Câu hỏi được gắn thẻ «research»

Đối với các câu hỏi liên quan đến nghiên cứu chuyên sâu hoặc nghiên cứu học thuật. KHÔNG sử dụng thẻ này khi bạn đang cố gắng tìm ra điều gì đó.
4
Làm thế nào gần chúng ta để tạo Ex Machina?
Có nhóm nghiên cứu nào cố gắng tạo ra hoặc đã tạo ra một robot AI có thể gần gũi với trí thông minh như những gì được tìm thấy trong phim Ex Machina hoặc I, Robot không? Tôi không nói về nhận thức đầy đủ, nhưng một sinh vật …
13 research  agi  robots Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.