Có cách nào để đồng bộ hóa lời nhắc của Google với máy Mac không


4

Lịch macOS / iCal đã đồng bộ hóa độc đáo với giống Google. Kể từ năm 2016 và ngay sau iPhone, lịch web của Google đã được dạy cách làm Nhắc nhở . Mac OS có hương vị Nhắc nhở riêng. Nó sẽ là hiệu quả nhất để có thể sử dụng cả hai cùng nhau. Điều đó có thể không?

.. được liên kết với .. ?


1
Tôi không nghĩ vậy vì những lời nhắc đó không được đăng ký là "Nhiệm vụ", đó là những gì được đồng bộ hóa khi bạn đăng nhập vào tài khoản google trên thiết bị iOS của mình. hỗ trợ @ mail / 10/103737? hl = vi
ecnepsnai

Vâng, Nhiệm vụ: - /. Họ sống trong Gmail nhưng tôi thấy kết nối với lịch hữu ích hơn nhiều. Cả hai bây giờ cũng chồng chéo nhau. Không có nhiều điểm trong việc sử dụng cả hai.
SeanJ

Câu trả lời:


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.