Ứng dụng khách Google Reader gốc cho OS X?


8

Có ứng dụng khách Google Reader nào tốt cho OS X không?

Câu trả lời:10

Có một số trình đọc RSS và một số có thể đồng bộ hóa với google Reader

Điều này bao gồm NetNewsWire

Các khách hàng khác bao gồm Vienna RSS


NetNewsWire hoạt động tuyệt vời. Tôi đã sử dụng nó trong nhiều năm. Nó đã xuất hiện từ trước Google Reader và chuyển sang thực hiện đồng bộ hóa của riêng họ.
KeithB

2

Bạn có thể thử Gruml . Nó vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa thuyết phục tôi chuyển từ phiên bản web, nhưng nó khá hay.


0

Tôi mới cài đặt Cappuccino và nó trông rất đẹp. Sử dụng đơn giản, nhanh chóng và đồng bộ hóa với Google Reader.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.