Câu hỏi được gắn thẻ «filament-production»


3
Làm dây tóc của riêng bạn
Tôi đang xem xét việc tạo dây tóc của riêng mình, với một thiết bị giống như tại http://www.thingiverse.com/thing:380987 . Một phần vì đó là một cỗ máy khác để chế tạo, rất tuyệt, nhưng cũng để tiết kiệm tiền cho dây tóc. Có ai ở đây đã cố gắng ...Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.