chủ mưu pin ngựa


48

Mục tiêu

Đưa ra một danh sách các cụm mật khẩu ba từ, bẻ khóa tất cả. Mỗi lần bạn đoán, bạn sẽ được cung cấp một manh mối theo phong cách của Mastermind , mô tả có bao nhiêu ký tự khớp với mật khẩu và bao nhiêu vị trí ở đúng vị trí của chúng. Mục tiêu là để giảm thiểu tổng số lần đoán trên tất cả các trường hợp thử nghiệm.

Cụm mật khẩu

Từ danh sách từ mặc định của hệ thống, tôi chọn ngẫu nhiên 10.000 từ riêng biệt để tạo từ điển cho thử thách này. Tất cả các từ chỉ bao gồm a-z. Từ điển này có thể được tìm thấy ở đây ( nguyên ).

Từ từ điển này, tôi đã tạo ra 1000 cụm mật khẩu bao gồm ba từ được phân tách không gian ngẫu nhiên mỗi từ ( apple jacks feverví dụ). Các từ riêng lẻ có thể được sử dụng lại trong mỗi cụm mật khẩu ( hungry hungry hippos). Bạn có thể tìm thấy danh sách các cụm mật khẩu ở đây ( thô ), với một cụm trên mỗi dòng.

Chương trình của bạn có thể sử dụng / phân tích tệp từ điển theo cách bạn muốn. Bạn không thể phân tích cụm mật khẩu để tối ưu hóa cho danh sách cụ thể này. Thuật toán của bạn vẫn hoạt động với một danh sách các cụm từ khác nhau

Đoán

Để đoán, bạn gửi một chuỗi cho người kiểm tra. Nó sẽ trả về chỉ :

 • Số lượng ký tự trong chuỗi của bạn cũng trong cụm mật khẩu ( không ở đúng vị trí)
 • Số lượng ký tự ở đúng vị trí

Nếu chuỗi của bạn là một kết hợp hoàn hảo, nó có thể xuất ra thứ gì đó chỉ ra rằng (của tôi sử dụng -1cho giá trị đầu tiên).

Ví dụ: nếu cụm mật khẩu là the big catvà bạn đoán tiger baby mauling, trình kiểm tra sẽ trả về 7,1. 7 ký tự ( ige<space>ba<space>) ở cả hai chuỗi nhưng vị trí khác nhau và 1 ( t) ở cùng một vị trí trong cả hai. Lưu ý rằng không gian được tính.

Tôi đã viết một ví dụ (đọc: không được tối ưu hóa) trong Java, nhưng cứ thoải mái viết riêng của bạn miễn là nó chỉ cung cấp thông tin cần thiết.

int[] guess(String in){
  int chars=0, positions=0;
  String pw = currentPassword; // set elsewhere, contains current pass
  for(int i=0;i<in.length()&&i<pw.length();i++){
    if(in.charAt(i)==pw.charAt(i))
      positions++;
  }
  if(positions == pw.length() && pw.length()==in.length())
    return new int[]{-1,positions};
  for(int i=0;i<in.length();i++){
    String c = String.valueOf(in.charAt(i));
    if(pw.contains(c)){
      pw = pw.replaceFirst(c, "");
      chars++;
    }
  }
  chars -= positions;
  return new int[]{chars,positions};
}

Chấm điểm

Điểm của bạn chỉ đơn giản là số lần đoán bạn gửi cho người kiểm tra (tính cuối cùng, đúng) cho tất cả các cụm từ kiểm tra. Điểm thấp nhất sẽ thắng.

Bạn phải crack tất cả các cụm từ trong danh sách. Nếu chương trình của bạn thất bại với bất kỳ trong số họ, nó không hợp lệ.

Chương trình của bạn phải có tính quyết định. Nếu chạy hai lần trên cùng một cụm mật khẩu, nó sẽ trả về cùng một kết quả.

Trong trường hợp hòa trước, tôi sẽ chạy các mục bị ràng buộc trên máy tính của mình bốn lần mỗi lần và thời gian trung bình thấp nhất để giải quyết tất cả 1000 trường hợp thắng. Máy tính của tôi đang chạy Ubuntu 14.04, với i7-3770K và 16GB RAM, trong trường hợp tạo ra sự khác biệt cho chương trình của bạn. Vì lý do đó và để thuận tiện cho việc kiểm tra, câu trả lời của bạn phải bằng ngôn ngữ có trình biên dịch / trình thông dịch có thể tải xuống miễn phí từ web (không bao gồm các bản dùng thử miễn phí) và không yêu cầu đăng ký / đăng ký.

Tiêu đề được điều chỉnh từ XKCD


1
Tiêu đề từ xkcd.com/936
NinjaBearMonkey

Tôi có thể đặt các ký tự khác ngoài a..z và khoảng trắng trong chuỗi để gửi không?
Ray

@Ray Tôi không thể nghĩ ra lý do tại sao không phải lúc này, nhưng tôi không chắc nó mang lại cho bạn điều gì. Đi cho nó, tôi tò mò.
Geobits

3
Con người có thể tự phục tùng? Tôi sẽ bắt đầu: "đáng để bắn"
AndoDaan

2
@AndoDaan Cho cụm từ đầu tiên? 9 0. Điều này có thể mất một lúc: P
Geobits

Câu trả lời:


13

Scala 9146 (tối thiểu 7, tối đa 15, avg 9,15) thời gian: 2000 giây

Giống như nhiều mục tôi bắt đầu bằng cách lấy tổng chiều dài, sau đó tìm khoảng trắng, lấy thêm một chút thông tin, giảm xuống các ứng cử viên còn lại và sau đó đoán cụm từ.

Lấy cảm hứng từ truyện tranh xkcd gốc, tôi đã cố gắng áp dụng sự hiểu biết thô sơ của tôi về lý thuyết thông tin. Có một nghìn tỷ cụm từ có thể hoặc chỉ dưới 40 bit của entropy. Tôi đặt mục tiêu dưới 10 lần đoán cho mỗi cụm từ kiểm tra, điều đó có nghĩa là chúng ta cần học trung bình gần 5 bit cho mỗi truy vấn (vì lần cuối cùng là vô ích). Với mỗi lần đoán, chúng tôi nhận lại được hai số và nói đại khái là phạm vi tiềm năng lớn hơn của những số đó, chúng tôi càng mong đợi học hỏi.

Để đơn giản hóa logic, tôi sử dụng mỗi truy vấn như hai câu hỏi riêng biệt một cách hiệu quả để mỗi chuỗi đoán là hai phần, một bên trái quan tâm đến số lượng vị trí chính xác (chốt đen trong chủ mưu) và một bên phải quan tâm đến số lượng ký tự đúng ( tổng số chốt). Đây là một trò chơi điển hình:

Phrase:    chasteness legume such
 1: p0 ( 1/21) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -aaaaaaaaaaaabbbbbbbbbcccccccccdddddddddeeeeeeeeeeeeeeefffffffffgggggggggggghhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiiiiiijjjjjjkkkkkkkkkllllllllllllmmmmmmmmmnnnnnnnnnnnnoooooooooooopppppppppqqqrrrrrrrrrrrrssssssssssssssstttttttttuuuuuuuuuuuuvvvvvvwwwwwwxxxyyyyyyyyyzzzzzz
 2: p1 ( 0/ 8)  - - - ---  - ---aaaaaaaaaaaadddddddddeeeeeeeeeeeeeeefffffffffjjjjjjkkkkkkkkkllllllllllllooooooooooooqqqwwwwwwxxxyyyyyyyyyzzzzzz
 3: p1 ( 0/11) ----- ------ ---------bbbbbbbbbdddddddddeeeeeeeeeeeeeeefffffffffgggggggggggghhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiiiiiikkkkkkkkkllllllllllllppppppppptttttttttvvvvvv
 4: p1 ( 2/14) ---------- ------ ----ccccccccceeeeeeeeeeeeeeehhhhhhhhhkkkkkkkkkllllllllllllmmmmmmmmmooooooooooooqqqrrrrrrrrrrrrsssssssssssssssvvvvvvwwwwwwzzzzzz
 5: p3 ( 3/ 3) iaaiiaaiai iaaiia iaaiaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbdddddddddiiiiiiiiiiiiiiiiiikkkkkkkkkllllllllllllqqquuuuuuuuuuuuvvvvvvyyyyyyyyy
 6: p3 ( 3/11) aaaasassaa aaaasa aaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbcccccccccdddddddddfffffffffhhhhhhhhhppppppppprrrrrrrrrrrrssssssssssssssstttttttttuuuuuuuuuuuuwwwwwwxxxyyyyyyyyy
 7: p4 ( 4/10) accretions shrive pews
 8: p4 ( 4/ 6) barometric terror heir
 9: p4 SUCCESS chasteness legume such

Đoán không gian

Mỗi lần đoán không gian có thể trả về tối đa 2 chốt đen; Tôi đã cố gắng xây dựng các dự đoán để trả về 0,1 và 2 chốt với xác suất lần lượt là 1 / 4,1 / 2 và 1/4. Tôi tin rằng đây là cách tốt nhất bạn có thể làm cho 1,5 tỷ thông tin dự kiến. Tôi đã giải quyết một chuỗi xen kẽ cho lần đoán đầu tiên theo sau là các chuỗi được tạo ngẫu nhiên, mặc dù hóa ra nó thường đáng để bắt đầu đoán ở lần thử thứ hai hoặc thứ ba, vì chúng tôi biết tần số độ dài từ.

Học tập nhân vật đếm

Đối với các phỏng đoán bên phải, tôi chọn các bộ ký tự ngẫu nhiên (luôn luôn là 2 trong số e / i / a / s) để số lượng dự kiến ​​được trả về bằng một nửa độ dài cụm từ. Phương sai cao hơn có nghĩa là có nhiều thông tin hơn và từ trang wikipedia về phân phối nhị thức tôi ước tính khoảng 3,5 bit cho mỗi truy vấn (ít nhất là trong vài lần đầu tiên trước khi thông tin trở nên dư thừa). Khi khoảng cách được biết đến, tôi sử dụng các chuỗi ngẫu nhiên của các chữ cái phổ biến nhất ở bên trái, được chọn để không xung đột với phía bên phải.

Liên kết các ứng cử viên còn lại

Trò chơi này là một sự đánh đổi hiệu quả tốc độ / truy vấn tính toán và việc liệt kê các ứng cử viên còn lại có thể mất một thời gian thực sự dài mà không có thông tin có cấu trúc như các nhân vật cụ thể. Tôi đã tối ưu hóa phần này bằng cách chủ yếu thu thập thông tin bất biến theo thứ tự từ, cho phép tôi tính toán trước bộ đếm ký tự cho từng từ riêng lẻ và so sánh chúng với số lượng học được từ các truy vấn. Tôi gói các số này thành một số nguyên dài, sử dụng bộ so sánh đẳng thức và bộ cộng để kiểm tra tất cả số đếm ký tự của tôi theo giá trị. Đây là một chiến thắng lớn. Tôi có thể đóng gói tối đa 9 số trong Long, nhưng tôi thấy việc thu thập thông tin bổ sung không có giá trị và giải quyết vào ngày 6 đến 7.

Sau khi các ứng cử viên còn lại được biết, nếu tập hợp nhỏ một cách hợp lý, tôi chọn một ứng cử viên có nhật ký dự kiến ​​thấp nhất của các ứng cử viên còn lại. Nếu bộ đủ lớn để làm mất thời gian này, tôi chọn từ một bộ mẫu nhỏ.

Cảm ơn mọi người. Đây là một trò chơi thú vị và lôi kéo tôi đăng ký vào trang web.

Cập nhật: Mã được làm sạch để đơn giản và dễ đọc, với các điều chỉnh nhỏ cho thuật toán, dẫn đến điểm số được cải thiện.
Điểm ban đầu: 9447 (tối thiểu 7, tối đa 13, trung bình 9,45) thời gian: 1876 giây

Mã mới là 278 dòng Scala, bên dưới

object HorseBatteryStapleMastermind {
 def main(args: Array[String]): Unit = run() print ()

 val n = 1000    // # phrases to run
 val verbose = true // whether to print each game

 //tweakable parameters
 val prob = 0.132  // probability threshold to guess spacing 
 val rngSeed = 11  // seed for random number generator
 val minCounts = 6 // minimum char-set counts before guessing

 val startTime = System.currentTimeMillis()
 def time = System.currentTimeMillis() - startTime

 val phraseList = io.Source.fromFile("pass.txt").getLines.toArray
 val wordList = io.Source.fromFile("words.txt").getLines.toArray

 case class Result(num: Int = 0, total: Int = 0, min: Int = Int.MaxValue, max: Int = 0) {
  def update(count: Int) = Result(num + 1, total + count, Math.min(count, min), Math.max(count, max))

  def resultString = f"#$num%4d Total: $total%5d Avg: ${total * 1.0 / num}%2.2f Range: ($min%2d-$max%2d)"
  def timingString = f"Time: Total: ${time / 1000}%5ds Avg: ${time / (1000.0 * num)}%2.2fs"
  def print() = println(s"$resultString\n$timingString")
 }

 def run(indices: Set[Int] = (0 until n).to[Set], prev: Result = Result()): Result = {
  if (verbose && indices.size < n) prev.print()

  val result = prev.update(Querent play Oracle(indices.head, phraseList(indices.head)))

  if (indices.size == 1) result else run(indices.tail, result)
 }

 case class Oracle(idx: Int, phrase: String) {
  def query(guess: String) = Grade.compute(guess, phrase)
 }

 object Querent {

  def play(oracle: Oracle, n: Int = 0, notes: Notes = Notes0): Int = {
   if (verbose && n == 0) println("=" * 100 + f"\nPhrase ${oracle.idx}%3d:  ${oracle.phrase}")

   val guess = notes.bestGuess
   val grade = oracle.query(guess)

   if (verbose) println(f"${n + 1}%2d: p${notes.phase} $grade $guess")

   if (grade.success) n + 1 else play(oracle, n + 1, notes.update(guess, grade))
  }

  abstract class Notes(val phase: Int) {
   def bestGuess: String
   def update(guess: String, grade: Grade): Notes
  }

  case object Notes0 extends Notes(0) {
   def bestGuess = GuessPack.firstGuess

   def genSpaceCandidates(grade: Grade): List[Spacing] = (for {
    wlen1 <- WordList.lengthRange
    wlen2 <- WordList.lengthRange
    spacing = Spacing(wlen1, wlen2, grade.total)
    if spacing.freq > 0
    if grade.black == spacing.black(bestGuess)
   } yield spacing).sortBy(-_.freq).toList

   def update(guess: String, grade: Grade) =
    Notes1(grade.total, genSpaceCandidates(grade), Limiter(Counts.withMax(grade.total - 2), Nil), GuessPack.stream)
  }

  case class Notes1(phraseLength: Int, spacingCandidates: List[Spacing], limiter: Limiter, guesses: Stream[GuessPack]) extends Notes(1) {
   def bestGuess = (chance match {
    case x if x < prob => guesses.head.spacing.take(phraseLength)
    case _       => spacingCandidates.head.mkString
   }) + guesses.head.charSet

   def totalFreq = spacingCandidates.foldLeft(0l)({ _ + _.freq })
   def chance = spacingCandidates.head.freq * 1.0 / totalFreq

   def update(guess: String, grade: Grade) = {
    val newLim = limiter.update(guess, grade)
    val newCands = spacingCandidates.filter(_.black(guess) == grade.black)

    newCands match {
     case best :: Nil if newLim.full => Notes3(newLim.allCandidates(best))
     case best :: Nil        => Notes2(best, newLim, guesses.tail)
     case _             => Notes1(phraseLength, newCands, newLim, guesses.tail)
    }
   }
  }

  case class Notes2(spacing: Spacing, limiter: Limiter, guesses: Stream[GuessPack]) extends Notes(2) {
   def bestGuess = tile(guesses.head.pattern) + guesses.head.charSet

   def whiteSide(guess: String): String = guess.drop(spacing.phraseLength)
   def blackSide(guess: String): String = guess.take(spacing.phraseLength)

   def tile(guess: String) = spacing.lengths.map(guess.take).mkString(" ")
   def untile(guess: String) = blackSide(guess).split(" ").maxBy(_.length) + "-"

   def update(guess: String, grade: Grade) = {
    val newLim = limiter.updateBoth(whiteSide(guess), untile(guess), grade)

    if (newLim.full)
     Notes3(newLim.allCandidates(spacing))
    else
     Notes2(spacing, newLim, guesses.tail)
   }
  }

  case class Notes3(candidates: Array[String]) extends Notes(3) {
   def bestGuess = sample.minBy(expLogNRC)

   def update(guess: String, grade: Grade) =
    Notes3(candidates.filter(phrase => grade == Grade.compute(guess, phrase)))

   def numRemCands(phrase: String, guess: String): Int = {
    val grade = Grade.compute(guess, phrase)
    sample.count(phrase => grade == Grade.compute(guess, phrase))
   }

   val sample = if (candidates.size <= 32) candidates else candidates.sortBy(_.hashCode).take(32)

   def expLogNRC(guess: String): Double = sample.map(phrase => Math.log(1.0 * numRemCands(phrase, guess))).sum
  }

  case class Spacing(wl1: Int, wl2: Int, phraseLength: Int) {
   def wl3 = phraseLength - 2 - wl1 - wl2
   def lengths = Array(wl1, wl2, wl3)
   def pos = Array(wl1, wl1 + 1 + wl2)
   def freq = lengths.map(WordList.freq).product
   def black(guess: String) = pos.count(guess(_) == ' ')
   def mkString = lengths.map("-" * _).mkString(" ")
  }

  case class Limiter(counts: Counts, guesses: List[String], extraGuesses: List[(String, Grade)] = Nil) {
   def full = guesses.size >= minCounts

   def update(guess: String, grade: Grade) =
    if (guesses.size < Counts.Max)
     Limiter(counts.update(grade.total - 2), guess :: guesses)
    else
     Limiter(counts, guesses, (guess, grade) :: extraGuesses)

   def updateBoth(whiteSide: String, blackSide: String, grade: Grade) =
    Limiter(counts.update(grade.total - 2).update(grade.black - 2), blackSide :: whiteSide :: guesses)

   def isCandidate(phrase: String): Boolean = extraGuesses forall {
    case (guess, grade) => grade == Grade.compute(guess, phrase)
   }

   def allCandidates(spacing: Spacing): Array[String] = {

    val order = Array(0, 1, 2).sortBy(-spacing.lengths(_)) //longest word first
    val unsort = Array.tabulate(3)(i => order.indexWhere(i == _))

    val wordListI = WordList.byLength(spacing.lengths(order(0)))
    val wordListJ = WordList.byLength(spacing.lengths(order(1)))
    val wordListK = WordList.byLength(spacing.lengths(order(2)))

    val gsr = guesses.reverse
    val countsI = wordListI.map(Counts.compute(_, gsr).z)
    val countsJ = wordListJ.map(Counts.compute(_, gsr).z)
    val countsK = wordListK.map(Counts.compute(_, gsr).z)

    val rangeI = 0 until wordListI.size
    val rangeJ = 0 until wordListJ.size
    val rangeK = 0 until wordListK.size

