Hiển thị các cấu trúc hỗ trợ được tạo trong Cura


7

Trong Cura, khi bạn bật "Cấu trúc hỗ trợ in", có cách nào để xem nó sẽ trông như thế nào không?

Câu trả lời:


8

Chọn nút Chế độ xem ở góc trên bên phải và chọn Lớp.

Cura


Công trình, trông có vẻ kỳ lạ. Quá tệ, không có tùy chọn nào để hiển thị các cấu trúc hỗ trợ ở chế độ bình thường.
QwertyChouskie

2

Cura tạo ra sự hỗ trợ dựa trên các phác thảo của các lớp sẽ được in, thay vì dựa trên các hình tam giác của mô hình 3D. Do đó, không thể hiển thị hỗ trợ được tạo trong chế độ xem vững chắc.

Tuy nhiên, bạn có thể xem hỗ trợ trong chế độ xem lớp. Trong Cura 2 nằm ở phía dưới bên trái màn hình.

Cura

Hỗ trợ được phân loại là một phần trợ giúp trong truyền thuyết về chế độ xem lớp.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.