Câu hỏi được gắn thẻ «rafts»

2
Sự khác biệt chính giữa bè, váy và vành là gì?
Tôi muốn hiểu sự khác biệt giữa bè, váy và vành. Chúng xuất hiện trong phần mềm tôi đang sử dụng để chỉnh sửa các đối tượng 3D của mình. Bất cứ ai cũng có thể giải thích những gì là những gì và sự khác biệt chính giữa chúng …
27 rafts  brims 5
Dòng PLA không dính vào giường
Khi tôi đang in các đối tượng có nhiều diện tích bề mặt trên các phần của lớp đầu tiên của lớp đó sẽ nổi lên gây ra các khoảng trống trong lớp đầu tiên. Đây là hai hình ảnh. Cái đầu tiên là in bằng bè và cái thứ …

4
Raft khó gỡ?
Gần đây tôi đã có một thời gian khó khăn để thoát khỏi các bản in ABS của tôi. Đó có phải là triệu chứng của vòi hoặc giường quá nóng không? Hoặc có một số yếu tố khác tôi nên tìm kiếm? Tôi có một UP mini mà tôi …
7 abs  fdm  rafts  fff 
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.