Làm cách nào để tham gia chia clip trở lại trong iMovie?


Câu trả lời:


2

Để tham gia clip, bạn sẽ cần giữ phím shift và nhấp vào hai clip bạn muốn tham gia, đảm bảo rằng cả hai clip đều được tô sáng màu vàng (Tôi đang sử dụng iMovie trên Yosemite). Xem ảnh đính kèm.

Màu vàng nổi bật xung quanh clip


1
Ừm, sau đó là gì? Shift-click hai clip chỉ cần chọn chúng.
Ahmed Fasih

1
Sau đó vào menu sửa đổi và bấm tham gia clip. Lý do lựa chọn clip tham gia có màu xám trong câu hỏi ban đầu là do không có cả hai clip được chọn.
jimrice

3
Tham gia Clip vẫn là màu xám cho tôi mặc dù tôi chọn cả hai clip. Còn lý do nào khác cho cả hai clip bị mờ?
Kurtosis
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.