MacBook kernel hoảng loạn màn hình khi khởi động


3

MacBook này đã bị đổ sữa trên bàn phím vài tháng trước. Nó tiếp tục hoạt động, với một vài phím chữ không còn hoạt động, cho đến thời điểm này. Bây giờ, khi khởi động, MacBook chỉ hiển thị màn hình lỗi và không thực hiện chức năng nào khác.

Thông báo lỗi:

Có bất kỳ tiết kiệm MacBook này từ trở thành một trọng lượng giấy đắt tiền ??

Câu trả lời:


1

Bạn nên mang máy tính đến Apple Store hoặc đại lý ủy quyền của Apple. Có thể là sữa (hoặc dư lượng sữa) cuối cùng đã chảy xuống đủ để rút ngắn các bộ phận của bo mạch chủ.

Đừng cố nói dối họ; tìm đến sự cố tràn sữa và có thể bạn sẽ gặp may mắn. Trong mọi trường hợp, bạn đang xem xét những gì có khả năng là một sửa chữa đắt tiền (liên quan đến bo mạch chủ, bàn phím và bất cứ thứ gì ở giữa).

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.