Có lợi ích khi đại diện cho một mạng lưới thần kinh như một ma trận?


9

Một mạng lưới thần kinh là một đồ thị có trọng số theo hướng. Chúng có thể được biểu diễn bằng một ma trận (thưa thớt). Làm như vậy có thể phơi bày một số thuộc tính thanh lịch của mạng.

Là kỹ thuật này có lợi cho việc kiểm tra mạng lưới thần kinh?


Điều này là dành cho SE được xác thực chéo.
Franck Dernoncourt

Chào. Có câu trả lời nào dưới đây hữu ích không? Nếu có, hãy xem xét việc chấp nhận một :)
Dawny33

Câu trả lời:


4

Đối với ANN lớn, một cái gì đó tương đương với 'định dạng ma trận thưa thớt' được sử dụng trong thực tế.

Trái ngược với những gì được nói trong một câu trả lời khác được đưa ra, coi ANN là một biểu đồ không thực sự mua rất nhiều, vì hai lý do:

  1. Thuật toán backpropagation có thể được định nghĩa một cách hữu ích về mặt hoạt động của ma trận. Trang này cung cấp một mô tả dễ đọc và toàn diện.

  2. Tất cả các ma trận có giá trị thực có thể được biểu diễn dưới dạng biểu đồ, nhưng điều ngược lại rõ ràng không phải là trường hợp. Vì vậy, trong khi sự thật là ANN có thể được coi là trường hợp đặc biệt của cấu trúc dữ liệu đồ thị, làm cho sự chuyên môn hóa rõ ràng ở dạng ma trận hiệu quả hơn.


4

Nó phụ thuộc vào loại mạng thần kinh mà bạn đang xử lý.

Đối với các mạng lưới thần kinh có kích thước trung bình, cách tiếp cận ma trận là một cách rất tốt để thực hiện các tính toán nhanh chóng và thậm chí là sao lưu các lỗi. Người ta thậm chí có thể khai thác các ma trận thưa thớt để hiểu kiến ​​trúc thưa thớt của một số mạng lưới thần kinh.

Nhưng, đối với các mạng lưới thần kinh rất lớn, sử dụng các tính toán ma trận sẽ được tính toán rất chuyên sâu. Vì vậy, các phương pháp có liên quan như cửa hàng dựa trên biểu đồ, vv được sử dụng cho chúng tùy thuộc vào mục đích và kiến ​​trúc.


1

Biểu diễn ma trận có lợi cho việc thực hiện các mạng lưới thần kinh trong silicon.

Nhưng để kiểm tra các mạng nơ-ron theo kinh nghiệm, đôi khi nên hình dung các giá trị trọng lượng của khớp thần kinh dưới dạng hình ảnh hoặc video: khám phá của Jason Yosinski về một mạng lưới thần kinh tích chập. Mạng dường như có một "bộ lọc" chỉ phát hiện vai. Một chút giống như một khóa chỉ mở khi nó nhận ra mô hình của vai.nhập mô tả hình ảnh ở đây

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.