Lỗ / lớp bị thiếu (sau khi rút lại) trong các đối tượng in 3d


10

Các đối tượng in của tôi có các lỗ ngang trong chúng (như tôi thấy trong hình bên dưới): nhập mô tả hình ảnh ở đây

Điều này không chỉ trông xấu mà nó còn làm cho đối tượng bị phá vỡ.

Nhìn kỹ vào quy trình in tôi có thể thấy rằng sau khi rút lại, có một khoảng thời gian nhỏ mà hotend không đùn nhựa.

Chất liệu: PLA, Máy in Robo 3D R1 +, Máy cắt: Cura

Câu trả lời:


8

(trả lời câu hỏi của riêng tôi)

Vấn đề là cài đặt khoảng cách đùn trong tab nâng cao của Cura, giảm giá trị xuống 1,5mm đã giải quyết được vấn đề.

Các vấn đề khác có cùng triệu chứng:

  • Một phần vòi phun hotend bị chặn.
  • Các bước được định cấu hình không chính xác trên mm cho động cơ máy đùn - video youtube này cho biết cách kiểm tra và định cấu hình này.
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.