kéo ba ngón tay được kích hoạt, đôi khi kéo ba ngón tay sẽ không phản hồi.

Vấn đề được giải quyết bằng cách khởi động lại công cụ cảm ứng tốt hơn, nhưng nó lại xảy ra khoảng nửa ngày sau.

Tôi yêu cả hai công cụ cảm ứng tốt hơn và tính năng kéo ba ngón tay. Có ai biết làm thế nào để khắc phục điều này?

Câu trả lời:


1

Tôi cũng gặp phải vấn đề này. Hãy thử một trong hai tùy chọn mà tôi thấy hiệu quả để khắc phục điều này:

  • Tránh để có bất kỳ cử chỉ BetterTouchTool liên quan đến ba ngón tay.
  • Vô hiệu hóa Three Finger Drag trên toàn hệ thống trong OS X.
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.