    (for {
     i <- rangeI.par
     if Counts(countsI(i)) <= counts
     j <- rangeJ
     countsIJ = countsI(i) + countsJ(j)
     if Counts(countsIJ) <= counts
     k <- rangeK
     if countsIJ + countsK(k) == counts.z
     words = Array(wordListI(i), wordListJ(j), wordListK(k))
     phrase = unsort.map(words).mkString(" ")
     if isCandidate(phrase)
    } yield phrase).seq.toArray
   }
  }

  object Counts {
   val Max = 9
   val range = 0 until Max
   def withMax(size: Int): Counts = Counts(range.foldLeft(size.toLong) { (z, i) => (z << 6) | size })

   def compute(word: String, x: List[String]): Counts = x.foldLeft(Counts.withMax(word.length)) { (c: Counts, s: String) =>
    c.update(if (s.last == '-') Grade.computeBlack(word, s) else Grade.computeTotal(word, s))
   }
  }

  case class Counts(z: Long) extends AnyVal {
   @inline def +(that: Counts): Counts = Counts(z + that.z)
   @inline def apply(i: Int): Int = ((z >> (6 * i)) & 0x3f).toInt
   @inline def size: Int = this(Counts.Max)

   def <=(that: Counts): Boolean =
    Counts.range.forall { i => (this(i) <= that(i)) && (this.size - this(i) <= that.size - that(i)) }

   def update(c: Int): Counts = Counts((z << 6) | c)
   override def toString = Counts.range.map(apply).map(x => f"$x%2d").mkString(f"Counts[$size%2d](", " ", ")")
  }

  case class GuessPack(spacing: String, charSet: String, pattern: String)

  object GuessPack {
   util.Random.setSeed(rngSeed)
   val RBF: Any => Boolean = _ => util.Random.nextBoolean() //Random Boolean Function

   def genCharsGuess(q: Char => Boolean): String =
    (for (c <- 'a' to 'z' if q(c); j <- 1 to WordList.maxCount(c)) yield c).mkString

   def charChooser(i: Int)(c: Char): Boolean = c match {
    case 'e' => Array(true, true, true, false, false, false)(i % 6)
    case 'i' => Array(false, true, false, true, false, true)(i % 6)
    case 'a' => Array(true, false, false, true, true, false)(i % 6)
    case 's' => Array(false, false, true, false, true, true)(i % 6)
    case any => RBF(any)
   }

   def genSpaceGuess(q: Int => Boolean = RBF): String = genPatternGuess(" -", q)

   def genPatternGuess(ab: String, q: Int => Boolean = RBF) =
    (for (i <- 0 to 64) yield (if (q(i)) ab(0) else ab(1))).mkString

   val firstGuess = genSpaceGuess(i => (i % 2) == 1) + genCharsGuess(_ => true)

   val stream: Stream[GuessPack] = Stream.from(0).map { i =>
    GuessPack(genSpaceGuess(), genCharsGuess(charChooser(i)), genPatternGuess("eias".filter(charChooser(i))))
   }
  }
 }

 object WordList {
  val lengthRange = wordList.map(_.length).min until wordList.map(_.length).max

  val byLength = Array.tabulate(lengthRange.end)(i => wordList.filter(_.length == i))

  def freq(wordLength: Int): Long = if (lengthRange contains wordLength) byLength(wordLength).size else 0

  val maxCount: Map[Char, Int] = ('a' to 'z').map(c => (c -> wordList.map(_.count(_ == c)).max * 3)).toMap
 }

 object Grade {
  def apply(black: Int, white: Int): Grade = Grade(black | (white << 8))
  val Success = Grade(-1)

  def computeBlack(guess: String, phrase: String): Int = {
   @inline def posRange: Range = 0 until Math.min(guess.length, phrase.length)
   @inline def sameChar(p: Int): Boolean = (guess(p) == phrase(p)) && guess(p) != '-'
   posRange count sameChar
  }

  def computeTotal(guess: String, phrase: String): Int = {
   @inline def minCount(c: Char): Int = Math.min(phrase.count(_ == c), guess.count(_ == c))
   minCount(' ') + ('a' to 'z').map(minCount).sum
  }

  def compute(guess: String, phrase: String): Grade = {
   val black = computeBlack(guess, phrase)
   if (black == guess.length && black == phrase.length)
    Grade.Success
   else
    Grade(black, computeTotal(guess, phrase) - black)
  }
 }

 case class Grade(z: Int) extends AnyVal {
  def black: Int = z & 0xff
  def white: Int = z >> 8
  def total: Int = black + white
  def success: Boolean = this == Grade.Success
  override def toString = if (success) "SUCCESS" else f"($black%2d/$white%2d)"
 }
}

2
Chào mừng đến với trang web, và xin chúc mừng! Bạn đã không thực hiện cắt giảm tiền thưởng nhiều, nhưng bạn đã thực hiện nó. Có một số điểm internet tưởng tượng!
Geobits

Đơn giản là sáng chói.

Giải pháp tuyệt vời! Nó là người duy nhất dưới 10.000 điểm!
Sanjay Jain

15

C - tổng cộng: 37171, tối thiểu: 24, tối đa: 55, thời gian: khoảng 10 giây

Tôi đã mượn ý tưởng của Ray để tìm độ dài của mỗi từ bằng cách đoán với khoảng trắng, ngoại trừ tôi đang thực hiện tìm kiếm nhị phân thay vì tìm tuyến tính, giúp tôi tiết kiệm rất nhiều dự đoán.

Khi tôi xác định độ dài của một từ, tôi đoán với từ đầu tiên khớp với độ dài của từ đó và tôi ghi lại số lượng vị trí chính xác. Sau đó, tôi chọn từ đầu tiên trong tập hợp tất cả các từ có cùng số vị trí với lần đoán đầu tiên của tôi là từ bí ẩn. Đối với lần đoán thứ ba của tôi, tôi chọn từ đầu tiên trong nhóm tất cả các từ có cùng số vị trí với lần đoán đầu tiên của tôi là từ bí ẩn và cùng số vị trí như lần đoán thứ hai của tôi với từ bí ẩn, v.v.

Sử dụng phương pháp này tôi có thể đoán từng từ, từng từ một, trong khoảng 5-10 lần đoán. Rõ ràng là từ thứ ba tôi phải làm khác đi một chút vì tôi không biết độ dài của nó, nhưng phương pháp này tương tự nhau. Tôi sử dụng một tệp chứa ma trận về số lượng vị trí mà mỗi từ chia sẻ chung mà tôi đã tính toán trước. Phần lớn thời gian chạy phát sinh trong khi tải dữ liệu được tính toán trước. Bạn có thể tải xuống mọi thứ ở đây .

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <memory.h>

#define DICTIONARY_SIZE 10000
#define PHRASE_COUNT 1000
#define MAX_STRING 512
#define MAX_SAVED_GUESSES 100
#define DEBUG

typedef struct {
  int wordlen;
  char word[MAX_STRING];
} dictionary_entry;

static int g_guesses;
static int g_max_word_len;
static int g_min_word_len;
static char *g_password;
static dictionary_entry g_dictionary[DICTIONARY_SIZE];
static char g_phrases[PHRASE_COUNT][MAX_STRING];
static int g_pos_matrix[DICTIONARY_SIZE][DICTIONARY_SIZE];

/* Returns true if the guess was correct and false otherwise */
int guess(char *in, int *chars, int *positions)
{
  int i, j, contains;
  char c, pw[1024];

  /* Increment the total guess count */
  g_guesses++;

  strcpy(pw, g_password);
  *chars = 0;
  *positions = 0;
  for (i = 0; (i < strlen(in)) && (i < strlen(pw)); i++)
    if (in[i] == pw[i])
      (*positions)++;
  if (strcmp(in, pw) == 0) {
    *chars = -1;
    return 1;
  }
  for (i = 0; i < strlen(in); i++) {
    for (j = 0; j < strlen(pw); j++) {
      if (pw[j] == in[i]) {
        (*chars)++;
        pw[j] = '*';
        break;
      }
    }
  }
  (*chars) -= (*positions);
  return 0;
}

int checker() {
  char guess_str[MAX_STRING], *guess_ptr;
  int i, j, saved_guesses, word;
  int guesses;
  int chars, positions;
  int wordlen[3], wordidx[3];
  int guesswordidx[MAX_SAVED_GUESSES];
  int guesswordpos[MAX_SAVED_GUESSES];
  int tryit, finished;

  /* Initialize everything */
  finished = 0;
  guess_ptr = guess_str;
  for (i = 0; i < 3; i++) {
    wordlen[i] = -1;
    wordidx[i] = -1;
  }

  guesses = 0;
  for (word = 0; word < 3; word++) {
    saved_guesses = 0;

    // If we're not on the last word, figure out how long the word is by
    // doing a binary search using spaces
    if (word < 2) {
      int a = g_min_word_len, b = g_max_word_len;
      int c;
      while (wordlen[word] == -1) {
        c = (b + a) / 2;
        for (i = 0; i <= c; i++) {
          guess_ptr[i] = ' ';
        }
        guess_ptr[i] = '\0';
        guess(guess_str, &chars, &positions);
        guesses++;
        if (positions == 0) {
          if (b - a < 2)
            wordlen[word] = b;
          a = c;
        } else {
          if (b - a < 2)
            wordlen[word] = c;
          b = c;
        }
      }
      #ifdef DEBUG
      printf("\tLength of next word is %d.\n", wordlen[word]);
      #endif
    }


    // Look for words using matching positions from previous guesses to improve our search
    for (i = 0; i < DICTIONARY_SIZE; i++) {
      tryit = 1;
      for (j = 0; j < saved_guesses; j++) {
        if (g_pos_matrix[guesswordidx[j]][i] != guesswordpos[j]) {
          tryit = 0;
          break;
        }
      }
      // If the word length is incorrect then don't bother
      if ((word < 2) && (g_dictionary[i].wordlen != wordlen[word]))
        tryit = 0;
      if (tryit) {
        strcpy(guess_ptr, g_dictionary[i].word);
        guess(guess_str, &chars, &positions);
        guesses++;
        #ifdef DEBUG
        printf("\tWe guessed \"%s\", it had %d correct positions.\n", g_dictionary[i].word, positions);
        #endif
        guesswordidx[saved_guesses] = i;
        guesswordpos[saved_guesses] = positions;
        saved_guesses++;

        // If we're on the last word and all the positions matched then check if we've found the phrase
        if ((word == 2) && (g_dictionary[i].wordlen == positions)) {
          sprintf(guess_ptr, "%s %s %s", g_dictionary[wordidx[0]].word, g_dictionary[wordidx[1]].word, g_dictionary[i].word);
          guesses++;
          if (guess(guess_ptr, &chars, &positions)) {
            finished = 1;
            break;
          }
        }
      }
    }
    wordidx[word] = guesswordidx[saved_guesses - 1];
    wordlen[word] = g_dictionary[guesswordidx[saved_guesses - 1]].wordlen;
    #ifdef DEBUG
    printf("\tThe next word is \"%s\".\n", g_dictionary[wordidx[word]].word);
    #endif
    guess_ptr += wordlen[word] + 1;
    for (i = 0; i < guess_ptr - guess_str; i++) {
      guess_str[i] = '#';
    }
  }
  #ifdef DEBUG
  if (finished) {
    sprintf(guess_str, "%s %s %s", g_dictionary[wordidx[0]].word, g_dictionary[wordidx[1]].word, g_dictionary[wordidx[2]].word);
    printf("\tPhrase is \"%s\". Found in %d guesses.\n", guess_str, guesses);
  } else {
    printf("Oh noes! Something went wrong!\n");
    exit(1);
  }
  #endif
  return guesses;
}

int main(int argc, char **argv)
{
  FILE *dictfp, *phrasefp, *precompfp;
  int i, j, total_count, chars, positions;

  g_max_word_len = 0;
  g_min_word_len = 9999;
  dictfp = fopen("dictionary.txt", "r");
  for (i = 0; i < DICTIONARY_SIZE; i++) {
    fgets(g_dictionary[i].word, MAX_STRING, dictfp);
    while (!isalpha(g_dictionary[i].word[strlen(g_dictionary[i].word) - 1]))
      g_dictionary[i].word[strlen(g_dictionary[i].word) - 1] = '\0';
    g_dictionary[i].wordlen = strlen(g_dictionary[i].word);
    if (g_dictionary[i].wordlen < g_min_word_len)
      g_min_word_len = g_dictionary[i].wordlen;
    if (g_dictionary[i].wordlen > g_max_word_len)
      g_max_word_len = g_dictionary[i].wordlen;
  }
  fclose(dictfp);

  phrasefp = fopen("phrases.txt", "r");
  for (i = 0; i < PHRASE_COUNT; i++) {
    fgets(g_phrases[i], MAX_STRING, phrasefp);
    while (!isalpha(g_phrases[i][strlen(g_phrases[i]) - 1]))
      g_phrases[i][strlen(g_phrases[i]) - 1] = '\0';
  }
  fclose(phrasefp);

  precompfp = fopen("precomp.txt", "r");
  for (i = 0; i < DICTIONARY_SIZE; i++) {
    for (j = 0; j < DICTIONARY_SIZE; j++) {
      fscanf(precompfp, "%d ", &(g_pos_matrix[i][j]));
    }
  }

  g_guesses = 0;
  int min = 9999, max = 0, g;
  for (i = 0; i < PHRASE_COUNT; i++) {
    g_password = g_phrases[i];
    #ifdef DEBUG
    printf("Testing passphrase \"%s\"...\n", g_password);
    #endif
    g = checker();
    if (g < min) min = g;
    if (g > max) max = g;
  }

  printf("Total %d. Min %d. Max %d.\n", g_guesses, min, max);
  return 0;
}

Thật thú vị khi xem nó hẹp trong các từ:

Testing passphrase "somebody sighed intimater"...
  Length of next word is 8.
  We guessed "abashing", it had 0 correct positions.
  We guessed "backlogs", it had 1 correct positions.
  We guessed "befitted", it had 0 correct positions.
  We guessed "caldwell", it had 0 correct positions.
  We guessed "disgusts", it had 0 correct positions.
  We guessed "encroach", it had 0 correct positions.
  We guessed "forenoon", it had 3 correct positions.
  We guessed "hotelman", it had 2 correct positions.
  We guessed "somebody", it had 8 correct positions.
  The next word is "somebody".
  Length of next word is 6.
  We guessed "abacus", it had 0 correct positions.
  We guessed "baboon", it had 0 correct positions.
  We guessed "celery", it had 0 correct positions.
  We guessed "diesel", it had 2 correct positions.
  We guessed "dimple", it had 1 correct positions.
  We guessed "duster", it had 1 correct positions.
  We guessed "hinged", it had 3 correct positions.
  We guessed "licked", it had 3 correct positions.
  We guessed "sighed", it had 6 correct positions.
  The next word is "sighed".
  We guessed "aaas", it had 0 correct positions.
  We guessed "b", it had 0 correct positions.
  We guessed "c", it had 0 correct positions.
  We guessed "debauchery", it had 2 correct positions.
  We guessed "deceasing", it had 0 correct positions.
  We guessed "echinoderm", it had 3 correct positions.
  We guessed "enhanced", it had 1 correct positions.
  We guessed "intimater", it had 9 correct positions.
  The next word is "intimater".
  Phrase is "somebody sighed intimater". Found in 38 guesses.

1
Tôi thích cái này, bước tiếp theo trực quan có thể là đảm bảo danh sách từ mà bạn sử dụng để đoán được sắp xếp theo cách mạnh mẽ. Ít nhất hãy chắc chắn rằng bạn có một từ bắt đầu tốt cho mỗi lượng chữ cái.
Dennis Jaheruddin

Đó là một ý kiến ​​hay. Cảm ơn vì bạn đã phản hồi.
Orby

15

Python 3,4 - phút: 21, tối đa: 29, tổng cộng: 25146, thời gian: 20 phút

tối thiểu: 30, tối đa: 235, tổng cộng: 41636, thời gian: 4 phút

Cập nhật:

 1. Sử dụng tìm kiếm nhị phân để tìm không gian. Ý tưởng được mượn từ câu trả lời của Orby . Một điểm tôi tối ưu hóa là nếu bạn tìm thấy 2 khoảng trắng trong một phạm vi khi tìm kiếm không gian đầu tiên, bạn có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm của không gian thứ hai.
 2. Lưu dự đoán sai cùng với kết quả của họ. So sánh với họ trong các dự đoán sau đây. Điều này có thể tiết kiệm rất nhiều.
 3. Giảm số đếm thư xuống còn 12, nhờ cập nhật # 2.

nhập mô tả hình ảnh ở đây


Mehod này không sử dụng ngẫu nhiên để điểm số sẽ không thay đổi.

Đầu tiên, nó sử dụng các phỏng đoán như sau để tìm khoảng trắng thứ nhất và thứ hai trong câu trả lời.

. ......................
.. .....................
... ....................
.... ...................
# more follows, until two spaces found.

Sau đó, nó đếm sự xuất hiện của mỗi chữ cái bằng cách đoán aaaaa..., bbbbb....... Sau đó, nó sẽ có giá khoảng 40 bước. Trên thực tế, chúng ta không cần phải thử tất cả các chữ cái và chúng ta có thể thử chúng theo thứ tự tùy ý. Trong hầu hết các trường hợp, cố gắng khoảng 20 chữ cái là đủ. Ở đây tôi chọn 21.

Bây giờ nó biết độ dài của từ đầu tiên và từ thứ hai để nó có thể lọc ra một danh sách các ứng cử viên cho hai từ này. Thông thường nó sẽ có khoảng 100 ứng cử viên còn lại cho mỗi.

Sau đó, nó chỉ liệt kê từ đầu tiên và từ thứ hai. Khi hai từ đầu tiên được liệt kê, chúng ta có thể suy ra tất cả các từ thứ ba hợp lệ vì chúng ta biết đó là số ký tự.

Để tối ưu hóa tốc độ, tôi sử dụng concurrent.futuresđể thêm đa xử lý vào chương trình. Vì vậy, bạn cần Python 3 để chạy nó và tôi đã thử nghiệm nó với Python 3.4 trên hộp Linux của tôi. Ngoài ra, bạn cần phải cài đặt numpy.

import sys
import functools
from collections import defaultdict
from concurrent.futures import ProcessPoolExecutor
import numpy as np


def debug(*args, **kwargs):
  return
  print(*args, **kwargs)


def compare(answer, guess):
  b = sum(1 for x, y in zip(guess, answer) if x == y)
  a = 0
  c = defaultdict(int)
  for x in answer:
    c[x] += 1

  for x in guess:
    if c.get(x, 0) > 0:
      a += 1
      c[x] -= 1
  return a, b


def checker_task(guesser):
  @functools.wraps(guesser)
  def task(case):
    i, answer = case
    return (i, answer, run_checker(answer, guesser))
  return task


def run_checker(answer, guesser):
  guess_count = 0
  guesser = guesser()
  guess = next(guesser)
  while True:
    guess_count += 1
    if answer == guess:
      break
    try:
      guess = guesser.send(compare(answer, guess))
    except StopIteration:
      raise Exception('Invalid guesser')
  try:
    guesser.send((-1, -1))
  except StopIteration:
    pass
  return guess_count


# Preprocessing
words = list(map(str.rstrip, open('dict.txt')))
words_with_len = defaultdict(list)
for word in words:
  words_with_len[len(word)].append(word)

M = 12
chars = 'eiasrntolcdupmghbyfvkwzxjq'[:M]
char_ord = {c: i for i, c in enumerate(chars)}

def get_fingerprint(word):
  counts = [0] * (M + 1)
  for c in word:
    counts[char_ord.get(c, M)] += 1
  return tuple(counts[:-1])

word_counts = {word: np.array(get_fingerprint(word)) for word in words}

# End of preprocessing


# @profile
@checker_task
def guesser1():
  # Find spaces using binary search
  max_word_len = max(map(len, words))
  max_len = max_word_len * 3 + 2
  # debug('max_len', max_len)
  s_l = [1, 3]
  s_r = [max_len - 3, max_len - 1]

  for i in range(2):
    while s_l[i] + 1 < s_r[i]:
      # debug(list(zip(s_l, s_r)))
      mid = (s_l[i] + s_r[i]) // 2
      guess = '.' * s_l[i] + ' ' * (mid - s_l[i])
      a, b = yield guess
      if b > 1 and i == 0:
        s_l[1] = max(s_l[1], s_l[0] + 2)
        s_r[1] = min(s_r[1], mid)
        s_r[0] = mid - 2
      elif b > 0:
        s_r[i] = mid
      else:
        s_l[i] = mid
    if i == 0:
      s_l[1] = max(s_l[1], s_l[0] + 2)

  spaces = s_l
  del s_l, s_r

  word_lens = [spaces[0], spaces[1] - spaces[0] - 1, None]
  debug('word_lens', word_lens)
  debug('spaces', spaces)
  char_counts = [0] * M
  for i, c in enumerate(chars):
    guess = c * max_len
    _, char_counts[i] = yield guess

  char_counts = np.array(char_counts)

  candidates = [words_with_len[word_lens[0]], words_with_len[word_lens[1]], words]
  for i, ws in enumerate(candidates):
    candidates[i] = [word for word in ws if np.alltrue(char_counts >= word_counts[word])]
  P = defaultdict(list)
  for word in candidates[2]:
    P[get_fingerprint(word)].append(word)
  debug('candidates', list(map(len, candidates)))

  wrong_guesses = []
  # @profile
  def search(i, counts, current):
    if i == 2:
      rests = tuple(char_counts - counts)
      for word in P[rests]:
        current[i] = word
        guess_new = ' '.join(current)
        for guess, t in wrong_guesses:
          if t != compare(guess_new, guess):
            break
        else:
          yield current
      return
    for word in candidates[i]:
      counts += word_counts[word]
      if np.alltrue(char_counts >= counts):
        current[i] = word
        yield from search(i + 1, counts, current)
      counts -= word_counts[word]

  try_count = 0
  for result in search(0, np.array([0] * M), [None] * 3):
    guess = ' '.join(result)
    a, b = yield guess
    try_count += 1
    if a == -1:
      break
    wrong_guesses.append((guess, (a, b)))
  debug('try_count', try_count)


def test(test_file, checker_task):
  cases = list(enumerate(map(str.rstrip, open(test_file))))
  scores = [None] * len(cases)
  with ProcessPoolExecutor() as executor:
    for i, answer, score in executor.map(checker_task, cases):
      print('-' * 80)
      print('case', i)
      scores[i] = score
      print('{}: {}'.format(answer, score))
      sys.stdout.flush()
  print(scores)
  print('sum:{} max:{} min:{}'.format(sum(scores), max(scores), min(scores)))


if __name__ == '__main__':
  test(sys.argv[1], guesser1)

1
Tôi đang có một thời gian thực sự khó khăn để nhận được điều này. Công việc tốt.
Orby

1
Làm thế nào bạn tạo ra đồ thị?
Beta Decay

1
@BetaDecay Một tập lệnh sử dụng matplotlib.
Ray

1
@DennisJaheruddin Vâng, nó rất xấu. Đã sửa bây giờ.
Ray

1
Tôi cảm thấy rằng bạn nên sử dụng matplotlibs xkcdify cho biểu đồ matplotlib.org/xkcd/examples/showcase/xkcd.html
MrLemon

14

Java 13.923 (tối thiểu: 11, tối đa: 17)

Cập nhật: điểm số được cải thiện (đã phá vỡ <14 / crack avg!), Mã mới

 • Kiểm tra các ký tự đã biết bây giờ dày đặc hơn (bây giờ là ABABAB *, thay vì -AAAA *)
 • Khi không có ký tự đã biết, hai ẩn số sẽ được tính trong một lần đoán
 • Dự đoán sai được lưu trữ và sử dụng để kiểm tra các trận đấu có thể
 • Một số điều chỉnh liên tục với logic mới tại chỗ

Bài gốc

Tôi đã quyết định tập trung hoàn toàn vào số lượng dự đoán thay vì hiệu suất (đưa ra các quy tắc). Điều này đã dẫn đến một chương trình thông minh rất chậm.

