SophosAV làm chậm từ điển bật lên


3

Tôi đã có trình quét virus từ Sinh viên năm nhất được cài đặt trên máy Mac của tôi với tính năng quét khi truy cập.

Việc truy cập quét làm trì hoãn việc bật lên từ điển trong vài giây cho mỗi Đầu tiên nhắc nhở sau khi khởi động lên.

Bạn có thể nhắc từ điển bật lên bằng cách sử dụng một trong hai ctrl + + D hoặc ba ngón tay đôi tab.

Tôi có thể chọn tắt tính năng quét khi truy cập /Applications/Dictionary.app trong các tùy chọn SophosAV. Tuy nhiên, điều này không giải quyết được vấn đề. Tôi nên làm gì?

Câu trả lời:


2

Tôi thật ngu ngốc. Tất nhiên người ta phải loại trừ vị trí nơi đặt từ điển thực tế.

Trong tùy chọn Sophos, bạn cần loại trừ các vị trí sau khỏi quá trình quét khi truy cập:

 1. /Library/Dictionaries

 2. /Users/your_username/Library/Dictionaries
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.