IP tĩnh cho mạng wifi adhoc


Câu trả lời:


3

Tất nhiên, để thực sự làm được nhiều việc trong chế độ đặc biệt, bạn thậm chí phải thiết lập các địa chỉ IP tĩnh.

Chỉ cần bắt đầu mạng ad-hoc, sau đó trong Tùy chọn hệ thống -> Mạng "Nhấp vào khóa để thực hiện thay đổi" và sau đó nhấp vào "Nâng cao". Và bạn có nó rồi đấy!

Tùy chọn hệ thống, cài đặt TCP / IP thủ công

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.