Thay vì ăn cắp từ các chương trình đã biết, tôi quyết định viết mọi thứ từ đầu, nhưng hóa ra một số / hầu hết các ý tưởng đều giống nhau.

Thuật toán

Đây là cách tôi làm việc:

 1. Thực hiện một truy vấn duy nhất dẫn đến tổng số lượng e và ký tự
 2. Tiếp theo, chúng tôi tìm khoảng trắng, nối thêm một số ký tự chưa biết ở cuối để lấy số ký tự
 3. Khi tìm thấy khoảng trắng, chúng tôi vẫn muốn tìm hiểu thêm số lượng ký tự, đồng thời tôi cũng nhận được nhiều dữ liệu hơn về các ký tự đã biết (nếu chúng ở vị trí chẵn) sẽ giúp tôi loại bỏ rất nhiều cụm từ.
 4. Khi chúng tôi đạt đến một giới hạn nhất định (dấu vết / lỗi), nó sẽ tạo ra tất cả các cụm từ có thể và bắt đầu tìm kiếm nhị phân, phần lớn thời gian vẫn nối thêm các ký tự không xác định ở cuối.
 5. Cuối cùng chúng tôi cũng đoán được!

Ví dụ đoán

Đây là một ví dụ thực tế:

Phase 1 (find the e's and total character count):
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbccccccccccccccccccddddddddddddddddddffffffffffffffffffgggggggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiiiiiijjjjjjjjjjjjjjjjjjkkkkkkkkkkkkkkkkkkllllllllllllllllllmmmmmmmmmmmmmmmmmmnnnnnnnnnnnnnnnnnnooooooooooooooooooppppppppppppppppppqqqqqqqqqqqqqqqqqqrrrrrrrrrrrrrrrrrrssssssssssssssssssttttttttttttttttttuuuuuuuuuuuuuuuuuuvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwwwwwwwwwwwwwwwwwxxxxxxxxxxxxxxxxxxyyyyyyyyyyyyyyyyyyzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Phase 2 (find the spaces):
    ----------------iiiiiiiiiiiiiiiiii
       ----------aaaaaaaaaaaa
      -------------sssssssssssssss
     --------------rrrrrrrrrrrr
     ---------------nnnnnnnnnnn
         -------ttttttttt
        ---------oooooooo
        --------lllllll
Phase 3 (discovery of characters, collecting odd/even information):
eieieieieieieieieieieieicccccc
ararararararararararararddddd
ntntntntntntntntntntntntuuuuu
Phase 4 (binary search with single known character):
------------r------------ppppp
Phase 5 (actual guessing):
enveloper raging charter
racketeer rowing halpern

Bởi vì mã của tôi không bao giờ thực sự tập trung vào các từ đơn lẻ và chỉ thu thập thông tin về cụm từ hoàn chỉnh, nó phải tạo ra rất nhiều cụm từ làm cho nó rất chậm.

Và cuối cùng ở đây là mã (xấu), thậm chí đừng cố gắng hiểu nó, xin lỗi:

import java.io.BufferedReader;
import java.io.File;
import java.io.FileReader;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;

public class MastermindV3 {

  // Order of characters to analyze:
  // eiasrntolcdupmghbyfvkwzxjq - 97
  private int[] lookup = new int[] {4, 8, 0, 18, 17, 13, 19, 14, 11, 2, 3, 20, 15, 12, 6, 7, 1, 24, 5, 21, 10, 22, 25, 23, 9, 16};

  public static void main(String[] args) throws Exception {
    new MastermindV3().run();
  }

  private void run() throws Exception {
    long beforeTime = System.currentTimeMillis();
    Map<Integer, List<String>> wordMap = createDictionary();
    List<String> passPhrases = createPassPhrases();

    int min = Integer.MAX_VALUE;
    int max = 0;
    for(String phrase:passPhrases) {

      int before = totalGuesses;
      solve(wordMap, phrase);
      int amount = totalGuesses - before;

      min = Math.min(min, amount);
      max = Math.max(max, amount);
      System.out.println("Amount of guesses: "+amount+" : min("+min+") max("+max+")");
    }
    System.out.println("Total guesses: " + totalGuesses);
    System.out.println("Took: "+ (System.currentTimeMillis()-beforeTime)+" ms");
  }

  /**
   * From the original question post:
   * I've added a boolean for the real passphrase.
   * I'm using this method to check previous guesses against my own matches (not part of Mastermind guesses)
   */
  int totalGuesses = 0;
  int[] guess(String in, String pw, boolean againstRealPassphrase) {
    if(againstRealPassphrase) {
      //Only count the guesses against the password, not against our own previous choices
      totalGuesses++;
    }
    int chars=0, positions=0;
    for(int i=0;i<in.length()&&i<pw.length();i++){
      if(in.charAt(i)==pw.charAt(i))
        positions++;
    }
    if(positions == pw.length() && pw.length()==in.length())
      return new int[]{-1,positions};
    for(int i=0;i<in.length();i++){
      String c = String.valueOf(in.charAt(i));
      if(pw.contains(c)){
        pw = pw.replaceFirst(c, "");
        chars++;
      }
    }
    chars -= positions;
    return new int[]{chars,positions};
  }

  private void solve(Map<Integer, List<String>> wordMap, String pw) {

    // Do one initial guess which gives us two things:
    // The amount of characters in total
    // The amount of e's

    int[] initialResult = guess(Facts.INITIAL_GUESS, pw, true);

    // Create the object that tracks all the known facts/bounds:
    Facts facts = new Facts(initialResult);

    // Determine a pivot and find the spaces (binary search)
    int center = ((initialResult[0] + initialResult[1]) / 3) + 1;
    findSpaces(center, facts, pw);

    // When finished finding the spaces (and some character information)
    // We can calculate the lengths:
    int length1 = (facts.spaceBounds[0]-1);
    int length2 = (facts.spaceBounds[2]-facts.spaceBounds[0]-1);
    int length3 = (facts.totalLength-facts.spaceBounds[2]+2);

    // Next we enter a discovery loop where we find out two things:
    // 1) The amount of a new character
    // 2) How many of a known character are on an even spot
    int oddPtr = 0;
    int pairCnt = 0;

    // Look for more characters, unless we have one HUGE word, which should be brute forcible easily
    int maxLength = Math.max(length1, Math.max(length2, length3));
    while(maxLength<17 && !facts.doneDiscovery()) { // We don't need all characters, the more unknowns the slower the code, but less guesses

      // Try to generate a sequence with ABABABABAB... with two characters with known length
      String testPhrase = "";
      int expected = 0;
      while(oddPtr < facts.charPtr && (facts.oddEvenUsed[oddPtr]!=-1 || facts.charBounds[lookup[oddPtr]] == 0)) {
        oddPtr++;
      }
      // If no character unknown, try pattern -A-A-A-A-A-A-A... with just one known pattern
      int evenPtr = oddPtr+1;
      while(evenPtr < facts.charPtr && (facts.oddEvenUsed[evenPtr]!=-1 || facts.charBounds[lookup[evenPtr]] == 0)) {
        evenPtr++;
      }

      if(facts.oddEvenUsed[oddPtr]==-1 && facts.charBounds[lookup[oddPtr]] > 0 && oddPtr < facts.charPtr) {
        if(facts.oddEvenUsed[evenPtr]==-1 && facts.charBounds[lookup[evenPtr]] > 0 && evenPtr < facts.charPtr) {
          for(int i = 0; i < (facts.totalLength + 3) / 2; i++) {
            testPhrase += ((char)(lookup[oddPtr] + 97) +""+ ((char)(lookup[evenPtr] + 97)));
          }
          expected += facts.charBounds[lookup[oddPtr]] + facts.charBounds[lookup[evenPtr]];
        } else {
          for(int i = 0; i < (facts.totalLength + 3) / 2; i++) {
            testPhrase += ((char)(lookup[oddPtr] + 97) + "-");
          }
          expected += facts.charBounds[lookup[oddPtr]];
        }
      }

      // If we don't have known characters to explore, use the phrase-length part to discover the count of an unknown character
      boolean usingTwoNew = false;
      if(testPhrase.length() == 0 && facts.charPtr < 25) {
        usingTwoNew = true;
        //Fill with a new character
        while(testPhrase.length() < (facts.totalLength+2)) {
          testPhrase += (char)(lookup[facts.charPtr+1] + 97);
        }
      } else {
        while(testPhrase.length() < (facts.totalLength+2)) {
          testPhrase += "-";
        }
      }

      // Use the part after the phrase-length to discover the count of an unknown character
      for(int i = 0; i<facts.charBounds[lookup[facts.charPtr]];i++) {
        testPhrase += (char)(lookup[facts.charPtr] + 97);
      }

      // Do the actual guess:
      int[] result = guess(testPhrase, pw, true);

      // Process the results, store the derived facts:
      if(oddPtr < facts.charPtr) {
        if(evenPtr < facts.charPtr) {
          facts.oddEvenUsed[evenPtr] = pairCnt;
        }
        facts.oddEvenUsed[oddPtr] = pairCnt;
        facts.oddEvenPairScore[pairCnt] = result[1];
        pairCnt++;

      }
      if(usingTwoNew) {
        facts.updateCharBounds(result[0]);
        if(result[1] > 0) {
          facts.updateCharBounds(result[1]);
        }
      } else {
        facts.updateCharBounds((result[0]+result[1]) - expected);
      }
    }

    // Next we generate a list of possible phrases for further analysis:
    List<String> matchingPhrases = new ArrayList<String>();

    // Hacked in for extra speed, loop over longest word first:
    int[] index = sortByLength(length1, length2, length3);

    @SuppressWarnings("unchecked")
    List<String>[] lists = new List[3];
    lists[index[0]] = wordMap.get(length1);
    lists[index[1]] = wordMap.get(length2);
    lists[index[2]] = wordMap.get(length3);

    for(String w1:lists[0]) {
      //Continue if (according to our facts) this word is a possible partial match:
      if(facts.partialMatches(w1)) {
        for(String w2:lists[1]) {
          //Continue if (according to our facts) this word is a partial match:
          if(facts.partialMatches(w1+w2)) {
            for(String w3:lists[2]) {

              // Reconstruct phrase in correct order:
              String[] possiblePhraseParts = new String[] {w1, w2, w3};
              String possiblePhrase = possiblePhraseParts[index[0]]+" "+possiblePhraseParts[index[1]]+" "+possiblePhraseParts[index[2]];

              //If the facts form a complete match, continue:
              if(facts.matches(possiblePhrase)) {
                matchingPhrases.add(possiblePhrase);
              }
            }
          }
        }
      }
    }
    //Sometimes we are left with too many matching phrases, do a smart match on them, binary search style:
    while(matchingPhrases.size() > 8) {
      int lowestError = Integer.MAX_VALUE;
      boolean filterCharacterIsKnown = false;
      int filterPosition = 0;
      int filterValue = 0;
      String filterPhrase = "";

      //We need to filter some more before trying:
      int targetBinaryFilter = matchingPhrases.size()/2;
      int[][] usedCharacters = new int[facts.totalLength+2][26];
      for(String phrase:matchingPhrases) {
        for(int i = 0; i<usedCharacters.length;i++) {
          if(phrase.charAt(i) != ' ') {
            usedCharacters[i][phrase.charAt(i)-97]++;
          }
        }
      }

      //Locate a certain character/position combination which is closest to 50/50:
      for(int i = 0; i<usedCharacters.length;i++) {
        for(int x = 0; x<usedCharacters[i].length;x++) {
          int error = Math.abs(usedCharacters[i][x]-targetBinaryFilter);
          if(error < lowestError || (error == lowestError && !filterCharacterIsKnown)) {

            //If we do the binary search with a known character we can append more information as well
            //Reverse lookup if the character is known
            filterCharacterIsKnown = false;
            for(int f = 0; f<facts.charPtr; f++) {
              if(lookup[f]==x) {
                filterCharacterIsKnown = true;
              }
            }

            filterPosition = i;
            filterValue = x;
            filterPhrase = "";
            for(int e = 0; e<i; e++) {
              filterPhrase += "-"; 
            }
            filterPhrase += ""+((char)(x+97));
            lowestError = error;
          }
        }
      }

      //Append new character information as well:
      while(filterPhrase.length() <= (facts.totalLength+2)) {
        filterPhrase += "-";
      }

      if(filterCharacterIsKnown && facts.charPtr < 26) {
        //Append new character to discover
        for(int i = 0; i<facts.charBounds[lookup[facts.charPtr]];i++) {
          filterPhrase += (char)(lookup[facts.charPtr] + 97);
        }
      }
      //Guess with just that character:
      int[] result = guess(filterPhrase, pw, true);

      //Filter the 50%
      List<String> inFilter = new ArrayList<String>();
      for(String phrase:matchingPhrases) {
        if(phrase.charAt(filterPosition) == (filterValue+97)) {
          inFilter.add(phrase);
        }
      }
      if(result[1]>0) {
        //If we have a match, retain all:
        matchingPhrases.retainAll(inFilter);
      } else {
        //No match, filter all
        matchingPhrases.removeAll(inFilter);
      }

      if(filterCharacterIsKnown && facts.charPtr < 26) {
        //Finally filter according to the discovered character:
        facts.updateCharBounds((result[0]+result[1]) - 1);

        List<String> toKeep = new ArrayList<String>();
        for(String phrase:matchingPhrases) {
          if(facts.matches(phrase)) {
            toKeep.add(phrase);
          }
        }
        matchingPhrases = toKeep;
      }

    }

    // Finally we have some phrases left, try them!
    for(String phrase:matchingPhrases) {

      if(facts.matches(phrase)) {
        int[] result = guess(phrase, pw, true);

        System.out.println(phrase+" "+Arrays.toString(result));
        if(result[0]==-1) {
          return;
        }
        // No match, update facts:
        facts.storeInvalid(phrase, result);
      }
    }
    throw new IllegalArgumentException("Unable to solve!?");
  }

  private int[] sortByLength(int length1, int length2, int length3) {
    //God this code is ugly, can't be bothered to fix
    int[] index;
    if(length3 > length2 && length2 > length1) {
       index = new int[] {2, 1, 0};
    } else if(length3 > length1 && length1 > length2) {
       index = new int[] {2, 0, 1};
    } else if(length2 > length3 && length3 > length1) {
       index = new int[] {1, 2, 0};
    } else if(length2 > length1 && length1 > length3) {
       index = new int[] {1, 0, 2};
    } else if(length2 > length3) {
      index = new int[]{0, 1, 2};
    } else {
      index = new int[]{0, 2, 1};
    }
    return index;
  }

  private void findSpaces(int center, Facts facts, String pw) {
    String testPhrase = "";
    //Place spaces for analysis:
    for(int i = 0; i<center; i++) {testPhrase+=" ";}while(testPhrase.length()<(facts.totalLength+2)) {testPhrase+="-";}

    //Append extra characters for added information early on:
    for(int i = 0; i<facts.charBounds[lookup[facts.charPtr]];i++) {
      testPhrase += (char)(lookup[facts.charPtr]+97);
    }

    //Update space lower and upper bounds:
    int[] answer = guess(testPhrase, pw, true);
    if(answer[1] == 0) {
      facts.spaceBounds[0] = Math.max(facts.spaceBounds[0], center+1);
      facts.spaceBounds[2] = Math.max(facts.spaceBounds[2], center+3);
    } else if(answer[1] == 1) {
      facts.spaceBounds[1] = Math.min(facts.spaceBounds[1], center);
      facts.spaceBounds[2] = Math.max(facts.spaceBounds[2], center+1);
    } else {
      facts.spaceBounds[3] = Math.min(facts.spaceBounds[3], center);
      facts.spaceBounds[1] = Math.min(facts.spaceBounds[1], center-2);
    }
    int correctAmountChars = (answer[0] + answer[1]) - 2;
    facts.updateCharBounds(correctAmountChars);
    //System.out.println(Arrays.toString(facts.spaceBounds));
    if(facts.spaceBounds[0]==facts.spaceBounds[1]) {
      if(facts.spaceBounds[2]==facts.spaceBounds[3]) return;
      findSpaces(facts.spaceBounds[2] + ((facts.spaceBounds[3]-facts.spaceBounds[2])/3), facts, pw);
    } else {
      findSpaces((facts.spaceBounds[0]+facts.spaceBounds[1])/2, facts, pw);
    }
  }

  private class Facts {

    private static final String INITIAL_GUESS = "eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbccccccccccccccccccddddddddddddddddddffffffffffffffffffgggggggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiiiiiijjjjjjjjjjjjjjjjjjkkkkkkkkkkkkkkkkkkllllllllllllllllllmmmmmmmmmmmmmmmmmmnnnnnnnnnnnnnnnnnnooooooooooooooooooppppppppppppppppppqqqqqqqqqqqqqqqqqqrrrrrrrrrrrrrrrrrrssssssssssssssssssttttttttttttttttttuuuuuuuuuuuuuuuuuuvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwwwwwwwwwwwwwwwwwxxxxxxxxxxxxxxxxxxyyyyyyyyyyyyyyyyyyzzzzzzzzzzzzzzzzzz";
    private final int totalLength;
    private final int[] spaceBounds;
    // Pre-filled with maximum bounds obtained from dictionary:
    private final int[] charBounds = new int[] {12, 9, 9, 9, 15, 9, 12, 9, 18, 6, 9, 12, 9, 12, 12, 9, 3, 12, 15, 9, 12, 6, 6, 3, 9, 6};
    private final int[] oddEvenUsed = new int[] {-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1};
    private final int[] oddEvenPairScore = new int[26];
    private int charPtr;

    public Facts(int[] initialResult) {

      totalLength = initialResult[0] + initialResult[1];
      spaceBounds = new int[] {2, Math.min(totalLength - 2, 22), 4, Math.min(totalLength + 1, 43)};

      //Eliminate firsts
      charBounds[lookup[0]] = initialResult[1];
      //Adjust:
      for(int i = 1; i<charBounds.length; i++) {
        charBounds[lookup[i]] = Math.min(charBounds[lookup[i]], totalLength-initialResult[1]);
      }
      charPtr = 1;
    }

    private List<String> previousGuesses = new ArrayList<String>();
    private List<int[]> previousResults = new ArrayList<int[]>(); 
    public void storeInvalid(String phrase, int[] result) {
      previousGuesses.add(phrase);
      previousResults.add(result);
    }

    public boolean doneDiscovery() {
      if(charPtr<12) { //Always do at least N guesses (speeds up and slightly improves score)
        return false;
      }
      return true;
    }

    public void updateCharBounds(int correctAmountChars) {

      // Update the bounds we know for a certain character:
      int knownCharBounds = 0;
      charBounds[lookup[charPtr]] = correctAmountChars;
      for(int i = 0; i <= charPtr;i++) {
        knownCharBounds += charBounds[lookup[i]];
      }
      // Also update the ones we haven't checked yet, we might know something about them now:
      for(int i = charPtr+1; i<charBounds.length; i++) {
        charBounds[lookup[i]] = Math.min(charBounds[lookup[i]], totalLength-knownCharBounds);
      }
      charPtr++;
      while(charPtr < 26 && charBounds[lookup[charPtr]]==0) {
        charPtr++;
      }
    }

    public boolean partialMatches(String phrase) {

      //Try to match a partial phrase, we can't be too picky because we don't know what else is next
      int[] cUsed = new int[26];
      for(int i = 0; i<phrase.length(); i++) {
        cUsed[phrase.charAt(i)-97]++;
      }
      for(int i = 0; i<cUsed.length; i++) {

