Cài đặt Office 365 trên Macbook 2008 với OS -X 10.6 không thành công


1

Tôi đã cài đặt Office 365 trên Macbook 2008 với OS X 10.6 và khoảng một nửa trong quá trình cài đặt, một cửa sổ bật lên nói sẽ đóng Safari để tiếp tục cài đặt. Khi tôi làm, tôi nhận được một cửa sổ bật lên cài đặt thất bại. Có phải tôi đã giả sử X ra khỏi Safari, đó là những gì tôi đã làm?

Ảnh chụp màn hình cài đặt Office yêu cầu Safari bị đóng


Nếu tôi nhớ chính xác thì quá trình cài đặt sẽ không tiếp tục cho đến khi Safari hoàn toàn đóng, vì vậy vấn đề không phải là bạn đã không đóng Safari đúng cách. Tôi nghĩ nó phải là một cái gì đó khác khiến cho việc cài đặt không thành công.
Alistair McMillan

Câu trả lời:


1

Bạn cần thoát Safari "+ Q", "X-ing" ra khỏi safari chỉ đóng cửa sổ, không phải chương trình.


2
Đó là cách đúng để Thoát +1
Ruskes

1
Một cách khác là bạn có thể truy cập Ứng dụng -> Tiện ích -> Giám sát hoạt động và tiêu diệt mọi quy trình Safari có thể đang chạy.
smoooosher
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.