Phím tắt để chuyển sang Máy tính để bàn # 5 trở lên


1

Làm thế nào chúng ta có thể tạo một phím tắt để chuyển sang máy tính để bàn # 5 trở lên? Theo sở thích, có vẻ như # 4 cao như chúng ta đi


Bạn đã thực hiện Spaces đầu tiên? Các phím tắt tiềm năng xuất hiện khi bạn tạo không gian mới.
Tetsujin

Câu trả lời:


5

Các máy tính để bàn bạn muốn đặt trong menu phím tắt sẽ tồn tại khi bạn mở tùy chọn te. Khi bạn thêm một màn hình mở cài đặt, nó sẽ không làm mới danh sách.

Chỉ cần mở và đóng các sở thích.

các phím tắt bàn phím

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.