Nơi để tìm tài liệu trực tuyến cho các phiên bản cũ hơn của Swift?


3

Có một nguồn Apple trực tuyến chính thức cho tài liệu cho Swift 3 không? (Tốt nhất có thể truy cập mà không cần đăng nhập vào tài khoản nhà phát triển.) Tìm kiếm trình duyệt cho "Swift 3" đang tìm liên kết đến tài liệu cho Swift 4 tại developer.apple.com, nhưng tôi quan tâm đến phiên bản cũ hơn.

Câu trả lời:


1

Nếu bạn đang sử dụng Thiết bị Apple hiện đại mà bạn phải có để phát triển với Swift 3, bạn có thể sử dụng Hướng dẫn Swift 3.1 của iBooks. Khi Xcode 9 và Swift 4 được hoàn tất, cuốn sách này có thể nhận được bản cập nhật cho Swift 4, nhưng bạn sẽ có thể từ chối cập nhật. Kiểm tra cuốn sách ở đây: Ngôn ngữ lập trình Swift (Swift 3.1)


2
Có, tôi đã có bản sao của iBooks Swift 2 và Swift 3 rồi. Nhưng vẫn tự hỏi liệu có cách nào để truy cập vào phiên bản Swift 3 của những gì hiện đang hiển thị là Swift 4 hay không khi bạn tìm kiếm thông tin về Swift trong các tài liệu tại developer.apple.com.
Cam U
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.