        //Only eliminate the phrases that definitely have wrong characters:
        if(cUsed[lookup[i]] > charBounds[lookup[i]]) {
          return false;
        }
      }
      return true;
    }

    public boolean matches(String phrase) {

      // Try to match a complete phrase, we can now use all information:
      int[] cUsed = new int[26];
      for(int i = 0; i<phrase.length(); i++) {
        if(phrase.charAt(i)!=' ') {
          cUsed[phrase.charAt(i)-97]++;
        }
      }

      for(int i = 0; i<cUsed.length; i++) {
        if(i < charPtr) {
          if(cUsed[lookup[i]] != charBounds[lookup[i]]) {
            return false;
          }
        } else {
          if(cUsed[lookup[i]] > charBounds[lookup[i]]) {
            return false;
          }
        }
      }

      //Check against what we know for odd/even
      for(int pair = 0; pair < 26;pair++) {
        String input = "";
        for(int i = 0; i<26;i++) {
          if(oddEvenUsed[i] == pair) {
            input += (char)(lookup[i]+97);
          }
        }
        if(input.length() == 1) {
          input += "-";
        }
        String testPhrase = "";
        for(int i = 0; i<=(totalLength+1)/2 ; i++) {
          testPhrase += input;
        }

        int[] result = guess(testPhrase, phrase, false);
        if(result[1] != oddEvenPairScore[pair]) {
          return false;
        }
      }

      //Check again previous guesses:
      for(int i = 0; i<previousGuesses.size();i++) {
        // If the input phrase is the correct phrase it should score the same against previous tries:
        int[] result = guess(previousGuesses.get(i), phrase, false);
        int[] expectedResult = previousResults.get(i);
        if(!Arrays.equals(expectedResult, result)) {
          return false;
        }
      }
      return true;
    }
  }


  private List<String> createPassPhrases() throws Exception {
    BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(new File("pass.txt")));
    List<String> phrases = new ArrayList<String>();
    String input;
    while((input = reader.readLine()) != null) {
      phrases.add(input);
    }
    return phrases;
  }

  private Map<Integer, List<String>> createDictionary() throws Exception {
    BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(new File("words.txt")));
    Map<Integer, List<String>> wordMap = new HashMap<Integer, List<String>>();
    String input;
    while((input = reader.readLine()) != null) {
      List<String> words = wordMap.get(input.length());
      if(words == null) {
        words = new ArrayList<String>();
      }
      words.add(input);
      wordMap.put(input.length(), words);
    }
    return wordMap;
  }

}

Các bạn thật thông minh.
Ray

2
Đó là một ý tưởng tuyệt vời để đếm freqs nhân vật song song với việc tìm không gian.
Ray

1
Tôi phải nói rằng tôi thậm chí không thể bắt đầu quấn lấy kỹ thuật chẵn / lẻ của bạn, không phải bằng suy nghĩ trừu tượng hay kỹ thuật đảo ngược. Tôi cũng không hiểu cách bạn gọi chức năng khớp mật khẩu mà không cần đoán thêm. Một chút giải thích sẽ được hoan nghênh.

12

Java - 18,708 Truy vấn; 2,4 giây 11,077 Truy vấn; 125 phút

Tối thiểu: 8, Tối đa: 13, Truy vấn hiệu quả: 10.095

Tôi đã dành quá nhiều thời gian cho việc này. : P

Mã có sẵn tại http://pastebin.com/7n9a50NM

Rev 1. có sẵn tại http://pastebin.com/PSXU2bga

Rev 2. có sẵn tại http://pastebin.com/gRJjpbbu

Bản sửa đổi thứ hai của tôi. Tôi đã hy vọng phá vỡ rào cản 11K để giành giải thưởng, nhưng tôi đã hết thời gian để tối ưu hóa con thú này.

Nó hoạt động theo nguyên tắc hoàn toàn tách biệt với hai phiên bản trước (và mất khoảng 3.500 lần thời gian để chạy). Nguyên tắc chung là sử dụng không gian và sàng chẵn / lẻ ký tự để giảm danh sách ứng cử viên xuống kích thước có thể quản lý (thường là từ 2-8 triệu), sau đó thực hiện các truy vấn lặp lại với sức mạnh phân biệt tối đa (nghĩa là phân phối đầu ra đã tối đa hóa entropy).

Không phải tốc độ nhưng bộ nhớ là giới hạn chính. Máy ảo Java của tôi sẽ không cho phép tôi dự trữ một đống lớn hơn 1.200 MB vì ​​một số lý do mơ hồ (có thể là Windows 7) và tôi đã điều chỉnh các tham số để cung cấp cho tôi giải pháp tốt nhất có thể mà không làm cạn kiệt giới hạn này. Điều đó cho tôi thấy rằng một lần chạy phù hợp với các tham số thích hợp sẽ phá vỡ 11K mà không tăng thời gian thực hiện có ý nghĩa. Tôi cần một máy tính mới. : P

Điều làm tôi khó chịu là 982 truy vấn trong triển khai này là các truy vấn "xác thực" vô dụng. Họ không có mục đích nào khác ngoài việc thỏa mãn quy tắc rằng nhà tiên tri phải trả lại giá trị "bạn đã nhận" đặc biệt tại một số điểm, mặc dù trong quá trình thực hiện của tôi, câu trả lời đúng đã được suy luận một cách chắc chắn trước truy vấn này trong 98,2% trường hợp. Hầu hết các bài nộp dưới 11K khác đều dựa vào các kỹ thuật lọc sử dụng các chuỗi ứng cử viên làm chuỗi truy vấn và do đó không phải chịu hình phạt tương tự.

Vì lý do này, mặc dù số lượng truy vấn chính thức của tôi là 11.077 (thiếu các nhà lãnh đạo, với điều kiện mã của họ chứng minh tuân thủ, đúng với thông số, v.v.), tôi mạnh dạn tuyên bố rằng mã của tôi tạo ra 10.095 truy vấn hiệu quả , nghĩa là chỉ có 10.095 truy vấn thực sự cần thiết để xác định tất cả các cụm từ vượt qua với sự chắc chắn 100%. Tôi không chắc bất kỳ triển khai nào khác sẽ phù hợp với điều đó, do đó tôi sẽ coi đó là chiến thắng nhỏ của mình. ;)


ZPC vẫn ổn, các mục khác cũng đang sử dụng chúng. Tôi nghĩ phổ biến nhất là ..
Geobits

Mã hiện tại không bao gồm truy vấn "xác thực". Tôi sẽ thêm một cái bây giờ.
COTO

Tôi đã cập nhật để rev. 1, bao gồm các truy vấn xác nhận. Không có gì đáng ngạc nhiên, số lượng truy vấn chính xác hơn 1.000 so với phiên bản trước.
COTO

1
Điều này là rất tốt đẹp. Java của bạn rất Java-y nó đau. Tôi không quen nhìn thấy mã như thế trên trang web này: D
Geobits

+1 cho cả hai đều hoành "perpetually exhausting pool"
tráng

8

Java - tối thiểu: 22, tối đa: 41, tổng cộng: 28353, thời gian: 4 giây

Chương trình đoán mật khẩu theo 3 bước:

 1. tìm vị trí không gian với tìm kiếm nhị phân
 2. đếm số lần xuất hiện của các ký tự thường gặp nhất trong 3 từ
 3. tìm các từ bắt đầu từ bên trái, sử dụng thông tin thu thập ở trên

Nó cũng xử lý một tập hợp các "ký tự xấu" trả về kết quả bằng 0 trong tìm kiếm và một bộ "ký tự tốt" được đặt ở một nơi khác trong cụm mật khẩu.

Dưới đây là một ví dụ về các giá trị được gửi liên tiếp để đoán, bạn có thể thấy 3 bước:

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *
****  ****  ****  ****  ****  ****  ****  ****  *
********    ********    ********    ********    *
****************        ****************        *
********** ******** *********************************************
eeeeeeeeeee
eeeeeeeeeee eeeeee
iiiiiiiiiii
iiiiiiiiiii iiiiii
aaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaa aaaaaa
sssssssssss
sssssssssss ssssss
rrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrr rrrrrr
nnnnnnnnnnn
ttttttttttt
ooooooooooo
ooooooooooo oooooo
lllllllllll
a
facilitates 
facilitates w
facilitates wis
facilitates widows 
facilitates widows e
facilitates widows briefcase 

Mật mã:

import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.HashSet;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.Set;public class Main5 {

  private static String CHARS = "eiasrntolcdupmghbyfvkwzxjq "; 
  private static String currentPassword;
  private static List<String> words;
  private static List<String> passphrases;

  private static char [] filters = {'e', 'i', 'a', 's', 'r', 'n', 't', 'o', 'l'};

  private static int maxLength;    

  public static void main(String[] args) throws IOException {

    long start = System.currentTimeMillis();
    passphrases = getFile("passphrases.txt");
    words = getFile("words.txt");
    maxLength = 0;
    for (String word : words) {
      if (word.length() > maxLength) {
        maxLength = word.length();
      }
    }

    int total = 0;
    int min = Integer.MAX_VALUE;
    int max = 0;
    for (String passphrase : passphrases) {
      currentPassword = passphrase;
      int tries = findPassword();
      if (tries > max) max = tries;
      if (tries < min) min = tries;
      total += tries;
    }
    long end = System.currentTimeMillis();
    System.out.println("Min : " + min);
    System.out.println("Max : " + max);
    System.out.println("Total : " + total);
    System.out.println("Time : " + (end - start) / 1000);
  }


  public static int findPassword() {

    /**************************************
     * STEP 1 : find the spaces positions *
     **************************************/
    int tries = 0;
    Map<String, int []> res = new HashMap<String, int[]>();
    long maxBits = (long) Math.log((maxLength * 3+2) * Math.exp(2));
    for (int bit = 0; bit < maxBits-2; bit++) {
      String sp = buildSpace(maxLength*3+2, bit);
      tries++;
      int [] ret = guess(sp);
      res.put(sp, ret);
    }
    List<String> candidates = new ArrayList<String>();
    List<String> unlikely = new ArrayList<String>();
    for (int x1 = 1; x1 < maxLength + 1; x1++) {
      for (int x2 = x1+2; x2 < Math.min(x1+maxLength+1, maxLength*3+2); x2++) {
        boolean ok = true;
        for (String key : res.keySet()) {
          int [] ret = res.get(key);
          if (key.charAt(x1) == ' ' && key.charAt(x2) == ' ') {
            // ret[1] should be 2
            if (ret[1] != 2) ok = false;
          } else if (key.charAt(x1) == '*' && key.charAt(x2) == '*') {
            // ret[1] should be 0
            if (ret[1] != 0) ok = false;
          } else if (key.charAt(x1) == ' ' || key.charAt(x2) == ' ') {
            // ret[1] should be 1
            if (ret[1] != 1) ok = false;
          }
        }
        if (ok) {
          String s = "";
          for (int i = 0; i < maxLength*3+2; i++) {
            s += i == x1 || i == x2 ? " " : "*";
          }
          // too short or too long words are unlikely to occur
          if (x1 < 4 || x2 - x1 - 1 < 4 || x1 > 12 || x2 - x1 - 1 > 12) {
            unlikely.add(s);
          } else {
            candidates.add(s);
          }
        }
      }
    }
    candidates.addAll(unlikely);
    String correct = null;
    if (candidates.size() > 1) {

      for (int i = 0; i < candidates.size(); i++) {
        String cand = candidates.get(i);
        int [] ret = null;
        if (i < candidates.size() - 1) {
          tries++;
          ret = guess(cand);
        }
        if (i == candidates.size() - 1 || ret[1] == 2) {
          correct = cand;
          break;
        }
      }
    } else {
      correct = candidates.get(0);
    }
    int spaceIdx1 = correct.indexOf(' ');
    int spaceIdx2 = correct.lastIndexOf(' ');

    /********************************************
     * STEP 2 : count the most frequent letters *
     ********************************************/
    // test the filter characters in the first, second, last words
    List<int []> f = new ArrayList<int []>();
    for (int k = 0; k < filters.length; k++) {
      char filter = filters[k];
      String testE = "";
      for (int i = 0; i < spaceIdx1; i++) {
        testE += filter;
      }
      int tmpCount = 0;
      for (int [] tmp : f) {
        tmpCount += tmp[0];
      }
      int [] result;
      if (tmpCount == spaceIdx1) {
        // we can infer the result
        result = new int[] {1, 0};
      } else {
        tries++;
        result = guess(testE);
      }
      int [] count = {result[1], 0, 0};
      if (result[0] > 0) {
        // test the character in the second word
        testE += " ";
        for (int i = 0; i < spaceIdx2-spaceIdx1-1; i++) {
          testE += filter;
        }          
        tries++;
        result = guess(testE);
        count[1] = result[1] - count[0] - 1;
        if (testE.length() - count[0] - count[1] > 8) { // no word has more than 8 similar letters
          count[2] = result[0]; 
        } else {
          if (result[0] > 0) {
            // test the character in the third word
            testE += " ";
            for (int i = 0; i < maxLength; i++) {
              testE += filter;
            }
            tries++;
            result = guess(testE);
            count[2] = result[1] - count[0] - count[1] - 2;
          }
        }
      }
      f.add(new int[] {count[0], count[1], count[2]});
    }

    /***********************************************
     * STEP 3 : find the words, starting from left *
     ***********************************************/
    String phrase = "", word = "";
    int numWord = 0;
    Set<Character> badChars = new HashSet<Character>();
    Set<Character> goodChars = new HashSet<Character>();
    while (true) {
      boolean found = false;
      int wordLength = -1; // unknown
      if (numWord == 0) wordLength = spaceIdx1;
      if (numWord == 1) wordLength = spaceIdx2-spaceIdx1-1;


      // compute counts
      List<Integer> counts = new ArrayList<Integer>();
      for (int [] tmp : f) {
        counts.add(tmp[numWord]);
      }
      // what characters should we test after?
      String toTest = whatNext(word, badChars, numWord == 2 ? goodChars : null,
          wordLength, counts);
      // if the word is already found.. complete it, no need to call guess
      if (toTest.length() == 1 && !toTest.equals(" ")) {
        phrase += toTest;
        word += toTest;
        goodChars.remove(toTest.charAt(0));
        continue;
      }
      // try all possible letters       
      for (int i = 0; i < toTest.length(); i++) {
        int [] result = null;
        char c = toTest.charAt(i);
        if (badChars.contains(c)) continue;
        boolean sureGuess = c != ' ' && i == toTest.length() - 1;
        if (!sureGuess) {
          // we call guess ; increment the number of tries
          tries++;
          result = guess(phrase + c);
          // if the letter is not present, add it to the set of "bad" characters
          if (result[0] == 0 && result[1] == phrase.length()) {            
            badChars.add(c);
          }
          // if the letter is present somewhere else, add it to the set of "good" characters
          if (result[0] == 1 && result[1] == phrase.length()) {            
            goodChars.add(c);
          }
        }
        if (sureGuess || result[1] == phrase.length()+1) {
          goodChars.remove(c);
          phrase += c;
          word += c;
          if (toTest.charAt(i) == ' ') {
            word = "";
            numWord++;
          }
          found = true;
          break;
        }
      }
      if (!found) break;
    }
    if (!phrase.equals(currentPassword)) System.err.println(phrase);
    return tries;
  }

  public static int[] guess(String in) {
    int chars=0, positions=0;
    String pw = currentPassword; // set elsewhere, contains current pass
    for(int i=0;i<in.length()&&i<pw.length();i++){
      if(in.charAt(i)==pw.charAt(i))
        positions++;
    }
    if(positions == pw.length() && pw.length()==in.length())
      return new int[]{-1,positions};
    for(int i=0;i<in.length();i++){
      String c = String.valueOf(in.charAt(i));
      if(pw.contains(c)){
        pw = pw.replaceFirst(c, "");
        chars++;
      }
    }
    chars -= positions;
    return new int[]{chars,positions};
  }


  private static String buildSpace(int length, int bit) {
    String sp = "";
    for (int i = 0; i < length; i++) {
      if (((i >> bit) & 1) != 0) {
        sp += " ";
      } else {
        sp += "*";
      }
    }
    return sp;
  }

  public static String whatNext(String s, Set<Character> badChars, Set<Character> goodChars, int length, List<Integer> counts) {
    String ret = "";
    Map<Character, Integer> freq = new HashMap<Character, Integer>();
    for (char c : CHARS.toCharArray()) {
      if (badChars.contains(c)) continue;
      freq.put(c, 0);
    }
    for (String word : words) {
      if (word.startsWith(s) && (word.length() == length || length == -1)) {
        char c1 = word.equals(s) ? ' ' : word.charAt(s.length());
        if (badChars.contains(c1)) continue;

        boolean badWord = false;
        for (int j = 0; j < counts.size(); j++) {
          int cpt = 0;
          for (int i = 0; i < word.length(); i++) {
            if (word.charAt(i) == filters[j]) cpt++;  
          }
          if (cpt != counts.get(j)) {
            badWord = true;
            break;
          }
        }
        if (badWord) continue;
        String endWord = word.substring(s.length());

        for (char bad : badChars) {
          if (endWord.indexOf(bad) != -1) {
            badWord = true;
            break;
          }
        }
        if (badWord) continue;
        if (goodChars != null) {
          for (char good : goodChars) {
            if (endWord.indexOf(good) == -1) {
              badWord = true;
              break;
            }
          }
        }
        if (badWord) continue;
        freq.put(c1, freq.get(c1)+1);
      }
    }
    while (true) {
      char choice = 0;
      int best = 0;
      for (char c : CHARS.toCharArray()) {
        if (freq.containsKey(c) && freq.get(c) > best) {
          best = freq.get(c);
          choice = c;
        }
      }
      if (choice == 0) break;
      ret += choice;
      freq.remove(choice);
    }
    return ret;
  }  public static List<String> getFile(String filename) throws IOException {
    BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(filename));
    List<String> lines = new ArrayList<String>();
    String line = null;
    while ((line = reader.readLine()) != null) {
      lines.add(line);
    }
    reader.close();
    return lines;
  }
}

7

PYTHON 2.7 - 156821 lần đoán, 0,6 giây

Tôi đã đi tốc độ thay vì số lần đoán thấp nhất, mặc dù tôi cho rằng số lần đoán của tôi vẫn thấp hơn so với một cuộc tấn công từ điển thẳng lên. Tôi không tính toán số lượng chữ cái trong mật khẩu nhưng ở sai vị trí, vì phương pháp của tôi không sử dụng nó, nhưng nếu bạn cảm thấy điều này mang lại cho tôi một lợi thế không công bằng, tôi sẽ thực hiện nó. Tôi chỉ cần bắt đầu với một chuỗi đoán trống và thêm một hậu tố ký tự duy nhất vào chuỗi ký tự tăng dần trong danh sách ký tự của tôi, kiểm tra kết quả của 'kiểm tra' để xem số lượng ký tự chính xác có bằng độ dài của đoán không. Ví dụ: nếu mật khẩu là 'xấu', tôi sẽ đoán:

a, b

một

A B C D

Tôi cũng đã thử sắp xếp các chữ cái theo tần số chữ cái tiếng Anh, giúp loại bỏ khoảng 35% số lần đoán, cũng như thời gian. Tôi đã bẻ khóa tất cả mật khẩu trong 0,82 giây. Số liệu thống kê được in ở cuối.

