Việc bật rw trong / etc / fstab cho một khối lượng NTFS có rủi ro không?


1

Tôi đã làm theo hướng dẫn này:

http://computers.tutsplus.com/tutorials/quick-tip-how-to-write-to-ntfs-drive-in-os-x-mavericks--cms-21434

Tôi không quen với hỗ trợ NTFS của Mac OS X, chỉ sử dụng ntfs-3g trong Linux.

Việc làm cho âm lượng có thể ghi được bằng trình điều khiển gốc của OS X qua fstab có gây rủi ro cho dữ liệu hoặc âm lượng của tôi không?

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.