Khai trương của Đức cha - điểm của 4. Qe2 là gì?


Câu trả lời:


8

Mối đe dọa chính của Black sau 3 ... c6 là d5; có vẻ như Qe2 là một nỗ lực để ngăn chặn điều đó, bằng cách gián tiếp tấn công cầm đồ e5, ngay cả khi kiểm tra. Tuy nhiên, tôi không chắc chắn rằng nó hoạt động như dự định, vì dù sao Đen cũng có thể chơi d5, vd

NN - NN
1. e4 e5 2. Bc4 Nf6 3. d3 c6 4. Qe2 d5! 5. exd5 cxd5 6. Bb5 + Nc6 7. Qxe5 + Be7 8. Nf3 O-O 9. Bxc6 bxc6 10. OO Bd6

và kiểm soát trung tâm của Black, lợi thế phát triển nhẹ và cặp giám mục cung cấp quá nhiều đền bù cho cầm đồ.

Tôi thích một động thái phát triển bình thường (4. Nc3 hoặc Nf3) thay vì 4. Qe2.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.