3 ngón tay gõ vào từ để hiển thị bản dịch từ tiếng Tây Ban Nha-tiếng Anh


4

3 ngón tay kích hoạt từ điển tiếng Anh, nhưng nó chỉ hoạt động để giải thích các từ tiếng Anh bằng tiếng Anh.

Có cách nào để thay đổi một cú chạm 3 ngón tay để hiển thị bản dịch của một từ tiếng Anh sang tiếng Tây Ban Nha, hoặc một từ tiếng Tây Ban Nha sang tiếng Anh?

Câu trả lời:


1

Bạn sẽ phải thêm các mô-đun cần thiết vào Dictionary.app, ví dụ: xem

http://m10lmac.blogspot.com/2011/12/more-dictionaries-for-dipediaapp.html


Cảm ơn đã gửi câu trả lời, Tom! Bạn có thể vui lòng tóm tắt nội dung của liên kết? Liên kết có xu hướng biến mất theo thời gian, để lại một câu trả lời không hữu ích cho những người có thể tìm thấy câu trả lời của bạn. Cảm ơn bạn!
daviesgeek
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.