Kết nối SMB nối đất cho S / PDIF Coax


0

Tôi đang truyền S / PDIF mức dỗ qua đầu nối SMB và tôi tự hỏi liệu các chân "cơ thể" (tất cả các chân không phải là trung tâm) có nên được thả nổi hay không, nếu chúng nên được kết nối với mặt đất.

Theo tôi hiểu, RCA Coax S / PDIF không mong muốn mặt đất được kết nối, thay vì nổi, điều này khiến tôi tin rằng các chân "cơ thể" nên được kết nối với mặt đất.

Tôi đang sử dụng đầu nối Molex 73100-0259 này , FWIW.

Câu trả lời:


1

Có, các chân "thân" phải được nối đất để nối đất cho tấm chắn của cáp dỗ.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.