Điều gì xảy ra nếu sự lặp lại ba lần xảy ra trong WCC 2018?


Câu trả lời:


13

Vẽ theo thỏa thuận chung không được phép trước khi di chuyển 30. Nhưng một trận hòa bởi sự lặp lại ba lần có thể được yêu cầu tại bất kỳ thời điểm nào nếu nó xảy ra.


4
Và một người bạn đời cũ cũng sẽ được cho phép ...
Hagen von Eitzen

1
... và người chơi có thể đồng ý rút thăm bất cứ lúc nào nếu trọng tài cho phép.
TonyK
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.