Giải thích trực quan về cách thức hoạt động của AutoML của Google là gì?


8

Gần đây tôi đã đọc rằng Google đã phát triển một AI mới mà bất kỳ ai cũng có thể tải lên dữ liệu và nó sẽ ngay lập tức tạo ra các mô hình tức là một mô hình nhận dạng hình ảnh dựa trên dữ liệu đó.

Ai đó có thể giải thích cho tôi một cách chi tiết và trực quan về cách thức hoạt động của AI này không?

Câu trả lời:


3

AutoML của Google thực sự là một ý tưởng tốt về mặt thiết kế mô hình tự trị. Bạn có thể tìm thấy các chi tiết trong blog này . Hãy để tôi giải thích ngắn gọn.

Chúng tôi, các nhà khoa học dữ liệu, thiết kế các mạng mới bằng cách theo dõi các mô hình hiện có, thử và thất bại và thử đi thử lại bằng cách phân tích điểm yếu và điểm mạnh của các mô hình được tạo. Tuy nhiên, chúng ta, như con người, có khả năng hạn chế trong việc thiết kế / phân tích các mạng như vậy. Đó là lý do tại sao Google tạo ra một AI phân tích điểm mạnh và điểm yếu của từng nút trong khi đưa ra dự đoán. AI này phân tích từng nút và cố gắng cải thiện kết quả bằng cách thêm / xóa / sửa đổi kết nối của từng nút / lớp. Tôi đoán AutoML AI lấy mạng tiên tiến làm cơ sở và bắt đầu sửa đổi mạng theo dữ liệu của bạn để tạo mô hình tùy chỉnh.

Trong khi làm điều đó, hai công nghệ đang được sử dụng: Chuyển giao học tập và học tăng cường.

Học chuyển đang được sử dụng để bắt đầu đào tạo từ điểm chính xác nhất có thể.

Học tăng cường đang được sử dụng để sửa đổi mạng để đạt được thành công tốt hơn. Đây là phần quan trọng của công nghệ này.

Vì vậy, đối với người dùng, nó giống như tải lên dữ liệu của bạn hơn, hãy để AI sửa đổi mạng cho bạn và cung cấp cho bạn một mô hình tùy chỉnh dành riêng cho dữ liệu của bạn.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.