Làm cách nào để nhận biên lai đọc với Outlook cho Mac 2011 với nhiều tài khoản thư?


0

Về cách tôi yêu cầu biên nhận đọc khi gửi e-mail với Outlook cho Mac 2011? :

Có một giải pháp mà tôi chưa áp dụng vì dường như chỉ có một tài khoản. Có thể thực hiện các bước này hai lần để nhận biên lai đọc cho hai tài khoản, tùy thuộc vào việc đã gửi email không?


Tôi chỉ đơn giản là thêm điều này như một nhận xét nhưng điểm đại diện của tôi là không đủ
kayhan yüksel

Câu trả lời đó là dành cho Mail.app, không phải Outlook.
grg

Câu trả lời:


1

Tôi nghĩ rằng giải pháp nào được mô phỏng theo MailTrack.io

tức là thêm một hình ảnh vô hình được lưu trữ trên đám mây và để được xác minh nếu nó được yêu cầu. Nhưng tôi không biết liệu nó có khả thi trong Outlook cho Mac 2011 không.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.