Parallels 10 có khắc phục được sự cố phím Fn không?


1

Để sử dụng FnKhóa trên máy ảo Windows với Parallels 9, bạn phải đặt chúng làm phím chức năng tiêu chuẩn trên Mac OS, yêu cầu bạn nhấn Fnphím để truy cập các chức năng đặc biệt (độ sáng, phát lại, âm lượng, v.v.).

Parallels 10 có khắc phục được điều này không, cho phép bạn sử dụng các phím đặc biệt trên Mac và các phím F trên Windows?

Câu trả lời:


3

song song không thể 'khắc phục' vấn đề này, vì tổ hợp Fn + FKey được thực hiện trong chính bàn phím, trước khi được gửi đến HĐH.

Chính khóa Fn sẽ gửi mã khóa, nhưng kết hợp thì không.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.