Câu hỏi được gắn thẻ «agi»

Đối với các câu hỏi về Trí tuệ chung nhân tạo (AGI), một đặc tính máy giả định cho phép nó học bất kỳ khả năng trí tuệ tùy ý nào cho đến giới hạn của các tài nguyên máy tính hiện có.


4
Làm thế nào gần chúng ta để tạo Ex Machina?
Có nhóm nghiên cứu nào cố gắng tạo ra hoặc đã tạo ra một robot AI có thể gần gũi với trí thông minh như những gì được tìm thấy trong phim Ex Machina hoặc I, Robot không? Tôi không nói về nhận thức đầy đủ, nhưng một sinh vật …
13 research  agi  robots 1
Báo cáo chính thức của AGI hoặc các quy định đã có
Những quy định nào đã được áp dụng đối với Trí tuệ tổng hợp nhân tạo? Những báo cáo hoặc khuyến nghị được chuẩn bị bởi các cơ quan chính phủ chính thức đã được công bố? Cho đến nay tôi biết về báo cáo của Ngài David King được …
10 agi  legal Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.