in 3d

Q & A cho những người đam mê in 3D
7
Xúc xắc in 3D sẽ công bằng?
Có bất cứ điều gì đối với quá trình in 3D có thể khiến xúc xắc không công bằng / hạ cánh ở một mặt cụ thể thường xuyên hơn không? Hoặc bất kỳ sự không hoàn hảo sẽ không đáng kể, do đó làm cho súc sắc công bằng? …2
Sự khác biệt chính giữa bè, váy và vành là gì?
Tôi muốn hiểu sự khác biệt giữa bè, váy và vành. Chúng xuất hiện trong phần mềm tôi đang sử dụng để chỉnh sửa các đối tượng 3D của mình. Bất cứ ai cũng có thể giải thích những gì là những gì và sự khác biệt chính giữa chúng …
27 rafts  brims 

7
Thiết kế clip không bị hỏng
Là dự án đầu tiên của tôi, tôi đang cố gắng thiết kế một giá đỡ cho lọ thủy tinh, cho một ứng dụng khoa học. Ảnh dưới đây cho thấy lần lặp thiết kế mới nhất và cũng cho thấy vấn đề với nó: Như bạn có thể thấy, …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.