import string
import time

class Checker():

  def __init__(self):
    #self.chars     = string.ascii_lowercase + ' ' #ascii letters + space
    self.baseChars   = "eiasrnt olcdupmghbyfvkwzxjq" #ascii letters in order of frequency, space thrown in a reasonable location
    self.subfreqs   = {}

    self.chars     = "eiasrnt olcdupmghbyfvkwzxjq"
    self.subfreqs['a'] = "tnlrcsb dmipguvykwfzxehajoq"
    self.subfreqs['b'] = "leaiour sbytjdhmvcnwgfpkqxz"
    self.subfreqs['c'] = "oaehtik rulcysqgnpzdmvbfjwx"
    self.subfreqs['d'] = "eioarus ldygnmvhbjwfptckqxz"
    self.subfreqs['e'] = "rsndlat cmepxfvgwiyobuqhzjk"
    self.subfreqs['f'] = "ioefalu rtysbcdgnhkjmqpwvxz"
    self.subfreqs['g'] = "erailho usngymtdwbfpckjqvxz"
    self.subfreqs['h'] = "eaoiurt ylmnsfdhwcbpgkjqvxz"
    self.subfreqs['i'] = "notscle amvdgrfzpbkuxqihjwy"
    self.subfreqs['j'] = "ueaoicb dgfhkjmlnqpsrtwvyxz"
    self.subfreqs['k'] = "eisalny owmurfptbhkcdjgqvxz"
    self.subfreqs['l'] = "eialyou stdmkvpfcngbhrwjqxz"
    self.subfreqs['m'] = "eaiopub msnylchfrwqvdgkjtxz"
    self.subfreqs['n'] = "gtesdia conufkvylhbmjrqpwzx"
    self.subfreqs['o'] = "nrumlts opcwdvgibafkeyxzhjq"
    self.subfreqs['p'] = "eroalih ptusybfgkdmwjcnqvxz"
    self.subfreqs['q'] = "uacbedg fihkjmlonqpsrtwvyxz"
    self.subfreqs['r'] = "eaiostm rdyuncgbplkvfhwjqzx"
    self.subfreqs['s'] = "tesihoc upalmnykwqfbdgrvjxz"
    self.subfreqs['t'] = "iearohs tyulcnwmfzbpdgvkjqx"
    self.subfreqs['u'] = "srnltmc adiebpgfozkxvyqhwuj"
    self.subfreqs['v'] = "eiaouyr bhpzcdgfkjmlnqstwvx"
    self.subfreqs['w'] = "aieonhs rlbcmpdkyfgutwvjqxz"
    self.subfreqs['x'] = "pitcaeh oyulgfbdkjmnqsrwvxz"
    self.subfreqs['y'] = "sepminl acortdwgubfkzhjqvyx"
    self.subfreqs['z'] = "eaizoly usrkmwxcbdgfhjnqptv"


    self.numGuessesTot = 0
    self.numGuessesCur = 0
    self.currentIndex  = 0
    self.passwords   = [line.strip() for line in open('passwords.txt', 'r').readlines()]
    self.currentPass  = self.passwords[self.currentIndex]
    self.numPasswords  = len(self.passwords)
    self.mostGuesses  = (0,  '')
    self.leastGuesses  = (1e9, '')

  def check(self, guess):
    self.numGuessesTot += 1
    self.numGuessesCur += 1
    numInPass = 0
    numCorrect = 0
    lenPass  = len(self.currentPass)
    lenGuess  = len(guess)

    minLength = min(lenPass, lenGuess)

    for i in range(minLength):
      if guess[i] == self.currentPass[i]:
        numCorrect += 1

    if numCorrect == len(self.currentPass):
      return -1, -1

    # numInPass is not calculated, as I don't use it
    return numInPass, numCorrect

  def nextPass(self):

    if self.numGuessesCur < self.leastGuesses[0]:
      self.leastGuesses = (self.numGuessesCur, self.currentPass)
    if self.numGuessesCur > self.mostGuesses[0]:
      self.mostGuesses = (self.numGuessesCur, self.currentPass)

    self.numGuessesCur = 0
    self.currentIndex += 1

    if self.currentIndex < self.numPasswords:
      self.currentPass = self.passwords[self.currentIndex]

  def main(self):

    t0 = time.time()

    while self.currentIndex < self.numPasswords:
      guess = ''
      result = (0, 0)
      while result[0] is not -1:
        i = 0
        while i < len(self.chars) and result[1] < len(guess)+1 and result[1] is not -1:
          result = self.check(guess + self.chars[i])

          i += 1
        guess += self.chars[i-1]

        if self.chars[i-1] == " ":
          self.chars = self.baseChars
          i = 0
        else:
          self.chars = self.subfreqs[self.chars[i-1]]
          i = 0
      if result[0] == -1:
        #print self.currentIndex, self.currentPass
        self.nextPass()  

    elapsedTime = time.time() - t0
    print " Total number of guesses: {}".format(self.numGuessesTot)
    print " Avg number of guesses:  {}".format(self.numGuessesTot/self.numPasswords)
    print " Least number of guesses: {} -> {}".format(self.leastGuesses[0], self.leastGuesses[1])
    print " Most number of guesses: {} -> {}".format(self.mostGuesses[0], self.mostGuesses[1])
    print " Total time:       {} seconds".format(elapsedTime)

if __name__ == "__main__":
  checker = Checker()
  checker.main()

EDIT: Đã xóa +1 và -1 khỏi hai vòng lặp trong các vòng lặp kiểm tra trước đó, đồng thời thêm các số liệu thống kê bổ sung cho các lần đoán ít nhất và hầu hết các lần đoán cho một mật khẩu riêng lẻ.

EDIT2: đã thêm bảng tra cứu cho chữ cái 'tiếp theo' phổ biến nhất, mỗi chữ cái. Tốc độ tăng đáng kể và số lần đoán giảm


2
Trong khi rất nhanh, điều này chắc chắn sử dụng một loạt các dự đoán. Bạn có thể cải thiện một chút bằng cách sử dụng tần số chữ cái của tệp dict thay vì tiếng Anh thông dụng.
Geobits

@Geobits Đã sửa lỗi, tôi có -1 trong câu lệnh if trong nextPass () và +1 trong vòng lặp while trong main (), cả hai từ các lần lặp thử nghiệm trước đó. Bây giờ in ra mỗi mật khẩu một lần nếu bạn giữ dòng 65.
stokastic

7

C ++ - 11383 10989 Trận đấu!

Cập nhật

Đã sửa lỗi rò rỉ bộ nhớ và xóa thêm 1 lần thử để giảm kích thước từ điển riêng lẻ. Mất khoảng 50 phút trên mac pro của tôi. Mã cập nhật là trên github.


Tôi đã chuyển sang chiến lược khớp cụm từ và làm lại mã và cập nhật nó trên github https://github.com/snjyjn/mastermind

Với kết hợp dựa trên cụm từ, chúng tôi giảm xuống còn 11383 lần! Nó là đắt về mặt tính toán! Tôi cũng không thích cấu trúc mã! Và nó vẫn còn cách phía sau những người khác :-(

Đây là cách tôi đang làm:

 1. Đo độ dài của cụm từ - sử dụng một chuỗi có tất cả 26 ký tự thời gian tối đa (max = 3 * maxwordlen + 2) và 2 khoảng trắng. Các ký tự maxlen đầu tiên là thường xuyên nhất trong từ điển, ví dụ như e
 2. Sử dụng một loại chiến lược sàng nhị phân để xác định các khoảng trắng - thực hiện một số lần thử và xác định các cặp khoảng trắng tiềm năng. Tạo các chuỗi thử nghiệm cụ thể để giảm xuống một cặp duy nhất.
 3. Song song, nối các chuỗi kiểm tra 'crafted' để có thêm thông tin về cụm từ. Chiến lược hiện tại như sau:

  a. Sử dụng các ký tự theo thứ tự tần số của chúng trong từ điển.

  b. Chúng tôi đã biết số lượng thường xuyên nhất

  c. Chuỗi thử nghiệm thứ 1 = 5 ký tự tiếp theo. Điều này cho chúng ta số lượng các ký tự trong cụm từ.

  Cười mở miệng. 3 chuỗi thử nghiệm tiếp theo = mỗi chuỗi 5 ký tự tiếp theo, bao gồm tổng cộng 20 ký tự trong 4 lần thử ngoài 1 char đầu tiên. Điều này cũng cho chúng ta số đếm cho 5 ký tự cuối cùng này. bộ có số 0 rất tốt để giảm kích thước từ điển!

  e. Bây giờ đối với thử nghiệm trước đó có số đếm nhỏ nhất, khác không, chia chuỗi thành 2 và sử dụng 1 để thử nghiệm. Số lượng kết quả cho chúng ta biết về sự phân chia khác là tốt.

  đụ. Bây giờ lặp lại thử nghiệm với các ký tự (dựa trên 0),

    1,6,11,16,21
    2,7,12,17,22
    3,8,13,18,23
    4,9,14,19,24
    Điều này sẽ cung cấp cho chúng tôi 5,10,15,20,25
g. After this, the next set of test strings are all 1 character long.
  though we dont expect to get so many tries!
 1. Khi các khoảng trắng được xác định, hãy sử dụng các ràng buộc cho đến nay (càng nhiều thử nghiệm có thể được thực hiện trong các lần thử này) để giảm kích thước của từ điển. Cũng tạo 3 từ điển phụ, 1 cho mỗi từ.

 2. Bây giờ làm một số dự đoán cho mỗi từ, và kiểm tra nó.
  Sử dụng các kết quả này để giảm kích thước từ điển cá nhân.
  Trang trí điều này với các ký tự thử nghiệm (sau độ dài) để có thêm các ràng buộc về cụm từ! Tôi đã sử dụng 3 lần đoán trong phiên bản cuối cùng - 2 cho từ 1 và 1 cho từ 2

 3. Điều này mang lại cho từ điển đến một kích thước có thể quản lý. Thực hiện một sản phẩm chéo, áp dụng tất cả các ràng buộc như trước đây để tạo một từ điển cụm từ.

 4. Giải quyết từ điển cụm từ thông qua một loạt các phỏng đoán - lần này sử dụng cả thông tin khớp vị trí và ký tự.

 5. Cách tiếp cận này đưa chúng ta đến dưới 11383 lần thử:

  Thống kê trận đấu
  ------------------
  Độ dài: 1000
  Không gian: 6375
  Lời 1: 1996
  Lời 2: 999
  Cụm từ: 1013
  TỔNG: 11383

  Thống kê từ điển
  từ 0 6517
  từ 1 780 221 92
  từ 2 791 233
  từ 3 ​​772
  cụm từ 186 20 4 2

  Thời gian giải quyết: 20 phút trên macbook pro của tôi.

Bài trước

Tôi đã dọn sạch mã và tải nó lên https://github.com/snjyjn/mastermind Trong quá trình này, tôi đã cải thiện nó và vẫn còn 1 ý tưởng nữa để thử. Có 1 điểm khác biệt lớn so với những gì tôi đã làm ngày hôm qua:

Đã xóa dự đoán riêng cho các ký tự dựa trên các ký tự tần số cao trong từ điển cho các từ 1 & 2, và thay vào đó tôi sử dụng một chuỗi dựa trên ký tự tần số cao nhất cho vị trí đó.

Các số liệu thống kê bây giờ trông như:

Không gian: 6862
Lời 1: 5960
Lời 2: 5907
Lời 3: 2953
TỔNG: 21682

Bài gốc

Xin lỗi vì 'câu trả lời', nhưng tôi chỉ tạo một tài khoản và không có đủ danh tiếng để thêm nhận xét.

Tôi có một chương trình c ++, mất khoảng 6,5 giây và 24107 lần thử. Đó là khoảng 1400 dòng c ++. Tôi không hài lòng về chất lượng mã, và sẽ làm sạch nó trước khi tôi đưa nó vào một ngày khác. Nhưng vì lợi ích của cộng đồng và đóng góp cho cuộc thảo luận, đây là những gì tôi làm:

 • Đọc từ điển, nhận một số thông tin cơ bản về nó - độ dài từ tối thiểu / tối đa, tần số ký tự, v.v.

 • Đầu tiên xác định khoảng trắng - Điều này có 2 nửa, đầu tiên là một tập hợp các truy vấn tiếp tục phân vùng không gian (tương tự như một C. Chafouin):

    ******
  **** ****
 ** ** ** **
 - * * * * * * *

Điều này không chính xác, vì tôi sử dụng độ dài từ tối thiểu / tối đa và tôi sử dụng số lượng trận đấu ở mỗi giai đoạn, nhưng bạn có ý tưởng. Tại thời điểm này, vẫn chưa có đủ thông tin để có được 2 khoảng trắng, nhưng tôi có đủ để giảm nó xuống một số lượng nhỏ kết hợp. Từ những kết hợp đó, tôi có thể tạo một vài truy vấn cụ thể, sẽ thu hẹp nó thành 1 kết hợp.

 • Từ đầu tiên - Nhận một Subdipedia, trong đó có các từ có độ dài phù hợp. Các từ điển con có số liệu thống kê riêng của nó. Thực hiện một vài dự đoán với các ký tự thường xuyên nhất, do đó bạn có được số lượng các ký tự này trong từ. Giảm từ điển một lần nữa dựa trên thông tin này. Tạo một từ đoán, trong đó có các ký tự khác nhau nhất và sử dụng từ đó. Mỗi phản hồi gây giảm từ điển cho đến khi chúng tôi có kết quả khớp chính xác hoặc từ điển có kích thước 1.

 • Từ thứ hai - tương tự như từ đầu tiên

 • Từ thứ ba - cái này khác nhất so với cái kia 2. Chúng tôi không có thông tin kích thước cho cái này, nhưng chúng tôi có tất cả các truy vấn trước đó (mà chúng tôi đã giữ). Các truy vấn này cho phép bạn giảm từ điển. Logic nằm trên các dòng của:

 - truy vấn abc trả về số lượng trận đấu là 1
 - từ 1 và 2 không có b hoặc c
 - Rõ ràng là b hoặc c không thể là một phần của từ 3

Sử dụng từ điển rút gọn để đoán, với các ký tự đa dạng nhất và tiếp tục giảm từ điển cho đến cỡ 1 (như trong từ 1 và 2).

Các số liệu thống kê trông như:

  Tìm không gian: 7053
  Chữ 1 ký tự: 2502
  Từ 1 từ: 3864
  Lời 2 ký tự: 2530
  Từ 2 từ: 3874
  Lời 3 ký tự: 2781
  Từ 3 từ: 1503
  TỔNG: 24107

Trên thực tế bạn có thể biết tổng chiều dài với một truy vấn duy nhất.
Ray

Cảm ơn @Ray. Cuối cùng tôi đã làm điều đó, nhưng không phải là lần đầu tiên tôi vượt qua vấn đề. Tôi chỉ không chỉnh sửa bài viết gốc của tôi.
Sanjay Jain

6

Đi - Tổng cộng: 29546

Tương tự như một số người khác, với một số tối ưu hóa.

 1. Nhận tổng chiều dài bằng cách thử nghiệm AAAAAAAABBBBBBBBCCCCCCCC...ZZZZZZZZ
 2. Xác định độ dài thực tế của cả ba từ bằng cách di chuyển khoảng trắng từ cả hai đầu.
 3. Lọc từng từ bằng số chữ cái của một số chữ cái phổ biến.
 4. Giảm ứng viên được đặt bằng cách kiểm tra chuỗi và xóa các ứng cử viên khác không cung cấp kết quả tương tự. Lặp lại cho đến khi tìm thấy người chiến thắng.

Nó không đặc biệt nhanh.

package main

import (
  "bytes"
  "fmt"
  "strings"
)

var totalGuesses = 0
var currentGuesses = 0

func main() {
  for i, password := range passphrases {
    currentGuesses = 0
    fmt.Println("#", i)
    currentPassword = password
    GuessPassword()
  }
  fmt.Println(totalGuesses)
}

func GuessPassword() {
  length := GetLength()
  first, second, third := GetWordSizes(length)

  firstWords := GetWordsOfLength(first, "")
  secondWords := GetWordsOfLength(second, strings.Repeat(".", first+1))
  thirdWords := GetWordsOfLength(third, strings.Repeat(".", first+second+2))
  //tells us number of unique letters in solution. As good as any for an initial pruning mechanism.
  RecordGuess("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz")
  candidates := []string{}
  for _, a := range firstWords {
    for _, b := range secondWords {
      for _, c := range thirdWords {
        candidate := a + " " + b + " " + c
        if MatchesLastGuess(candidate) {
          candidates = append(candidates, candidate)
        }
      }
    }
  }

  for {
    //fmt.Println(len(candidates))
    RecordGuess(candidates[0])
    if lastExist == -1 {
      fmt.Println(lastGuess, currentGuesses)
      return
    }
    candidates = Prune(candidates[1:])
  }
}

var lastGuess string
var lastExist, lastExact int

func RecordGuess(g string) {
  a, b := MakeGuess(g)
  lastGuess = g
  lastExist = a
  lastExact = b
}
func Prune(candidates []string) []string {
  surviving := []string{}
  for _, x := range candidates {
    if MatchesLastGuess(x) {
      surviving = append(surviving, x)
    }
  }
  return surviving
}
func MatchesLastGuess(candidate string) bool {
  a, b := Compare(candidate, lastGuess)
  return a == lastExist && b == lastExact
}

func GetWordsOfLength(i int, prefix string) []string {
  candidates := []string{}
  guess := prefix + strings.Repeat("e", i)
  _, es := MakeGuess(guess)
  guess = prefix + strings.Repeat("a", i)
  _, as := MakeGuess(guess)
  guess = prefix + strings.Repeat("i", i)
  _, is := MakeGuess(guess)
  guess = prefix + strings.Repeat("s", i)
  _, ss := MakeGuess(guess)
  guess = prefix + strings.Repeat("r", i)
  _, ts := MakeGuess(guess)
  for _, x := range allWords {
    if len(x) == i && strings.Count(x, "e") == es &&
      strings.Count(x, "a") == as &&
      strings.Count(x, "i") == is &&
      strings.Count(x, "r") == ts &&
      strings.Count(x, "s") == ss {
      candidates = append(candidates, x)
    }
  }
  return candidates
}

func GetLength() int {
  all := " "
  for i := 'a'; i <= 'z'; i++ {
    all = all + strings.Repeat(string(i), 8)
  }
  a, b := MakeGuess(all)
  return a + b
}

func GetWordSizes(length int) (first, second, third int) {
  first = 0
  second = 0
  third = 0
  guess := bytes.Repeat([]byte{'.'}, length)
  left := 1
  right := length - 2
  for {
    guess[left] = ' '
    guess[right] = ' '
    _, exact := MakeGuess(string(guess))
    guess[left] = '.'
    guess[right] = '.'
    if exact == 0 {
      left++
      right--
    } else if exact == 1 {
      break
    } else if exact == 2 {
      first = left
      second = right - first - 1
      third = length - first - second - 2
      return
    }
  }
  //one end is decided, the other is not
  //move right in to see
  right--
  guess[left] = ' '
  guess[right] = ' '
  _, exact := MakeGuess(string(guess))
  guess[left] = '.'
  guess[right] = '.'
  if exact == 2 {
    //match was on left. We got lucky and found other match too!
    first = left
    second = right - first - 1
    third = length - first - second - 2
    return
  } else if exact == 0 {
    //match was on right, but we lost it.
    //keep going on left
    right++
    left++
    guess[right] = ' '
    for {
      guess[left] = ' '
      _, exact = MakeGuess(string(guess))

      guess[left] = '.'
      if exact == 2 {
        first = left
        second = right - first - 1
        third = length - first - second - 2
        return
      }
      left++
    }
  } else if exact == 1 {
    //exact == 1. Match was on left and still is. Keep going on right
    right--
    guess[left] = ' '
    for {
      guess[right] = ' '
      _, exact = MakeGuess(string(guess))

      guess[right] = '.'
      if exact == 2 {
        first = left
        second = right - first - 1
        third = length - first - second - 2
        return
      }
      right--
    }
  }
  return first, second, third
}

var currentPassword string

func MakeGuess(guess string) (exist, exact int) {
  totalGuesses++
  currentGuesses++
  return Compare(currentPassword, guess)
}

func Compare(target, guess string) (exist, exact int) {

  if guess == target {
    return -1, len(target)
  }
  exist = 0
  exact = 0
  for i := 0; i < len(target) && i < len(guess); i++ {
    if target[i] == guess[i] {
      exact++
    }
  }
  for i := 0; i < len(guess); i++ {
    if strings.IndexByte(target, guess[i]) != -1 {
      exist++
      target = strings.Replace(target, string(guess[i]), "", 1)
    }
  }
  exist -= exact
  return
}

Tôi không thể biên dịch mã này. Trình biên dịch nói rằng passphasesallWordskhông xác định.
Ray


6

Java: 58.233

(chương trình tham khảo)

Một bot đơn giản cho mọi người đánh bại. Nó sử dụng 26 lần đoán ban đầu cho mỗi cụm từ để thiết lập số lượng ký tự. Sau đó, nó loại bỏ tất cả các từ có chứa các chữ cái không tìm thấy trong cụm từ.

Sau đó xuất hiện một vòng lặp O (n 3 ) lớn trên các từ còn lại. Đầu tiên, nó kiểm tra từng cụm từ ứng cử viên để xem đó có phải là đảo chữ không. Nếu vậy, nó đoán nó, bỏ qua kết quả trừ khi đó là một kết hợp hoàn hảo. Tôi đã thấy nó sử dụng từ 28-510 lần đoán cho bất kỳ cụm từ đã cho đến nay.

