Báo cáo chính thức của AGI hoặc các quy định đã có


10

Những quy định nào đã được áp dụng đối với Trí tuệ tổng hợp nhân tạo? Những báo cáo hoặc khuyến nghị được chuẩn bị bởi các cơ quan chính phủ chính thức đã được công bố?

Cho đến nay tôi biết về báo cáo của Ngài David King được thực hiện cho chính phủ Anh .


2
Luật cũng có thể là một nơi tốt cho câu hỏi này.
null

Câu trả lời:


1

Tôi không biết rằng nó đã mang lại bất kỳ báo cáo hoặc quy định thực tế nào, nhưng tại Hoa Kỳ, Nhà Trắng đã điều hành một loạt các hội thảo / nhóm làm việc liên ngành dành riêng cho "Chuẩn bị cho tương lai của trí tuệ nhân tạo".

https://www.whitehouse.gov/blog/2016/05/03/preparing-future-art mẫu-intellect

Một số trong những phiên này đã được dành riêng cho các vấn đề pháp lý / quản trị.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.