Phát hiện nhôm bằng cảm biến cảm ứng


7

Tôi đã tự hỏi nếu bạn có thể sử dụng một cảm biến tiệm cận cảm ứng để phát hiện nhôm hoặc nếu phải sử dụng một cảm biến điện dung? Tôi không chắc chắn nếu cảm biến cảm ứng chỉ dành riêng cho kim loại màu.

Câu trả lời:


6

Có - cảm biến cảm ứng hoạt động dựa trên các nguyên tắc giống như máy dò kim loại có tính thương mại. Chúng có một mạch LC dao động trong một phạm vi tần số cụ thể, khi một vật liệu dẫn điện ở gần, dòng điện xoáy hình thành trong vật liệu sau đó tạo ra từ trường riêng của chúng, sau đó làm giảm dao động của cảm biến.


6

Tôi đã sử dụng nhiều năm trước một cảm biến tiệm cận điện cảm để thử nghiệm và tôi nhớ rằng nó cảm nhận được nhôm và đồng tốt hơn sắt.

Chỉ cần tìm tài liệu này .

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.