Điều này là chậm , và nó hoàn toàn phụ thuộc vào số lượng từ có thể được loại bỏ trực tiếp từ 26 lần đoán ban đầu. Hầu hết thời gian nó để lại từ 1000-4000 từ để lặp lại. Ngay bây giờ, nó đã chạy được khoảng 14 giờ, với tốc độ ~ 180 giây / cụm từ. Tôi ước tính sẽ mất 50 giờ để hoàn thành và sẽ cập nhật điểm số tại thời điểm đó. Bạn có lẽ nên làm một cái gì đó thông minh hơn hoặc sẵn sàng hơn thế này.

(cập nhật) Cuối cùng nó đã hoàn thành, với một chút đoán dưới 60k.

import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileReader;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.HashSet;

public class Mastermind {

  String currentPassword;
  String[] tests;
  HashSet<String> dict;
  ArrayList<HashSet<String>> hasLetter;
  int maxLength = 0;
  int totalGuesses;

  public static void main(String[] args) {
    Mastermind master = new Mastermind();
    master.loadDict("dict-small");
    master.loadTests("passwords");
    System.out.println();
    master.run();
  }

  public Mastermind(){
    totalGuesses = 0;
    dict = new HashSet<String>();
    hasLetter = new ArrayList<HashSet<String>>(26);
    for(int i=0;i<26;i++)
      hasLetter.add(new HashSet<String>());
  }

  int run(){
    long start = System.currentTimeMillis();
    for(int i=0;i<tests.length;i++){
      long wordStart = System.currentTimeMillis();
      currentPassword = tests[i];
      int guesses = test();
      if(guesses < 0){
        System.out.println("Failed!");
        System.exit(0);
      }
      totalGuesses += guesses;
      long time = System.currentTimeMillis() - wordStart;
      System.out.println((i+1) + " found! " + guesses + " guesses, " + (time/1000) + "s ("+ ((System.currentTimeMillis()-start)/1000) +" total) : " + tests[i]);
    }
    System.out.println("\nTotal for " + tests.length + " tests: " + totalGuesses + " guesses, " + ((System.currentTimeMillis()-start)/1000) + " seconds total");
    return totalGuesses;
  }

  int[] guess(String in){
    int chars=0, positions=0;
    String pw = currentPassword;
    for(int i=0;i<in.length()&&i<pw.length();i++){
      if(in.charAt(i)==pw.charAt(i))
        positions++;
    }
    if(positions == pw.length() && pw.length()==in.length())
      return new int[]{-1,positions};
    for(int i=0;i<in.length();i++){
      String c = String.valueOf(in.charAt(i));
      if(pw.contains(c)){
        pw = pw.replaceFirst(c, "");
        chars++;
      }
    }
    chars -= positions;
    return new int[]{chars,positions};
  }

  int test(){
    int guesses = 0;
    HashSet<String> words = new HashSet<String>();
    words.addAll(dict);
    int[] counts = new int[26];
    for(int i=0;i<counts.length;i++){
      char[] chars = new char[maxLength];
      Arrays.fill(chars, (char)(i+97));
      int[] result = guess(new String(chars));
      counts[i] = result[0] + result[1];
      guesses++;
    }

    int length = 2;
    for(int i=0;i<counts.length;i++){
      length += counts[i];
      if(counts[i]==0)
        words.removeAll(hasLetter.get(i));
    }
    System.out.println(words.size() + ", " + Math.pow(words.size(),3));
    for(String a : words){
      for(String b : words){
        for(String c : words){
          String check = a + " " + b + " " + c;
          if(check.length() != length)
            continue;
          int[] letters = new int[26]; 
          for(int i=0;i<check.length();i++){
            if(check.charAt(i)!=' ')
              letters[check.charAt(i)-97]++;
          }
          int matches = 0;
          for(int i=0;i<letters.length;i++)
            if(letters[i] == counts[i])
              matches+=letters[i];
          if(matches == check.length()-2){
            guesses++;
            int[] result = guess(check);
            System.out.println(check + " : " + result[0] +", " + result[1]);
            if(result[0] < 0)
              return guesses;
          }
        }
      }
    }
    return -guesses;
  }

  int loadDict(String filename){
    try {
      BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(filename));
      String line;
      while ((line = br.readLine()) != null){
        if(line.length()*3+2 > maxLength)
          maxLength = line.length()*3+2;
        dict.add(line);
        for(int i=0;i<line.length();i++){
          hasLetter.get(line.charAt(i)-97).add(line);
        }
      }
      br.close();
    } catch (Exception e){};
    System.out.println("Loaded " + dict.size() + " words.");
    return dict.size();
  }

  int loadTests(String filename){
    ArrayList<String> tests = new ArrayList<String>();
    try {
      BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(filename));
      String line;
      while ((line = br.readLine()) != null)
        if(line.length()>0)
          tests.add(line);
      br.close();
    } catch (Exception e){};
    this.tests = tests.toArray(new String[tests.size()]);
    System.out.println("Loaded " + this.tests.length + " tests.");
    return this.tests.length;
  }
}

Đăng: hôm qua. Tiêu đề bao gồm (vẫn đang chạy). Làm tôi cười, +1
Bryan Boettcher

@insta Nó thực sự là. Tôi nghĩ khoảng 6-7 giờ nữa nên làm điều đó. Ước tính ~ 58k đoán.
Geobits

Tôi sẽ không đủ kiên nhẫn để điều này diễn ra quá lâu
Beta Decay

4

Java: 28.340 26.185

Tối thiểu 15, tối đa 35, thời gian 2,5 giây

bot ngu ngốc của tôi cuối cùng đã chạy xong, tôi muốn gửi một cái gì đó nhanh hơn một chút . Nó chạy chỉ trong vài giây, nhưng đạt điểm cao (không hoàn toàn chiến thắng> <).

Đầu tiên, nó sử dụng một chuỗi pad lớn để có được tổng chiều dài của cụm từ. Sau đó tìm kiếm nhị phân để tìm không gian, tương tự như những người khác. Trong khi thực hiện việc này, nó cũng bắt đầu kiểm tra từng chữ cái một (theo thứ tự trục) để nó có thể loại bỏ các từ có chứa nhiều chữ cái hơn toàn bộ cụm từ.

Khi nó có độ dài từ, nó sử dụng bước giảm nhị phân để thu hẹp các lựa chọn cho danh sách từ. Nó chọn danh sách lớn nhất và một chữ cái trong khoảng một nửa số từ. Nó đoán một từ dài của lá thư đó để xác định một nửa sẽ vứt đi. Nó cũng sử dụng các kết quả để loại bỏ các từ trong danh sách khác có quá nhiều chữ cái.

Khi danh sách chỉ bao gồm đảo chữ, điều này không hoạt động. Tại thời điểm đó tôi chỉ lặp qua chúng cho đến khi chỉ còn hai (hoặc một nếu các từ khác không được biết).

Nếu tôi có tổng số từ là bốn (hai được biết và một có hai tùy chọn), tôi bỏ qua kiểm tra giảm và đảo chữ và chỉ đoán một trong các tùy chọn là một cụm từ đầy đủ. Nếu nó không hoạt động, thì nó phải là cái khác, nhưng tôi tiết kiệm được 50% thời gian.

Đây là một ví dụ, cho thấy cụm từ đầu tiên bị bẻ khóa:

                       aaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbccccccccccccccccccccddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkllllllllllllllllllllmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnooooooooooooooooooooppppppppppppppppppppqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrssssssssssssssssssssttttttttttttttttttttuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
     ..................................................................oooooooooooooooooooo
         ..................................................................tttttttttttttttttttt
       ..................................................................nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
      ..................................................................llllllllllllllllllll
      ..................................................................iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
          ..................................................................dddddddddddddddddddd
         ..................................................................uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
          ..................................................................ssssssssssssssssssss
         ..................................................................yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
............rrrrrr
............ssssss
...................ttttttttt
............aaaaaa
...................aaaaaaaaa
............iiiiii
sssssssssss
...................lllllllll
............dddddd
............eeeeee
lllllllllll
ccccccccccc
...................ccccccccc
rrrrrrrrrrr
...................bbbbbbbbb
facilitates wisdom briefcase
facilitates widows briefcase

Và tất nhiên, mã:

import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileReader;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.HashSet;
import java.util.List;
import java.util.Set;

public class Splitter {

  int crack(){
    int curGuesses = guesses;
    none = "";
    int[] lens = getLengths();
    List<Set<String>> words = new ArrayList<Set<String>>();
    for(int i=0;i<3;i++){
      words.add(getWordsOfLength(lens[i]));
      exclude[i] = "";

      for(int j=0;j<26;j++){
        if(pCounts[j]>=0)
          removeWordsWithMoreThan(words.get(i), pivots.charAt(j), pCounts[j]);
      }
    }
    while(!checkSimple(words)){
      if(numWords(words)>4)
        reduce(words, lens);
      if(numWords(words)>4)
        findAnagrams(words, lens);
    }
    return guesses - curGuesses;
  }

  boolean checkSimple(List<Set<String>> words){
    int total = numWords(words);
    if(total - words.size() == 1){
      int big=0;
      for(int i=0;i<words.size();i++)
        if(words.get(i).size()>1)
          big=i;
      String pass = getPhrase(words);
      if(guess(pass)[0]<0)
        return true;
      words.get(big).remove(pass.split(" ")[big]);
    }

    total = numWords(words);
    if(total==words.size()){
      String pass = getPhrase(words);
      if(guess(pass)[0]<0)
        return true;
    }
    return false;
  }

  boolean findAnagrams(List<Set<String>> words, int[] lens){
    String test;
    Set<String> out;
    for(int k=0;k<words.size();k++){
      if(words.get(k).size() < 8){
        String sorted = "";
        boolean anagram = true;
        for(String word : words.get(k)){
          char[] chars = word.toCharArray();
          Arrays.sort(chars);
          String next = new String(chars);
          if(sorted.length()>1 && !next.equals(sorted)){
            anagram = false;
            break;
          }
          sorted = next;
        }
        if(anagram){
          test = "";
          for(int i=0;i<k;i++){
            for(int j=0;j<=lens[i];j++)
              test += '.';
          }          
          while(words.get(k).size()>(numWords(words)>4?1:2)){
            out = new HashSet<String>();
            for(String word : words.get(k)){
              int correct = guess(test+word)[1];
              if(correct == lens[k]){
                words.set(k, new HashSet<String>());
                words.get(k).add(word);
                break;
              }else{
                out.add(word);
                break;
              }
            }
            words.get(k).removeAll(out);
          }
        }
      }
    }
    return false;
  }

  int numWords(List<Set<String>> words){
    int total = 0;
    for(Set<String> set : words)
      total += set.size();
    return total;
  }

  String getPhrase(List<Set<String>> words){
    String out = "";
    for(Set<String> set : words)
      for(String word : set){
        out += word + " ";
        break;
      }
    return out.trim();
  }

  void reduce(List<Set<String>> words, int[] lens){
    int k = 0;
    for(int i=1;i<words.size();i++)
      if(words.get(i).size()>words.get(k).size())
        k=i;
    if(words.get(k).size()<2)
      return;

    char pivot = getPivot(words.get(k), exclude[k]);
    exclude[k] += pivot;
    String test = "";
    for(int i=0;i<k;i++){
      for(int j=0;j<=lens[i];j++)
        test += '.';
    }
    for(int i=0;i<lens[k];i++)
      test += pivot;
    int[] res = guess(test);

    Set<String> out = new HashSet<String>();
    for(String word : words.get(k)){
      int charCount=0;
      for(int i=0;i<word.length();i++)
        if(word.charAt(i)==pivot)
          charCount++;
      if(charCount != res[1])
        out.add(word);
      if(res[1]==0 && charCount>0)
        out.add(word);
    }
    words.get(k).removeAll(out);

    if(lens[k]>2 && res[0]<lens[k]-res[1]){
      for(int l=0;l<words.size();l++)
        if(l!=k)
          removeWordsWithMoreThan(words.get(l), pivot, res[0]);
    }
  }

  void removeWordsWithMoreThan(Set<String> words, char c, int num){
    Set<String> out = new HashSet<String>();
    for(String word : words){
      int count = 0;
      for(int i=0;i<word.length();i++)
        if(word.charAt(i)==c)
          count++;
      if(count > num)
        out.add(word);
    }
    words.removeAll(out);
  }

  char getPivot(Set<String> words, String exclude){
    int[] count = new int[26];
    for(String word : words){
      for(int i=0;i<26;i++)
        if(word.indexOf((char)(i+'a'))>=0)
          count[i]++;
    }
    double diff = 999;
    double pivotPoint = words.size()/1.64d;
    int pivot = 0;
    for(int i=0;i<26;i++){
      if(exclude.indexOf((char)(i+'a'))>=0)
        continue;
      if(Math.abs(count[i]-pivotPoint)<diff){
        diff = Math.abs(count[i]-pivotPoint);
        pivot = i;
      }
    }
    return (char)(pivot+'a');
  }

  Set<String> getWordsOfLength(int len){
    Set<String> words = new HashSet<String>();
    for(String word : dict)
      if(word.length()==len)
        words.add(word);
    return words;
  }

  int[] pCounts;
  int[] getLengths(){
    String test = "";
    int pivot = 0;
    pCounts = new int[27];
    for(int i=0;i<27;i++)
      pCounts[i]=-1;
    for(int i=0;i<45;i++)
      test += ' ';
    for(int i=0;i<26;i++){
      for(int j=0;j<20;j++){
        test += (char)(i+'a');
      }
    }
    int[] res = guess(test);
    int len = res[0]+res[1];
    int[] lens = new int[3];

    int[] min = {1,3};
    int[] max = {len-4,len-2};
    int p = (int)((max[0]-min[0])/3+min[0]);
    while(lens[0] == 0){
      if(max[0]==min[0]){
        lens[0] = min[0];
        break;
      }
      String g = "", h = "";
      for(int i=0;i<=p;i++)
        g+=' ';
      if(pivot < pivots.length()){
        h += pad;
        for(int i=0;i<20;i++)
          h += pivots.charAt(pivot);
      }
      res = guess(g+h);
      if(res[1]==0){
        min[0] = p+1;
        min[1] = max[0];
        pCounts[pivot] = g.length()>1?res[0]-2:res[0]-1; 
      }else if(res[1]==2){
        max[0] = p-2;
        max[1] = p;
        pCounts[pivot] = res[0]; 
      }else if(res[1]==1){
        max[0] = p;
        min[1] = p+1;
        pCounts[pivot] = g.length()>1?res[0]-1:res[0]; 
      }
      p = (int)((max[0]-min[0])/2+min[0]);
      pivot++;
    }

    min[1] = Math.max(min[1], lens[0]+2);
    while(lens[1] == 0){
      p = (max[1]-min[1])/2+min[1];
      if(max[1]==min[1]){
        lens[1] = min[1] - lens[0] - 1;
        break;
      }
      String g = "", h = "";
      for(int i=0;i<=p;i++)
        g+=' ';
      if(pivot < pivots.length()){
        h += pad;
        for(int i=0;i<20;i++)
          h += pivots.charAt(pivot);
      }
      res = guess(g+h);
      if(res[1]<2){
        min[1] = p+1;
        pCounts[pivot] = res[0]-1;
      }else if(res[1]==2){
        max[1] = p;
        pCounts[pivot] = res[0]; 
      }
      pivot++;
    }
    lens[2] = len - lens[0] - lens[1] - 2; 
    return lens;
  }

  int[] guess(String in){
    guesses++;
    int chars=0, positions=0;
    String pw = curPhrase;

    for(int i=0;i<in.length()&&i<pw.length();i++){
      if(in.charAt(i)==pw.charAt(i))
        positions++;
    }
    if(positions == pw.length() && pw.length()==in.length()){
      System.out.println(in);
      return new int[]{-1,positions};
    }

    for(int i=0;i<in.length();i++){
      String c = String.valueOf(in.charAt(i));
      if(pw.contains(c)){
        pw = pw.replaceFirst(c, "");
        chars++;
      }
    }
    System.out.println(in);
    chars -= positions;
    return new int[]{chars,positions};
  }

  void start(){
    long timer = System.currentTimeMillis();
    loadDict("dict-small");
    loadPhrases("passwords");
    exclude = new String[3];
    int min=999,max=0;
    for(String phrase : phrases){
      curPhrase = phrase;
      int tries = crack();
      min=tries<min?tries:min;
      max=tries>max?tries:max;
    }
    System.out.println("\nTotal: " + guesses);
    System.out.println("Min: " + min);
    System.out.println("Max: " + max);
    System.out.println("Time: " + ((System.currentTimeMillis()-timer)/1000d));
  }

  int loadPhrases(String filename){
    phrases = new ArrayList<String>(1000);
    try {
      BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(filename));
      String line;
      while ((line = br.readLine()) != null)
        if(line.length()>0)
          phrases.add(line);
      br.close();
    } catch (Exception e){};
    System.out.println("Loaded " + phrases.size() + " phrases.");
    return phrases.size();
  }

  int loadDict(String filename){ 
    dict = new HashSet<String>(10000);
    try {
      BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(filename));
      String line;
      while ((line = br.readLine()) != null)
        dict.add(line);
      br.close();
    } catch (Exception e){};
    System.out.println("Loaded " + dict.size() + " words");   
    return dict.size();
  }

  int guesses;
  double sum = 0;
  List<String> phrases;
  Set<String> dict;
  String curPhrase;
  String[] exclude;
  String none;
  String pivots = "otnlidusypcbwmvfgeahkqrxzj";  // 26185
  String pad = "..................................................................";
  public static void main(String[] args){
    new Splitter().start();
  }  
}

4

C # - 10649 (tối thiểu 8, tối đa 14, avg: 10.6) thời gian: ~ 12 giờ

Đây là những gì nó trông giống như:

  13, whiteface rends opposed, 00:00:00.1282731, 00:01:53.0087971, 00:00:09.4368140
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkklllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooopppppppppp  pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssstttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 
.. . . . . . . . .............................................rrrrrrrrrrrrrrrrrrssssssssssssssssssttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaaa
. . . . . . . . . .............................................sssssssssssssssssslllllllllllllllllldddddddddddddddddduuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmrrrrrrrrrrrrrrrrrr
.. . .. ....... .................................................nnnnnnnnnnnnnnnnnnddddddddddddddddddiiiiiiiiiiiiiiiiiiggggggggggggggggggllllllllllllllllllffffffffffffffffff
.. . ............ ...............................................rrrrrrrrrrrrrrrrrrtttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhddddddddddddddddddooooooooooooooooooffffffffffffffffff
....... . .......................................................ssssssssssssssssssttttttttttttttttttuuuuuuuuuuuuuuuuuuhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmmmmmmmmmmmpppppppppppppppppp
....... ... .....................................................aaaaaaaaaaaaaaaaaa
......... ..... .................................................iiiiiiiiiiiiiiiiii
sheffield eject postwar
projected leigh gathers
portfolio felts escapee
fortescue ethyl affixes
whiteface rends opposed

Người giải quyết

Nó sử dụng một bộ giải hướng về phía trước. Trước khi đoán, nó ước tính số lượng giá trị riêng biệt được trả về từ chủ mưu được cung cấp các cụm mật khẩu hiện có thể. Dự đoán tối đa hóa số lượng kết quả khác biệt là kết quả được sử dụng.

Đối với pha đoán không gian, nó chỉ xem xét các kết hợp có thể có của "" và ".". Đối với giai đoạn đoán cụm từ, nó tạo ra toàn bộ danh sách các cụm mật khẩu hiện có thể (đó là lý do tại sao nó quá chậm).

Đếm thư

Số lượng thư được ném vào với việc tìm không gian. Các bộ chữ cái được chọn bởi một tìm kiếm tham lam, thêm một chữ cái cùng một lúc và lấy mẫu các cụm từ kiểm tra ngẫu nhiên để xem hiệu quả của bộ đó.

Mã ở đây: https://github.com/Tyler-Gelvin/MastermindContest

Không có giao diện nào được chỉ định, vì vậy tất cả các đầu vào đều được mã hóa cứng và kiểm tra đơn vị là giao diện duy nhất. Bài kiểm tra "chính" là SolverFixture.SolveParallel ALL.


Tôi không thể tìm thấy Mainchức năng trong mã của bạn. Nó có một cái không?
Ray

Bài kiểm tra đơn vị SolverFixture.SolveSerialAlllà những gì tôi đã sử dụng để có được kết quả kiểm tra được đăng ở trên và Solver.Solvelà cốt lõi của chương trình. Đây là một dự án thử nghiệm đơn vị không có điểm vào chính thức duy nhất, vì vậy không có mainchức năng.
Tyler Gelvin

3

C # - Tổng cộng: 1000, Thời gian chạy: 305 giây, Trung bình: 24, Tối thiểu: 14, Tối đa: 32


Wow Average <15 khá tốt, tôi không thể đánh bại điều đó nhưng tôi đã đâm vào nó vì vậy đây là cách tiếp cận của tôi. Tôi đã phá vỡ nó từng chữ và sau đó giải quyết chúng liên tiếp. Bằng cách xác định độ dài của hai từ đầu tiên và sau đó đưa ra một vài dự đoán chiến lược (mỗi lần lọc theo từ đã đoán trước đó) tôi có thể có được câu trả lời với số lần đoán tương đối nhỏ. Trong khoảng thời gian tôi phát triển điều này, tôi đã có thể tối ưu hóa hầu hết các phần của nó để tạo ra hiệu quả (theo số lần đoán) nhưng lỗi với nó nằm ở quyết định thiết kế ban đầu để giải quyết một cách hợp lý từng từ một, điều này khiến tôi loại bỏ các phần của đoán và / hoặc không chạy đoán hiệu quả nhất có thể, điều này có nghĩa là tôi không chiến thắng lần này; (.

Vẫn là một thiết kế thú vị (ít nhất là tôi nghĩ vậy), một điều cần lưu ý với mã được bao gồm, trong một số trường hợp nhất định tôi có thể xác định câu trả lời mà không bao giờ chạy một phỏng đoán trả về -1, nếu đó là yêu cầu đơn giản bỏ ghi chú dòng mã được dán nhãn "THÊM HƯỚNG DẪN TẠI ĐÂY (nếu cần)" (và thêm tối đa +1 vào tất cả điểm số của tôi :()


Thuật toán (Tư duy mã Sudo của tôi)

Vì vậy, thực sự có hai phần này, hai từ đầu tiên và từ cuối cùng. Điều này có thể không có ý nghĩa với bất kỳ ai trừ tôi, nhưng tôi đã cố gắng thêm đủ nhận xét vào mã để có thể điều đó sẽ có ý nghĩa hơn:

NextWord (một trong hai từ đầu tiên)

{

var lengthOfPossibleWord = Xác định độ dài của từ (Trong mã xem: cách hiệu quả để tìm độ dài)

Liệt kê các khả năng = Tất cả các từ có độ dài đó (lengthOfPossibleWord)

Đoán

khả năng = khả năng trong đó (cho tất cả các dự đoán) {Số lượng ký tự ở cùng một vị trí bằng với từ có thể

(nếu các ký tự outOfPlace bằng 0) thì tất cả các ký tự khác với từ có thể}

}

LastWord (Sau khi hai cái đầu tiên được giải quyết)

{

Liệt kê các khả năng = Tất cả các từ được lọc theo số lượng ký tự offP vị trí trong từ thứ hai (Trong mã xem: helperemme)

Đoán

khả năng = khả năng trong đó (cho tất cả các dự đoán) {

Số lượng ký tự ở cùng vị trí bằng với từ có thể

Tổng các ký tự trong và ngoài vị trí == từ có thể (cho tất cả các lần đoán)

Độ dài bằng lớn hơn (Tổng các ký tự vào và ra vị trí) độ dài của từ có thể

(nếu các ký tự outOfPlace bằng 0) thì trong đó tất cả các ký tự khác với từ có thể

}

}


Lưu ý để làm việc này, bạn cần bao gồm ppcg_mastermind_dict.txt và ppcg_mastermind_passes.txt trong thư mục đang chạy (hoặc trong VS trong cùng thư mục và đặt "Sao chép vào thư mục đầu ra" thành true). Tôi thực sự xin lỗi vì chất lượng mã vẫn còn phân bổ công việc này, nó sẽ hoạt động tốt.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Globalization;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace MastermindHorseBatteryStaple
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<int> results = new List<int>();
      var Start = DateTime.UtcNow;
      foreach (var element in File.ReadAllLines(Directory.GetCurrentDirectory() + "\\ppcg_mastermind_passes.txt").ToArray())
      {
        var pas1 = new PassPhrase(element);
        var pasSolve = new PassPhraseCracker();
        var answer = pasSolve.Solve(pas1);
        Console.WriteLine("Answer(C): " + answer);
        Console.WriteLine("Answer(R): " + pas1.currentPassword);
        Console.WriteLine("Equal: " + answer.Equals(pas1.currentPassword));
        Console.WriteLine("Total Cost: " + pas1.count);
        Console.WriteLine();
        results.Add(pas1.count);
      }
      Console.WriteLine("Final Run Time(Seconds): " + (DateTime.UtcNow - Start).TotalSeconds);
      Console.WriteLine("Final Total Cost: " + results.Average());
      Console.WriteLine("Min: " + results.Min());
      Console.WriteLine("Max: " + results.Max());
      Console.ReadLine(); 
    }
  }

class PassPhrase
  {
    public List<string> Words { get; set; }
    public int count = 0;     
    public string currentPassword { get; set; }

    /// <summary>
    /// Declare if you want the class to generate a random password
    /// </summary>
    public PassPhrase()
    {      
      Words = File.ReadAllLines(Directory.GetCurrentDirectory() + "\\ppcg_mastermind_dict.txt").ToList();
      Random random = new Random();
      currentPassword = Words[random.Next(Words.Count())] + " " + Words[random.Next(Words.Count())] + " " + Words[random.Next(Words.Count())];
    }
    /// <summary>
    /// Use if you want to supply a password
    /// </summary>
    /// <param name="Password">The password to be guessed agianst</param>
    public PassPhrase(string Password)
    {
      Words = File.ReadAllLines(Directory.GetCurrentDirectory() + "\\ppcg_mastermind_dict.txt").ToList();
      currentPassword = Password;
    }

    public int[] Guess(String guess)
    {
      count++;
      return Test(guess, currentPassword);
    }
    /// <summary>
    /// This method compares two string and return -1 if equal, 
    /// otherwise it returns the number of character with the same index matching, 
    /// and number of characters matching but in the wrong position
    /// </summary>
    /// <param name="value1">First value to compare</param>
    /// <param name="value2">Second value to compare</param>
    /// <returns>Returns {-1, -1} if equal, 
    /// Two ints the first(0) being the number of chars matching but not in the right postion
    /// The second(1) being the number of chars that match and are in the right position
    /// </returns>
    public int[] Test(String value1, String value2)
    {
      if (String.Equals(value1, value2)) return new int[] { -1, -1 };

      var results = new int[2];
      results[0] = TestNumberOfOutOfPositionCharacters(value1, value2);
      results[1] = TestNumberOfInPositionCharacters(value1, value2);

      return results;
    }
    public int TestNumberOfInPositionCharacters(String value1, String value2)
    {
      var result = 0;
      var value1Collection = value1.ToCharArray();
      var value2Collection = value2.ToCharArray();

      for (int i = 0; i < value1Collection.Count(); i++)
      {
        if (value2Collection.Count() - 1 < i) continue;
        if (value2Collection[i] == value1Collection[i]) result++;
      }
      return result;
    }
    public int TestNumberOfOutOfPositionCharacters(String value1, String value2)
    {
      return CommonCharacters(value1, value2) - TestNumberOfInPositionCharacters(value1, value2);          
    }

    private int CommonCharacters(string s1, string s2)
    {
      bool[] matchedFlag = new bool[s2.Length];

      for (int i1 = 0; i1 < s1.Length; i1++)
      {
        for (int i2 = 0; i2 < s2.Length; i2++)
        {
          if (!matchedFlag[i2] && s1.ToCharArray()[i1] == s2.ToCharArray()[i2])
          {
            matchedFlag[i2] = true;
            break;
          }
        }
      }

      return matchedFlag.Count(u => u);
    }
    private string GetRandomPassword()
    {
      Random rand = new Random();
      return Words[rand.Next(Words.Count())] + " " + Words[rand.Next(Words.Count())] + " " + Words[rand.Next(Words.Count())];
    }    
  }

class PassPhraseCracker
  {
    public class LengthAttempt
    {
      public int Length { get; set; }
      public int Result { get; set; }
    }
    public class WordInformation
    {
      public string Word { get; set; }
      public int[] Result { get; set; }
    }

    public string Solve(PassPhrase pas)
    {
      //The helperWords is used in the final word to lower the number of starting possibilites 
      var helperWords = new List<WordInformation>();
      var first = GetNextWord(pas, "", ref helperWords);

      //TODO: I'm ignoring the helperWords from the first word, 
      //I should do some comparisions with the results of the seconds, this may make finding the last word slightly faster 
      helperWords = new List<WordInformation>();
      var second = GetNextWord(pas, first + " ", ref helperWords);

      //The final Word can be found much faster as we can say that letters in the wrong position are in this word
      var third = GetLastWord(pas, first + " " + second + " ", helperWords);

      return first + " " + second + " " + third;
    }

    private string GetNextWord(PassPhrase pas, string final, ref List<WordInformation> HelperWords)
    {
      var result = new int[] { 0, 0 };
      var currentGuess = final;
      Random random = new Random();
      var triedValues = new List<WordInformation>();

      //The most efficient way to find length of the word that I could come up with
      var triedLengths = new List<LengthAttempt>();
      var lengthAttempts = new List<LengthAttempt>();
      var lengthOptions = pas.Words.AsParallel().GroupBy(a => a.ToCharArray().Count()).OrderByDescending(a => a.Count()).ToArray();
      var length = 0;
      while (length == 0)
      {
        //Find most frequency number of character word between already guessed ones
        var options = lengthOptions.AsParallel().Where(a =>
          (!lengthAttempts.Any(b => b.Result == 1) || a.Key < lengthAttempts.Where(b => b.Result == 1).Select(b => b.Length).Min()) &&
          (!lengthAttempts.Any(b => b.Result == 0) || a.Key > lengthAttempts.Where(b => b.Result == 0).Select(b => b.Length).Max()));

        //Rare condition that occurs when the number of characters is equal to 20 and the counter
        //Guesses 18 and 20
        if (!options.Any())
        {
          length = lengthAttempts.Where(a => a.Result == 1).OrderBy(a => a.Length).First().Length;
          break;
        }

        var tryValue = options.First();

        //Guess with the current length, plus one space
        //TODO: I can append characters to this and make it a more efficient use of the Guess function, 
        //this would speed up the calculation of the final Word somewhat
        //but this really highlights the failing of this design as characters in the wrong positions can't be deterministically used until the final word
        result = pas.Guess(currentGuess + new String(' ', tryValue.Key) + " ");

        //This part looks at all the attempts and tries to determine the length of the word
        lengthAttempts.Add(new LengthAttempt { Length = tryValue.Key, Result = result[1] - final.Length });

        //For words with length 1
        if (lengthAttempts.Any(a => a.Length == 1 && a.Result == 1))
          length = 1;

        //For words with the max length 
        if (lengthAttempts.Any(a => a.Length == lengthOptions.Select(b => b.Key).Max() && a.Result == 1))
          length = lengthAttempts.Single(a => a.Length == lengthOptions.Select(b => b.Key).Max() && a.Result == 1).Length;

        else if (lengthAttempts
          .Any(a =>
            a.Result == 1 &&
            lengthAttempts.Any(b => b.Length == a.Length - 1) &&
            lengthAttempts.Single(b => b.Length == a.Length - 1).Result == 0))
          length = lengthAttempts
            .Single(a =>
              a.Result == 1 &&
              lengthAttempts.Any(b => b.Length == a.Length - 1) &&
              lengthAttempts.Single(b => b.Length == a.Length - 1).Result == 0).Length;
      }

      //Filter by length
      var currentOptions = pas.Words.Where(a => a.Length == length).ToArray();

      //Now try a word, if not found then filter based on all words tried      
      while (result[1] != final.Length + length + 1)
      {
        //Get farthest value, or middle randomly
        //TODO: I've struggled with this allot, and tried many way to some up with the best value to try
        //This is the best I have for now, but there may be a better way of doing it
        var options = currentOptions.AsParallel().OrderByDescending(a => ComputeLevenshteinDistance(a, triedValues.Count() == 0 ? currentOptions[0] : triedValues.Last().Word)).ToList();
        if (random.Next(2) == 1)
          currentGuess = options.First();
        else
          currentGuess = options.Skip((int)Math.Round((double)(options.Count() / 2))).First();

        //try it
        result = pas.Guess(final + currentGuess + " ");

        //add it to attempts
        triedValues.Add(new WordInformation { Result = result, Word = currentGuess });

        //filter any future options to things with the same length and equal or more letters in the same position and equal or less letters in the wrong position
        currentOptions = currentOptions.Except(triedValues.Select(a => a.Word)).AsParallel()
          .Where(a => triedValues.All(b => pas.TestNumberOfInPositionCharacters(a, b.Word) == b.Result[1] - 1 - final.Length))
          //Special Zero Case
          .Where(a => triedValues
          .Where(b => b.Result[1] - 1 - final.Length == 0)
          .All(b => pas.TestNumberOfInPositionCharacters(a, b.Word) == 0))
          .ToArray();
      }

      //Add attempts to helper list
      HelperWords = HelperWords.Concat(triedValues.Where(a => a.Result[0] - pas.TestNumberOfOutOfPositionCharacters(a.Word, currentGuess) > 0)
        .Select(a => new WordInformation { Word = a.Word, Result = new int[] { a.Result[0] - pas.TestNumberOfOutOfPositionCharacters(a.Word, currentGuess), a.Result[1] } }).ToList()).ToList();
      return currentGuess;
    }

    private string GetLastWord(PassPhrase pas, string final, List<WordInformation> HelperWords)
    {
      Random rand = new Random();
      var triedList = new List<WordInformation>();
      var result = new int[] { 0, 0 };

      //This uses the helperList from the previous word to attempt help filter the initial possiblities of the last word before preforming the first check
      var currentOptions = pas.Words.AsParallel().Where(a => HelperWords
        .All(b => pas.TestNumberOfOutOfPositionCharacters(a, b.Word) + pas.TestNumberOfInPositionCharacters(a, b.Word) >= b.Result[0])).ToArray();
      var current = final;
      while (result[0] != -1)
      {
        //Here we know the final word but their is no reason to submit it to the guesser(that would cost one more), just return it
        if (currentOptions.Count() == 1)
        {
          //ADD GUESS HERE(if required)
          //pas.Guess(final + current);
          return currentOptions[0];
        }

        //Get farthest value, or middle randomly
        var options = currentOptions.AsParallel()
          .OrderByDescending(a => ComputeLevenshteinDistance(a, triedList.Count() == 0 ? currentOptions[0] : triedList.Last().Word)).ToList();

        //Get the next value to try
        if (rand.Next(2) == 1)
          current = options.First();
        else
          current = options.Skip((int)Math.Round((double)(options.Count() / 2))).First();

        //try it
        result = pas.Guess(final + current);

        //If its the right word return it
        if (result[0] == -1)           
          return current;

        //add it to attempts
        triedList.Add(new WordInformation { Result = result, Word = current });

        //filter any future options to things with the same length and equal or more letters in the same position and equal or less letters in the wrong position
        currentOptions = currentOptions.Except(triedList.Select(a => a.Word)).AsParallel()
          .Where(a => triedList
            .All(b => pas.TestNumberOfInPositionCharacters(a, b.Word) == b.Result[1] - final.Length &&
              pas.TestNumberOfInPositionCharacters(a, b.Word) + pas.TestNumberOfOutOfPositionCharacters(a, b.Word) == b.Result[0] + b.Result[1] - final.Length &&
              a.Length >= pas.TestNumberOfInPositionCharacters(a, b.Word) + pas.TestNumberOfOutOfPositionCharacters(a, b.Word) - final.Length))
          //Special zero match condition
          .Where(a => triedList
          .Where(b => b.Result[1] - final.Length == 0)
          .All(b => pas.TestNumberOfInPositionCharacters(a, b.Word) == 0)).ToArray();
      }

      return current;
    }

    /// <summary>
    /// http://www.dotnetperls.com/levenshtein
    /// Returns the number of character edits (removals, inserts, replacements) that must occur to get from string A to string B.
    /// </summary>
    /// <param name="s">First string to compare</param>
    /// <param name="t">Second string to compare</param>
    /// <returns>Number of edits needed to turn one string into another</returns>
    private static int ComputeLevenshteinDistance(string s, string t)
    {
      int n = s.Length;
      int m = t.Length;
      int[,] d = new int[n + 1, m + 1];

      // Step 1
      if (n == 0)
      {
        return m;
      }

      if (m == 0)
      {
        return n;
      }

      // Step 2
      for (int i = 0; i <= n; d[i, 0] = i++)
      {
      }

      for (int j = 0; j <= m; d[0, j] = j++)
      {
      }

      // Step 3
      for (int i = 1; i <= n; i++)
      {
        //Step 4
        for (int j = 1; j <= m; j++)
        {
          // Step 5
          int cost = (t[j - 1] == s[i - 1]) ? 0 : 1;

          // Step 6
          d[i, j] = Math.Min(
            Math.Min(d[i - 1, j] + 1, d[i, j - 1] + 1),
            d[i - 1, j - 1] + cost);
        }
      }
      // Step 7
      return d[n, m];
    }
  }
}

2

Python - tối thiểu: 87, tối đa: 108, tổng cộng: 96063, thời gian: 4s

Đây là bài viết thứ hai của tôi. Phương pháp này sử dụng ít thời gian hơn nhưng điểm kém hơn. Và nó có thể được chạy bằng một trong hai cách sau:

 • CPython 2
 • CPython 3
 • Pypy 2 (nhanh nhất)
 • Kim tự tháp 3

Các bước:

 • Tìm 2 không gian đầu tiên sử dụng đoán thích . ...., .. ......
 • Đếm số ký tự cho mỗi từ trong mật khẩu.
 • Đoán cho mỗi kết hợp hợp lệ sau khi lọc theo độ dài từ và độ tự do của ký tự.

Nó có giá khoảng 90 lần đoán cho mỗi mật khẩu.

from __future__ import print_function
import sys
import itertools
from collections import defaultdict


def run_checker(answer, guesser):
  guess_count = 0
  guesser = guesser()
  guess = next(guesser)
  while True:
    char_count = len(set(guess) & set(answer))
    pos_count = sum(x == y for x, y in zip(answer, guess))
    guess_count += 1
    if answer == guess:
      break
    guess = guesser.send((char_count, pos_count))
  try:
    guesser.send((-1, -1))
  except StopIteration:
    pass
  return guess_count


# Preprocessing
words = list(map(str.rstrip, open('dict.txt')))

M = 26
ord_a = ord('a')

def get_fingerprint(word):
  counts = [0] * M
  for i in map(ord, word):
    counts[i - ord_a] += 1
  return tuple(counts)

P = defaultdict(list)
for word in words:
  P[get_fingerprint(word)].append(word)

# End of preprocessing


def guesser2():
  max_word_len = max(map(len, words))
  max_len = max_word_len * 3 + 2
  spaces = []
  for i in range(1, max_len - 1):
    guess = '.' * i + ' '
    char_count, pos_count = yield guess
    if pos_count > 0:
      spaces.append(i)
      if len(spaces) == 2:
        break

  word_lens = [spaces[0], spaces[1] - spaces[0] - 1, max_word_len]
  C = []
  for i in range(3):
    char_counts = [0] * M
    for j in range(M):
      guess = chr(ord_a + j) * (i + sum(word_lens[:i + 1]))
      _, char_counts[j] = yield guess
    C.append(char_counts)
  for i in (2, 1):
    for j in range(M):
      C[i][j] -= C[i - 1][j]

  candidates = []
  for i in range(3):
    candidates.append(P[tuple(C[i])])
  for i in range(2):
    candidates[i] = [w for w in candidates[i] if word_lens[i] == len(w)]

  try_count = 0
  for result in itertools.product(*candidates):
    guess = ' '.join(result)
    char_count, pos_count = yield guess
    try_count += 1
    if char_count == -1:
      break


def test(test_file, guesser):
  scores = []
  for i, answer in enumerate(map(str.rstrip, open(test_file))):
    print('\r{}'.format(i), end='', file=sys.stderr)
    scores.append(run_checker(answer, guesser))
  print(scores)
  print('sum:{} max:{} min:{}'.format(sum(scores), max(scores), min(scores)))


if __name__ == '__main__':
  test(sys.argv[1], guesser2)

2

Perl (vẫn đang chạy ... tính đến thời điểm tối thiểu / avg / tối đa là 8 / 9,2 / 11, ước tính nó ở mức 1500 300 giờ tổng thời gian chạy)

Cập nhật: Thay đổi dự đoán ban đầu để tăng tốc phần nào. Đã sửa lỗi.

Có lẽ nó sẽ không kết thúc trước cuộc thi này, nhưng tôi cũng có thể đăng nó. Nó không xác định độ dài từ riêng lẻ, vì vậy nó phải kiểm tra toàn bộ từ điển, điều này ... mất một chút thời gian.

Với hai lần đoán đầu tiên, nó xác định tổng chiều dài, số lượng 'e' và có bao nhiêu ký tự khác nhau.

Sau đó, nó thử tất cả các kết hợp đủ các số liệu thống kê cũng như tất cả các dự đoán trước đó.

Phiên bản gần đây (và cuối cùng) này đã thêm mp và hiện đang chạy trên hệ thống 24 lõi.

use strict;
use POSIX ":sys_wait_h";

$| = 1;

my( $buckets );

open my $dict, "<", "dict.txt";
while( <$dict> )
{
 chomp;
 push( @{$buckets->{length($_)}}, [ split // ] );
};
close $dict;


open my $pass, "<", "pass.txt";

my( @pids );
my( $ind ) = 0;

for( my $i = 0; $i < 1000; $i++ )
{
 my $phrase = <$pass>; chomp( $phrase );

 my( $pid ) = fork();

 if( $pid != 0 )
 {
  $pids[$ind] = $pid;
  print join( "; ", @pids ), "\n";

  for( my $j = 0; $j < 18; ++$j, $j %= 18 )
  {
   waitpid( $pids[$j], WNOHANG ) and $ind=$j,last;
   sleep( 1 );
  };
 }
 else
 {
  my( $r ) = &guessPassPhrase( $phrase, $buckets );

  open my $out, ">>", "result.txt";
  print $out "'$phrase' => $r\n";
  close $out;
  exit;
 };
};

close $pass;


sub guessPassPhrase
{
 our( $pp, $buckets ) = @_;
 our( @log ) = undef;
 our( @ppa ) = split //, $pp;
 our( $trys ) = 0;
 our( $invers ) = 1;
 our( $best ) = 0;

 print "Next  : ", $pp, "\n";

 my( @pw1 ) = map { @{$buckets->{$_}} } ( sort { $b <=> $a } keys( %$buckets ));
 my( @pw2, $llt1 );
 my( @pw3, $llt2 );

 my( $t ) = [ (" ")x9,("-")x58,("a".."z") x 64 ];
 my( $y, $c ) = &oracleMeThis( $t );
 my( $l ) = $y + $c;
 push( @log, [ [(" ")x9], 2-$c, $c ] );

 $t = [("a".."z")];
 my( $y, $c ) = &oracleMeThis( $t );
 push( @log, [ $t, $y, $c ] );
 if( $best < ($y + $c) ) { $best = ($y + $c); };
 print "Guessed ($pp:$trys/$best/$l):", @$t, "=> $y/$c       \n";

 $t = [("e")x4];
 my( $y, $c ) = &oracleMeThis( $t );
 push( @log, [ $t, $y, $c ] );
 if( $best < ($y + $c) ) { $best = ($y + $c); };
 print "Guessed ($pp:$trys/$best/$l):", @$t, "=> $y/$c       \n";

 $t = [("i")x6];
 my( $y, $c ) = &oracleMeThis( $t );
 push( @log, [ $t, $y, $c ] );
 if( $best < ($y + $c) ) { $best = ($y + $c); };
 print "Guessed ($pp:$trys/$best/$l):", @$t, "=> $y/$c       \n";

 LOOP1: for my $w1 ( @pw1 )
 {
  my( $t ) = [ @$w1, " " ];

  print "Pondering: ", @$t, "($trys;$best/$l;",$::e1,",",$::e2,")  \r";

  &EliminatePartial( $t ) && ++$::e1 && next;

  if( $llt1 != @$t )
  {
   @pw2 = map { $_ < $l - @$t ? @{$buckets->{$_}} : () } ( sort { $b <=> $a } keys( %$buckets ));
   $llt1 = @$t;
  };

  $llt2 = 0;

  LOOP2: for my $w2 ( @pw2 )
  {
   my( $t ) = [ @$w1, " ", @$w2, " " ];

#   print "Pondering: ", @$t, "(",$::e1,",",$::e2,")               \r";

   &EliminatePartial( $t ) && ++$::e2 && next;

   if( $llt2 != @$t )
   {
    @pw3 = map { $_ == $l - @$t ? @{$buckets->{$_}} : () } ( sort { $b <=> $a } keys( %$buckets ));
    $llt2 = @$t;
   };

   LOOP3: for my $w3 ( @pw3 )
   {
    my( $t ) = [ @$w1, " ", @$w2, " ", @$w3 ];

    &EliminatePartial( $t ) && next LOOP3;

    my( $y, $c ) = &oracleMeThis( $t );
    push( @log, [ $t, $y, $c ] );
    if( $best < ($y + $c) ) { $best = ($y + $c); };
    print "Guessed ($pp:$trys/$best/$l):", @$t, "=> $y/$c       \n";

    if( $c == $l ) { return( $trys ); };

    if( $c == 0 ) { @pw2 = (); next LOOP1; };
    if( $c == 1 ) { @pw3 = (); next LOOP2; };
    if( $c < @$w1 ) { next LOOP1; };
    if( $c < @$w1 + @$w2 ) { next LOOP2; };

   };
  };
 };

 die( "Failed To Guess" );

 sub EliminatePartial
 {
  my( $guessn ) = @_;

  for my $log ( @log )
  {
   next if !$log;
   my( $guesso, $yo, $co ) = @$log;
   my( $guessos ) = join( "", @$guesso );

   my( $cn ) = scalar( map { $$guesso[$_] eq $$guessn[$_] ? ( 1 ) : () } ( 0 .. ( @$guesso < @$guessn ? @$guesso : @$guessn ) - 1 ));
   my( $yn ) = scalar( map { $guessos =~ s/$_// ? ( 1 ) : () } ( @$guessn )) - $cn;

   return( 1 ) if( $cn > $co || $yn > $yo );
   return( 1 ) if(( $yo - $yn ) + ( $co - $cn ) > $l - @$guessn );
   return( 1 ) if( @$guesso <= @$guessn && $co != $cn );
  };

  return( 0 );
 };

 sub oracleMeThis
 {
  my( $guessn ) = @_;

  $trys++;

  my( $pph ) = $pp;

  my( $cn ) = scalar( map { $ppa[$_] eq $$guessn[$_] ? ( 1 ) : () } ( 0 .. @$guessn - 1 ));
  my( $yn ) = scalar( map { $pph =~ s/$_// ? ( 1 ) : () } ( @$guessn )) - $cn;

  return( $yn, $cn );
 };
};

1

Java 10.026 (trong 2,5 giờ)

Đây là mã được tối ưu hóa của tôi, bây giờ đa luồng để cải thiện tốc độ:

import java.io.BufferedReader;
import java.io.File;
import java.io.FileReader;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.concurrent.ExecutorService;
import java.util.concurrent.Executors;
import java.util.concurrent.TimeUnit;

public class MastermindV4MT {

  /*
   * Total guesses: 10026
   * Took: 8461801 ms
   */

  // Order of characters to analyze:
  // eiasrntolcdupmghbyfvkwzxjq - 97
  private int[] lookup = new int[] { 4, 8, 0, 18, 17, 13, 19, 14, 11, 2, 3,
      20, 15, 12, 6, 7, 1, 24, 5, 21, 10, 22, 25, 23, 9, 16 };

  public static void main(String[] args) throws Exception {
    new MastermindV4MT().run();
  }

  int done = 0;
  int totalGuesses = 0;

  private void run() throws Exception {
    long beforeTime = System.currentTimeMillis();
    Map<Integer, List<char[]>> wordMap = createDictionary();
    List<String> passPhrases = createPassPhrases();

    ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool(8);

    for(String phrase:passPhrases) {
      executor.execute(new Runnable() {
        public void run() {
          int guesses = solve(wordMap, phrase);
          totalGuesses+=guesses;
          done++;
          System.out.println("At "+done+" of "+passPhrases.size()+" just added "+guesses+" predicted score: "+((1.0*totalGuesses)/done)*passPhrases.size());
        };
      });
    }
    executor.shutdown();
    try {
      executor.awaitTermination(Long.MAX_VALUE, TimeUnit.HOURS);
    } catch (InterruptedException e) {
    }
    System.out.println("Total guesses: " + totalGuesses);
    System.out.println("Took: " + (System.currentTimeMillis() - beforeTime) + " ms");
  }

  int[] guess(char[] in, char[] pw, char[] pwsorted) {
    int chars = 0, positions = 0;

    char[] inc = Arrays.copyOf(in, in.length);

    for (int i = 0; i < inc.length && i < pw.length; i++) {
      if (inc[i] == pw[i])
        positions++;
    }
    if (positions == pw.length && pw.length == inc.length)
      return new int[] { -1, positions };

    Arrays.sort(inc);
    int i1 = 0;
    int i2 = 0;
    while(i1 < pwsorted.length && i2 < inc.length) {
      if(inc[i2]==pwsorted[i1]) {
        i1++;
        i2++;
        chars++;
      } else if(inc[i2]<pwsorted[i1]) {
        i2++;
      } else {
        i1++;
      }
    }

    chars -= positions;
    return new int[] { chars, positions };
  }

  private int solve(Map<Integer, List<char[]>> wordMap, String password) {

    // Do one initial guess which gives us two things:
    // The amount of characters in total
    // The amount of e's

    char[] pw = password.toCharArray();
    char[] pwsorted = password.toCharArray();
    Arrays.sort(pwsorted);

    int[] initialResult = guess(Facts.INITIAL_GUESS.toCharArray(), pw, pwsorted);
    int guesses = 1;

    // Create the object that tracks all the known facts/bounds:
    Facts facts = new Facts(initialResult);

    // Determine a pivot and find the spaces (binary search)
    int center = ((initialResult[0] + initialResult[1]) / 2) + 1;
    guesses += findSpaces(center, facts, pw, pwsorted);

    // We know the first word length, the second might have some bounds, but
    // is unknown:
    // We can calculate the lengths:
    int minLength1 = facts.spaceBounds[0] - 1;
    int maxLength1 = facts.spaceBounds[1] - 1;

    char[] phraseBuilder = new char[facts.totalLength+2];

    for (int length1 = minLength1; length1 <= maxLength1;length1++) {

      if (wordMap.get(length1) == null) {
        continue;
      }

      for (char[] w1 : wordMap.get(length1)) {
        for(int i = 0; i<w1.length;i++) {
          phraseBuilder[i] = w1[i];
        }
        phraseBuilder[w1.length] = ' ';

        if (facts.partialMatches(phraseBuilder, facts.totalLength+1-w1.length)) {

          int minLength2 = (facts.spaceBounds[2] - length1 - 2);
          int maxLength2 = (facts.spaceBounds[3] - length1 - 2);

          for (int length2 = minLength2; length2 <= maxLength2;length2++) {

            if (wordMap.get(length2) == null) {
              continue;
            }

            for (char[] w2 : wordMap.get(length2)) {

              // Continue if (according to our facts) this word is a
              // partial match:
              for(int i = 0; i<length2;i++) {
                phraseBuilder[w1.length+1+i] = w2[i];
              }
              phraseBuilder[w1.length+w2.length+1] = ' ';

              if (facts.partialMatches(phraseBuilder, facts.totalLength-(w1.length+w2.length))) {

                if (wordMap.get(facts.totalLength - length2 - length1) == null) {
                  continue;
                }

                int length3 = facts.totalLength - length2 - length1;
                for (char[] w3 : wordMap.get(length3)) {

                  for(int i = 0; i<length3;i++) {
                    phraseBuilder[w1.length+w2.length+2+i] = w3[i];
                  }

                  if (facts.matches(phraseBuilder)) {
                    int[] result = guess(phraseBuilder, pw, pwsorted);
                    guesses++;

                    //String possiblePhrase = new String(phraseBuilder);
                    //System.out.println(possiblePhrase + " " + Arrays.toString(result));
                    if (result[0] == -1) {
                      return guesses;
                    }
                    // No match, update facts:
                    facts.storeInvalid(phraseBuilder.clone(), result);
                  }
                }
                for(int i = 0; i<phraseBuilder.length-(w1.length+2+w2.length);i++) {
                  phraseBuilder[w1.length+w2.length+2+i] = '-';
                }
              }
            }
            for(int i = 0; i<phraseBuilder.length-(w1.length+1);i++) {
              phraseBuilder[w1.length+1+i] = '-';
            }

          }
        }
      }
    }
    throw new IllegalArgumentException("Unable to solve!?");
  }

  private int findSpaces(int center, Facts facts, char[] pw, char[] pwsorted) {
    char[] testPhrase = new char[facts.totalLength + 2+facts.charBounds[lookup[facts.charPtr]]];
    // Place spaces for analysis:
    int ptr = 0;
    for (int i = 0; i < center; i++) {
      testPhrase[ptr++] = ' ';
    }
    while (ptr < (facts.totalLength + 2)) {
      testPhrase[ptr++] = '-';
    }

    // Append extra characters for added information early on:
    for (int i = 0; i < facts.charBounds[lookup[facts.charPtr]]; i++) {
      testPhrase[ptr++] = (char) (lookup[facts.charPtr] + 97);
    }

    // Update space lower and upper bounds:
    int[] answer = guess(testPhrase, pw, pwsorted);
    if (answer[1] == 0) {
      facts.spaceBounds[0] = Math.max(facts.spaceBounds[0], center + 1);
      facts.spaceBounds[2] = Math.max(facts.spaceBounds[2], center + 3);
    } else if (answer[1] == 1) {
      facts.spaceBounds[1] = Math.min(facts.spaceBounds[1], center);
      facts.spaceBounds[2] = Math.max(facts.spaceBounds[2], center + 1);
    } else {
      facts.spaceBounds[3] = Math.min(facts.spaceBounds[3], center);
      facts.spaceBounds[1] = Math.min(facts.spaceBounds[1], center - 2);
    }
    int correctAmountChars = (answer[0] + answer[1]) - 2;
    facts.updateCharBounds(correctAmountChars);
    // System.out.println(Arrays.toString(facts.spaceBounds));
    if (facts.spaceBounds[1]-facts.spaceBounds[0]<5) {
      // Only find the first space
      return 1;
      //if(facts.spaceBounds[3]-facts.spaceBounds[2]<4) return;
      //findSpaces(facts.spaceBounds[2] + ((facts.spaceBounds[3]-facts.spaceBounds[2])/3), facts, pw, pwsorted);
    } else {
      return 1+findSpaces((facts.spaceBounds[0] + facts.spaceBounds[1]) / 2, facts, pw, pwsorted);
    }
  }

  private class Facts {

    private static final String INITIAL_GUESS = "eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbccccccccccccccccccddddddddddddddddddffffffffffffffffffgggggggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiiiiiijjjjjjjjjjjjjjjjjjkkkkkkkkkkkkkkkkkkllllllllllllllllllmmmmmmmmmmmmmmmmmmnnnnnnnnnnnnnnnnnnooooooooooooooooooppppppppppppppppppqqqqqqqqqqqqqqqqqqrrrrrrrrrrrrrrrrrrssssssssssssssssssttttttttttttttttttuuuuuuuuuuuuuuuuuuvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwwwwwwwwwwwwwwwwwxxxxxxxxxxxxxxxxxxyyyyyyyyyyyyyyyyyyzzzzzzzzzzzzzzzzzz";
    private final int totalLength;
    private final int[] spaceBounds;
    // Pre-filled with maximum bounds obtained from dictionary:
    private final int[] charBounds = new int[] { 12, 9, 9, 9, 15, 9, 12, 9, 18, 6, 9, 12, 9, 12, 12, 9, 3, 12, 15, 9, 12, 6, 6, 3, 9, 6 };
    private int charPtr;

    public Facts(int[] initialResult) {

      totalLength = initialResult[0] + initialResult[1];
      spaceBounds = new int[] { 2, Math.min(totalLength - 2, 22), 4, Math.min(totalLength + 1, 43) };

      // Eliminate firsts
      charBounds[lookup[0]] = initialResult[1];
      // Adjust:
      for (int i = 1; i < charBounds.length; i++) {
        charBounds[lookup[i]] = Math.min(charBounds[lookup[i]], totalLength - initialResult[1]);
      }
      charPtr = 1;
    }

    private List<char[]> previousGuesses = new ArrayList<char[]>();
    private List<int[]> previousResults = new ArrayList<int[]>();

    public void storeInvalid(char[] phrase, int[] result) {
      previousGuesses.add(phrase);
      previousResults.add(result);
    }

    public void updateCharBounds(int correctAmountChars) {

      // Update the bounds we know for a certain character:
      int knownCharBounds = 0;
      charBounds[lookup[charPtr]] = correctAmountChars;
      for (int i = 0; i <= charPtr; i++) {
        knownCharBounds += charBounds[lookup[i]];
      }
      // Also update the ones we haven't checked yet, we might know
      // something about them now:
      for (int i = charPtr + 1; i < charBounds.length; i++) {
        charBounds[lookup[i]] = Math.min(charBounds[lookup[i]], totalLength - knownCharBounds);
      }
      charPtr++;
      while (charPtr < 26 && charBounds[lookup[charPtr]] == 0) {
        charPtr++;
      }
    }

    public boolean partialMatches(char[] phrase, int amountUnknown) {

      //Try to match a partial phrase, we can't be too picky because we don't know what else is next
      Arrays.fill(cUsed, 0);
      for(int i = 0; i<phrase.length; i++) {
        if(phrase[i]!=' ' && phrase[i]!='-'&&phrase[i]!=0) {
          cUsed[phrase[i]-97]++;
        }
      }
      for(int i = 0; i<cUsed.length; i++) {
        //Only eliminate the phrases that definitely have wrong characters:
        if(cUsed[i] > charBounds[i]) {
          return false;
        }
      }
      //Check again previous guesses:
      int cnt = 0;
      char[] phraseSorted = phrase.clone();
      Arrays.sort(phraseSorted);
      for(char[] previousGuess:previousGuesses) {
        // If the input phrase is the correct phrase it should score the same against previous tries:
        int[] result = guess(previousGuess, phrase, phraseSorted);
        int[] expectedResult = previousResults.get(cnt);

        //Some cases we can stop early:
        if(result[0]+result[1] > expectedResult[0]+expectedResult[1]) {
          return false;
        }
        if(result[1]>expectedResult[1]) {
          return false;
        }
        if(result[0]+amountUnknown<expectedResult[0]) {
          return false;
        }
        if(result[1]+amountUnknown<expectedResult[1]) {
          return false;
        }
        if(result[0]+result[1]+amountUnknown < expectedResult[1]+expectedResult[0]) {
          return false;
        }
        cnt++;
      }
      return true;
    }

    int[] cUsed = new int[26];
    public boolean matches(char[] phrase) {

      // Try to match a complete phrase, we can now use all information:
      Arrays.fill(cUsed, 0);
      for (int i = 0; i < phrase.length; i++) {
        if(phrase[i]!=' ' && phrase[i]!='-'&&phrase[i]!=0) {
          cUsed[phrase[i] - 97]++;
        }
      }

      for (int i = 0; i < cUsed.length; i++) {
        if (i < charPtr) {
          if (cUsed[lookup[i]] != charBounds[lookup[i]]) {
            return false;
          }
        } else {
          if (cUsed[lookup[i]] > charBounds[lookup[i]]) {
            return false;
          }
        }
      }

      // Check again previous guesses:
      char[] phraseSorted = phrase.clone();
      Arrays.sort(phraseSorted);
      int cnt = 0;
      for(char[] previousGuess:previousGuesses) {
        // If the input phrase is the correct phrase it should score the
        // same against previous tries:
        int[] result = guess(previousGuess, phrase, phraseSorted);
        int[] expectedResult = previousResults.get(cnt);
        if (!Arrays.equals(expectedResult, result)) {
          return false;
        }
        cnt++;
      }
      return true;
    }
  }

  private List<String> createPassPhrases() throws Exception {
    BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(new File("pass.txt")));
    List<String> phrases = new ArrayList<String>();
    String input;
    while ((input = reader.readLine()) != null) {
      phrases.add(input);
    }
    return phrases;
  }

  private Map<Integer, List<char[]>> createDictionary() throws Exception {
    BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(new File("words.txt")));
    Map<Integer, List<char[]>> wordMap = new HashMap<Integer, List<char[]>>();
    String input;
    while ((input = reader.readLine()) != null) {
      List<char[]> words = wordMap.get(input.length());
      if (words == null) {
        words = new ArrayList<char[]>();
      }
      words.add(input.toCharArray());
      wordMap.put(input.length(), words);
    }
    return wordMap;
  }

}
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.